Dwingt duurzaamheidsverslaglegging ondernemers en accountants tot een nieuwe rol?

14 juni 2023
Artikel

De duurzaamheidsrapportage wordt een cruciaal onderdeel van het bedrijfslandschap, dankzij de nieuwe Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive. Hoe transformeert deze nieuwe EU-richtlijn de rol van accountants en ondernemers?  En welke impact heeft de richtlijn op uw bedrijfsvoering? 

Profielfoto van Marco van der Voorden
Neem contact op met:
Marco van der Voorden Directeur Audit & Assurance
Duurzaamheidsrapportage

Corporate Sustainability Reporting Directive

Vanaf 2025 zullen alle grote ondernemingen in Europa verplicht worden om verslag uit te brengen over hun duurzaamheidsbeleid en prestaties. Voor beursgenoteerde ondernemingen is dat zelfs vanaf 2024. Deze nieuwe verplichting komt voort uit de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD spoort bedrijven aan om transparanter te zijn over de milieu- en sociale gevolgen van hun activiteiten. Het rapporteren van deze informatie vereist niet alleen de betrokkenheid van de ondernemers, maar ook de expertise van accountants.

Dit betekent het voor u als ondernemer

De CSRD heeft belangrijke implicaties voor u als ondernemer. Bedrijven moeten nu proactief nadenken over hun duurzaamheidsbeleid en -prestaties, aangezien deze informatie openbaar wordt. Als ondernemer moet u investeren in systemen en processen om duurzaamheidsgegevens te verzamelen, analyseren en rapporteren. Het is van cruciaal belang dat u de juiste methodologieën en indicatoren gebruikt om betekenisvolle en vergelijkbare duurzaamheidsinformatie te verstrekken.

CSRD voor mkb niet verplicht, wel gewenst

Middelgrote en kleine bedrijven (mkb) zijn momenteel vrijgesteld van de CSRD. Ondanks dat kunt u toch te maken krijgen met de eisen van uw CSRD-plichtige klanten of leveranciers. Als mkb-ondernemer spoort de overheid u namelijk aan om uw duurzaamheidsinformatie te verstrekken om aan de verwachtingen van uw zakelijke partners te voldoen. Hoewel u niet wettelijk verplicht bent om aan de CSRD te voldoen, kan het negeren van duurzaamheidskwesties leiden tot reputatierisico's en het verlies van potentiële zakelijke kansen.

Dit verandert er voor de accountant

De invoering van de CSRD zal ook de rol van accountants aanzienlijk veranderen. Accountants zullen niet alleen verantwoordelijk zijn voor het controleren van uw financiële informatie, maar ook voor het beoordelen van duurzaamheidsinformatie die uw bedrijf verstrekt. Dit vereist een steeds bredere kennis van duurzaamheidskwesties en -rapportagestandaarden. Accountants moeten in staat zijn om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van duurzaamheidsgegevens te waarborgen en kunnen fungeren als onafhankelijke verificatie-instellingen. Deze nieuwe rol zorgt ervoor dat accountants hun expertise uitbreiden en aanvullende training volgen op het gebied van duurzaamheid.

Voordelen en uitdagingen Corporate Sustainability Reporting Directive

Hoewel de invoering van de CSRD uitdagingen met zich meebrengt, biedt het ook voordelen. Voor u als ondernemer kan de CSRD een katalysator zijn voor het verbeteren van duurzaamheidsprestaties. Het verplichte karakter van de verslaglegging zorgt voor meer transparantie. En bedrijven zijn beter met elkaar te vergelijken. Investeerders en andere belanghebbenden kunnen met die informatie beter afwegingen maken. Bij een doordacht duurzaamheidsbeleid kan dat een concurrentievoordeel voor u opleveren bij het aantrekken van duurzaamheidsbewuste klanten en investeerders.

Extra toegevoegde waarde van de accountant

Voor accountants biedt het de kans om waarde toe te voegen aan hun dienstenportfolio. Het beoordelen van duurzaamheidsinformatie versterkt bedrijfsrapportage. Analyses op de feiten en cijfers helpen bij het vaststellen van verbeterpunten en slimme investeringen ten behoeve van duurzaamheid en daar waardevolle adviezen voor te geven.

Samen werken aan duurzaamheid

Kortom, de invoering van de CSRD zal een verschuiving teweegbrengen in de rol van accountants en de verantwoordelijkheid van ondernemers met betrekking tot duurzaamheidsrapportage. Accountants zullen moeten evolueren en hun expertise uitbreiden om duurzaamheidsgegevens te kunnen verifiëren, terwijl ondernemers moeten investeren in duurzaamheidsbeleid en -rapportageprocessen. Hoewel de uitdagingen er zeker zijn, biedt de CSRD ook kansen voor groei, transparantie en concurrentievoordeel.

Het is essentieel dat accountants én ondernemers zich (samen) goed voorbereiden op deze veranderingen en streven naar duurzaamheidsrapportage die bijdraagt aan een betere toekomst voor bedrijven en de samenleving als geheel.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Meer weten over ABAB Audit & Assurance of wilt u weten wat de CSRD precies voor uw onderneming betekent? Neem contact op met Marco van der Voorden, directeur Audit & Assurance, via telefoonnummer 013-4647259 of stuur Marco een e-mail. Meer weten over ABAB Accountancy? Neem contact op met Erik Gilden, via telefoonnummer 040-2942694 of stuur Erik een e-mail

Wilt u meer weten over de duurzaamheidsrapportage? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Marco
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan