Grond verpachten in box 1 of box 3?

16 september 2022
Artikel

Als u (landbouw)grond in bezit heeft die u wilt verpachten, dan zijn er verschillende opties om deze grond in uw administratie te verwerken. Een overzicht van de regels voor verpachte grond die geactiveerd is op uw bedrijfsbalans, grond die u in privébezit en aan een verbonden persoon verpacht en verpachting van privégrond aan een derde.

Profielfoto van Nico van der Ende
Neem contact op met:
Nico van der Ende Senior belastingadviseur
Verpachte grond

Grond verpachten die op bedrijfsbalans is geactiveerd

Indien u grond verpacht die is geactiveerd op de bedrijfsbalans, dan wordt de werkelijk ontvangen pacht belast in box 1 als winst uit onderneming en zijn de gemaakte kosten aftrekbaar. Het saldo wordt nog verminderd met 14% mkb-winstvrijstelling. Het inkomstenbelastingtarief in box 1 is maximaal 49,50%. Indien u de verpachte grond verkoopt, vormt de eventuele overwaarde van deze gronden (verschil tussen verkoopwaarde en de boekwaarde van deze grond) boekwinst. Bij verkoop wordt beoordeeld in hoeverre deze boekwinst is belast en de landbouwvrijstelling van toepassing is. De landbouwvrijstelling is namelijk van toepassing op waardeveranderingen van gronden die zijn ontstaan tijdens het gebruik in het eigen landbouwbedrijf en dus niet voor waardeveranderingen die zijn ontstaan tijdens het gebruik door anderen. De waardeverandering ten tijde van de verpachting valt derhalve niet onder de landbouwvrijstelling en wordt belast.

Privégrond verpachten

Indien u grond verpacht aan een verbonden persoon, uw partner, minderjarige kinderen of aan uw eigen bv, dan valt het resultaat van deze verpachte grond onder ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ in box 1. Ook in deze situatie wordt de werkelijk ontvangen pacht minus de kosten verminderd met de 12% TBS-vrijstelling, belast tegen het inkomstenbelastingtarief van maximaal 49,50%. Het verschil met bovengenoemde situatie, waarbij het resultaat als ‘winst uit onderneming’ wordt belast, is dat bij resultaat uit overige werkzaamheden de landbouwvrijstelling überhaupt niet van toepassing is.

Verpachten privé grond aan een derde

Indien u grond vanuit privé verpacht aan een derde, dan valt de verpachte grond in box 3. In box 3 betaalt u, ongeacht de hoogte van de pacht en de kosten, uitsluitend een vaste vermogensrendementsheffing afhankelijk van de hoogte van het vermogen van gemiddeld zo’n 0,56% tot 1,71% van de waarde van de grond op 1 januari van het betreffende belastingjaar. Dit is in de praktijk doorgaans hoger dan het reële rendement.

Indien u vanuit privé grasland of akkerland verpacht aan een derde, dan gelden normwaarden die de Belastingdienst voor landbouwgebieden heeft vastgesteld. Deze normwaarden bestaan uit twee tabellen. In de eerste tabel worden de normwaarden per landbouwgebied vastgesteld. In de tweede tabel staan de waarde corrigerende factoren die afhankelijk zijn van de pachtvorm en de resterende looptijd. Bij niet-eindige pacht wordt 60% van de in de eerste tabel genoemde waarde opgenomen in box 3. Dit is een waardedruk van 40%. Bij geliberaliseerde pacht is het percentage van de waardecorrectie afhankelijk van de resterende looptijd. Voor elk jaar dat de pacht naar verwachting doorloopt, geldt een waardedruk van 2%.

Bij de verkoop van verpachte grond is de eventuele verkoopwinst onbelast.

Hervorming belastingheffing box 3

Het doel vanuit de overheid is om belasting in box 3 in de toekomst te heffen op basis van het reële rendement, maar dat is volgens de staatssecretaris van Financiën (nog) niet uitvoerbaar. Eerder is een wetsvoorstel ingetrokken, vanwege de vele bezwaren. Het zogenoemde kerstarrest van de Hoge Raad houdt de gemoederen bezig. Het is momenteel nog niet duidelijk hoe de hervorming van box 3 er in de toekomst uit komt te zien. Eventuele wijzigingen in de box 3-heffing kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van de belastingheffing in deze box.

Verpachten van grond fiscaal verwerken in administratie

Bekijk bij het verpachten van grond goed hoe u dit fiscaal in uw administratie verwerkt. Bij aanvang van de pacht kunt u in bepaalde gevallen een keuze maken. Houd daarbij rekening met onder andere de inschatting van de waardeverandering in de jaren van verpachting, de hoogte van de pachtopbrengst, de hoogte van de jaarlijkse belastingheffing over de pachtsom, alsmede de belastingheffing over eventuele verkoopwinst.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de fiscale aspecten van het verpachten van grond? Neem contact op met Nico van den Ende, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Nico
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu