Klanten later of in termijnen laten betalen? Zo zit het met de btw-afdracht

24 augustus 2023
Artikel

Biedt u uw klanten de mogelijkheid om op een later tijdstip of in termijnen te betalen voor uw producten of diensten? Zorg dan dat u op de hoogte bent van de bijbehorende btw-verplichtingen.

Profielfoto van Anne Kin
Neem contact op met:
Anne Kin Btw-adviseur
Internationale btw

Tijdstip van btw-verschuldigdheid

U bent de btw verschuldigd in het tijdvak waarin u de prestatie levert of in het tijdvak waarin u deze factureert, uiterlijk vijftien dagen na de maand waarin de prestatie is geleverd. Betaalt uw afnemer op een later moment? Dan moet u de btw voorfinancieren, omdat deze al verschuldigd is op het moment van levering.  

Als u doorlopend goederen of diensten verleent, zoals licenties, verhuur en abonnementen op goederenleveringen, dan wordt de levering of dienst beschouwd als voltooid gedurende de periode waarin deze daadwerkelijk wordt uitgevoerd. U moet de verschuldigde btw dan ook voldoen aan het einde van deze periode, meestal een maand of een kwartaal. De periode waarop de factuur betrekking heeft, mag slechts onder bepaalde voorwaarden maximaal één jaar beslaan. Verricht uw bedrijf doorlopend intracommunautaire leveringen? Dan wordt aangenomen dat de prestatie is geleverd aan het einde van elke kalendermaand.

Betaling op een later tijdstip

Bij elke btw-prestatie kunt u met uw afnemer/klant overeenkomen dat hij of zij op een later tijdstip betaalt. Toch bent u, als prestatieverrichter, verplicht om de btw te voldoen op het moment van het verrichten van de prestatie.

Een voorbeeld: u verkoopt goederen via een webshop, waarbij de klant aangeeft dat hij op een later tijdstip betaalt. In dat geval moet u de btw over de verkoop in principe afdragen aan de Belastingdienst op het moment van de goederenlevering.

Betaling in termijnen na levering van de prestatie

Komt u met uw afnemer overeen dat hij in termijnen kan betalen voor een geleverd goed of verleende dienst? Dan moet u toch de btw over het volledige bedrag aan de Belastingdienst afdragen, ook als u de volledige betaling nog niet heeft ontvangen. Het is dus niet toegestaan om de btw-afdracht, gebaseerd op de termijnbetalingen, periodiek aan te geven en te voldoen. Doet u dit toch? Dan kan de Belastingdienst de nog uitstaande btw naheffen, boetes opleggen en mogelijk moet u dan ook belastingrente betalen. Om te voorkomen dat u de btw zelf moet voorfinancieren, kunt u het volledige btw-bedrag bij de eerste betalingstermijn in rekening brengen.

Huurkoop en financial lease

Als u met uw afnemer huurkoop overeenkomt, verkoopt u een goed en wordt dit goed in termijnen betaald. Op het moment van levering reikt u aan uw afnemer een factuur uit en berekent u de btw in één keer. De afnemer betaalt dan dus in één keer het volledige btw-bedrag. Dit betekent ook dat uw afnemer de btw in één keer in aftrek kan brengen en u deze btw in één keer moet aangeven in de btw-aangifte.

Financial lease wordt in principe ook als een goederenlevering aangemerkt, in tegenstelling tot operational lease, dat eerder als een doorlopende dienst (verhuur) wordt gezien. Om financial lease als een goederenlevering te kwalificeren, moet de klant het goed bezitten alsof hij eigenaar is. Is er sprake van een goederenlevering? Dan is het tijdstip van verschuldigdheid van btw gelijk aan die van huurkoop. Op het moment dat u het goed levert aan uw klant, draagt u de btw af. Wilt u voorkomen dat u de btw voorfinanciert? Breng dan het btw-bedrag bij de eerste leasetermijn in rekening.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over het de btw en het tijdstip van verschuldigdheid? Neem dan contact op met Anne Kin, internationale btw-adviseur, via telefoonnummer 013-5915125 of stuur Anne een e-mail.

Wilt u meer weten over termijnbetalingen en btw-afdracht? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Anne
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu