Rust in de akkerbouwgronden

16 november 2023
Artikel

Het akkerbouwseizoen van 2022-2023 bleek over het algemeen gunstig, met bovengemiddelde opbrengstprijzen voor diverse gewassen. Het jaar bood akkerbouwers de mogelijkheid om reserves op te bouwen en kredieten te sparen. Waarvan velen vervolgens weer in het bedrijf investeerden. Opmerkelijk was dat deze investeringen zich concentreerden op drie hoofdcategorieën: machines, aankoop van grond, en gebouwen. Investeringen voor de lange termijn binnen het bedrijf werden opvallend minder gedaan.

Portretfoto van Frans van Wanrooij
Neem contact op met:
Frans van Wanrooij Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Akker

Belang van rust

Hoewel de genoemde investeringen op zichzelf als langetermijninvesteringen kunnen worden beschouwd, viel het op dat er minder focus lag op directe investeringen in grond. Historisch gezien hield men rekening met de kwaliteit van de grond en het belang van rust daarin.

Net zoals mensen, heeft ook de grond rust nodig en kan het niet constant onder druk staan. Het idee van een rustgewas in het teeltplan lijkt daarom geen verkeerde optie. In sectoren zoals boomteelt, die nauw verbonden is met de akkerbouw, zaaien ze gronden voor de aanplant in met groenbemesters zoals tagetes, soudangras en kruidenmengsels. Deze groenbemesters helpen niet alleen bij het bestrijden van aaltjes, maar voegen ook humus toe en verbeteren de bodemstructuur.

Optimale conditie

Deze benadering van rust in de grond is in de akkerbouw nog niet voldoende toegepast. Er lijkt een overtuiging te bestaan dat u als akkerbouwer elk jaar een gewas moet verbouwen. Het is belangrijk om in te zien dat rust in de grond noodzakelijk is om de bodem weer in optimale conditie te brengen voor toekomstige gewasteelt.

Investeren in de toekomst

Bij de keuze van groenbemesters of braakligging houdt u rekening met de aanwezige plagen en mogelijke oplossingen. Sommige groenbemesters kunnen zelfs plagen bevorderen. Het is dus essentieel om u goed te laten informeren. Beschouw de grond als een langetermijnproductiemiddel. Waar u niet per se elk jaar een gewas hoeft te oogsten. In de boomteeltsector zijn hier al positieve resultaten mee behaald, wat aantoont dat rust in de grond investeren in de toekomst betekent.

Kwaliteit

Grond is een kostbaar productiemiddel dat zorgvuldig moet worden behandeld. Door zowel de gebruikers als de verpachters. Bij het verpachten is het belangrijk om niet alleen naar de tijdelijke opbrengstprijzen te kijken, maar ook naar de kwaliteit van de grond. Hoewel er schaarste is aan grond, is er nog meer behoefte aan kwalitatief goede gronden. Dat beïnvloedt de verkoopprijs ook altijd.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Neem voor meer informatie of advies contact op met Frans van Wanrooij, senior agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 06-22924300 of stuur Frans een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Frans
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu