Een verduidelijking: renseigneringsverplichting bij btw-facturen voor arbeidskrachten

30 augustus 2022
Artikel

Betaalt u arbeidskrachten of dienstverleners die niet bij u in dienst zijn? Per 2022 moet u informatie over uw uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren bij de Belastingdienst, behalve als de dienstverrichter een btw-factuur uitreikt. 

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Laptop

Renseigneringsverplichting vanaf 2022

Per 2022 moet u verplicht informatie bij de Belastingdienst aanleveren over betalingen aan arbeidskrachten of dienstverleners (natuurlijke personen) die voor u werken, maar niet bij u in dienst zijn. Deze informatieplicht heeft u niet als de dienstverlener een btw-factuur moet uitreiken. Wanneer is dit het geval?  

Factureringsplicht (is geen renseignering)

Uw dienstverlener reikt een factuur uit als hij:

  • Goederen verkoopt of diensten aan u verricht die belast zijn met btw. Ook voor vooruitbetalingen moet een factuur worden uitgereikt.
  • Goederen ‘intracommunautair’ aan uw bedrijf levert: dus levert van Nederland naar een andere EU-lidstaat met het 0% btw-tarief aan een andere (btw-)ondernemer.

Voorbeeld 
Stel u heeft een ICT-bedrijf en huurt een zzp’er in. De zzp’er is verplicht een factuur uit te reiken met btw. U heeft geen informatieverplichting.

Soms geldt er een bijzondere regeling waarbij een derde geen btw aan u in rekening brengt, maar wel een factuurplicht heeft. U heeft hiervoor geen informatieverplichting aan de Belastingdienst.

Bijzondere regelingen mét factuurplicht (is ook geen renseignering) 

  • Margeregeling bij gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, verzamelingen of antiquiteiten;
  • Reisbureauregeling;
  • De btw-verleggingsregeling: niet u maar uw afnemer moet btw afdragen. Denkt u hierbij aan de verleggingsregeling in de bouwsector, bij de verkoop van vastgoed of bij diensten door een buitenlandse zzp’er aan uw bedrijf.

Voorbeeld 
U heeft een bedrijf in de luchtvaarsector. Een buitenlandse arbeidskracht heeft een buitenlands btw-nummer. Hij verricht diensten zoals onderhoud of advies voor uw bedrijf. Hij stuurt uw bedrijf een factuur met daarop vermeld ‘btw verlegd’ of ‘VAT reverse charged’. Er staat nu geen btw op de factuur.

De informatieverplichting geldt dus niet als u een factuur ontvangt met daarop ‘btw verlegd’ of als er een bijzondere regeling geldt, zoals de marge- of reisbureauregeling.  

Geen factureringsplicht, maar wel renseignering

Krijg u een inkoopfactuur voor van btw vrijgestelde prestaties? Hiervoor geldt geen factureringsplicht. Het mag wel. Op een (eventuele) factuur staat dat prestatie is vrijgesteld van btw. U krijgt een factuur zonder btw. U moet de Belastingdienst rapporteren over deze betaling. Ook moet u daarbij het BSN, de naam, de geboortedatum en de adresgegevens opgeven van de degene die werkzaamheden voor u heeft verricht. 

Voorbeeld 
U heeft een bedrijf in de medische sector. U betaalt een ingehuurde arts voor zijn werkzaamheden. De werkzaamheden van de arts zijn vrijgesteld van btw. De arts stuurt een factuur zonder btw. U heeft een informatieverplichting aan de Belastingdienst.

Een school is inhoudingsplichtige voor de loonheffingen. Een lesbevoegde docent wordt ingehuurd vanuit een onderwijspoule. Op de factuur wordt melding gemaakt van de onderwijsvrijstelling. Op de factuur staat geen btw. Uw school heeft een informatieverplichting aan de Belastingdienst.

Wanneer wel en wanneer geen informatieverplichting?

Uw bedrijf heeft een renseigneringsverplichting en moet dus rapporteren aan de Belastingdienst als uw dienstverlener géén factuur uitreikt of een btw vrijstelling toepast. Van btw vrijgestelde prestaties komen vooral voor in de gezondheid-, onderwijs-, sport- en sociaal-culturele sector. 

Ondernemers die hebben gekozen voor de kleine ondernemersregeling (KOR) passen ook een btw-vrijstelling toe. Zij zijn daarom niet verplicht een factuur uit te reiken. Uw bedrijf heeft daarmee een informatieverplichting.

Verricht u als dienstverlener zowel btw-belaste prestaties als vrijgestelde prestaties? Dan moet u een factuur uitreiken voor de btw-belaste prestaties. Voor de vrijgestelde prestaties dus niet, waardoor u als inhoudingsplichtige toch een renseigneringsverplichting heeft aan de Belastingdienst. U moet de persoonlijke gegevens van de dienstverrichter dan doorgeven aan de Belastingdienst. 

Een vuistregel is dat u geen informatieverplichting heeft als u een (inkoop)factuur ontvang met daarop btw in rekening gebracht of melding van een specifieke regeling, zoals btw verlegd en margeregeling.  

Meer weten?

U moet persoonlijke gegevens  van uw dienstverrichters en informatie over de betalingen rapporteren aan de Belastingdienst als de arbeidskracht of dienstverlener niet bij u in dienst is en deze geen factuur stuurt en/of een factuur stuurt voor van btw vrijgestelde prestaties. 

Wilt u weten of er in uw geval sprake is van een informatieverplichting naar de Belastingdienst? Neem contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan