Groenbemester als oplossing gevolgen wateroverlast

9 januari 2024
Artikel

Het afgelopen jaar kregen we te maken met een overvloed aan regen: er viel in totaal meer dan 1.100 millimeter. Dit heeft ernstige gevolgen voor de akkerbouw. Groenbemester kan uitkomst bieden.

Portretfoto van Frans van Wanrooij
Neem contact op met:
Frans van Wanrooij Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Ondergelopen akkerbouwgrond

Door de vele regenval verliep het rooien van gewassen op sommige plaatsen dramatisch. Er ontstonden diepe sporen en overvloedige plassen op het perceel en er was sprake van structuurbederf. De zaai van de wintertarwe en gerst verliep daarom moeizaam en op sommige plaatsen is zelfs nog niet gezaaid. Om toch een gelijkwaardige teeltschema te houden, kan groenbemester uitkomst bieden. Nu is een ideaal moment om hiernaar te kijken, want het teeltschema wordt toch al doorbroken: voor de zaai van wintergerst is het al te laat en het is nog maar de vraag of wintertarwe wel gaat lukken. En wat brengt het gewas nog op? Zeker op de percelen waar diepe sporen gereden zijn, zullen de kilogramopbrengsten tegenvallen.   

Lees meer over onze agrarische dienstverlening.

Herstel structuur van gronden

Groenbemester kan, in combinatie met een diepe beworteling, zorgen voor enig herstel van de structuur van de gronden waarin diepe sporen gereden zijn. Onder meer Japanse haver, soudangras of gele mosterd bieden mogelijkheden. Deze gewassen geven percelen de kans te herstellen, waarna ze weer goed in het teeltschema passen. Daarnaast is er dan ook extra humus en bemesting in de grond voor het volgende teeltseizoen 2025-2026. Dan kunnen hier weer hoog renderende gewassen gezaaid of gepoot worden.
De structuur van verschillende percelen is op dit moment voor korte of lange periode verstoord. Ga daarom als akkerbouwer goed om met het herstel en laat de gedachte dat er jaarlijks inkomsten moeten komen van een perceel even los. Langetermijnherstel is belangrijker dan het kortetermijngewin. Dit laatste is waarschijnlijk toch al beperkt door de verstoring.

Huurpercelen

Huurt u percelen? Kijk dan in het voorjaar naar de geschiedenis van deze percelen. Waren de rooiomstandigheden slecht? Dan kan de opbrengst zwaar tegenvallen, zeker als er het komende jaar hoogrenderende gewassen gezaaid of gepoot worden.

Positieve invloed op GLB

Mogelijk heeft de inzaai van groenbemester daarnaast invloed op het GLB. Het is namelijk een eco-activiteit, die extra punten kan opleveren. Mogelijk schuift uw bedrijf daardoor een klasse op, wat positieve effecten kan hebben binnen het GLB.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem voor meer informatie of advies contact op met Frans van Wanrooij, senior agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 06-22924300 of stuur Frans een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Frans
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan