Duurzame mobiliteit: slimme innovatie en groene waterstof in de transport

Als ondernemer in de logistieke sector moet u de komende jaren uw ecologische footprint drastisch terugdringen. Geen eenvoudige opgave. Want de uitdagingen zijn groot als het gaat om duurzame mobiliteit. Onze experts adviseren u graag hoe u innovatieve ontwikkelingen kunt benutten en zo groei en verduurzaming hand in hand laat gaan.

Portretfoto van Joost Janssen
Neem contact op met:
Joost Janssen Manager innovatie
Smart mobility in de transport sector

Smart mobility

Smart Mobility, oftewel de digitalisering en automatisering van mobiliteit, speelt een cruciale rol in het transformeren van ons mobiliteitssysteem. Op dit moment staan we voor de uitdaging dat dit systeem niet duurzaam is, met alle gevolgen van dien. Denk aan verkeersongelukken, milieuvervuiling, congestie en inefficiënt gebruik van onze openbare ruimte. Gelukkig kunnen innovaties in de digitalisering van voertuigen en mobiliteits- en transportdiensten bijdragen aan het creëren van een duurzaam mobiliteitssysteem. Het gebruik van Artificial Intelligence (AI) in verkeersmanagement heeft al geleid tot het terugdringen van de uitstoot. En dit biedt directe kansen voor u als ondernemer. Wilt u AI toepassen in uw bedrijfsvoering en heeft u vragen over Smart Mobility? Onze adviseurs helpen u graag met het opzetten van samenwerkingsverbanden en -projecten rondom Smart Mobility.

Duurzame logistieke planning

De transportsector kampt, net als veel andere sectoren, met een enorm tekort aan personeel. Het optimaliseren van de logistieke keten met hulp van slimme AI-innovaties kan eraan bijdragen om dit probleem op te lossen. Want als u vooraf uw vraag beter kunt voorspellen, kunt u efficiënter laden en makkelijker de meest geschikte route bepalen. Door beschikbare data goed te analyseren krijgt u meer inzicht in uw huidige bedrijfssituatie. Metingen en visualisaties vergroten de kans op effectiever beheer van uw organisatie en de kosten en uitgaven. Dit resulteert niet alleen in milieuvriendelijker vervoer, maar draagt ook bij aan een optimalere inzet van uw personeel.

Groene waterstof

De vervoerssector staat voor een grote opgave als het gaat om de reductie van haar CO2-uitstoot. Groene waterstof biedt hiervoor interessante mogelijkheden en staat dan ook centraal in de transitie van de transportsector. Groene waterstof wordt geproduceerd met hulp van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie en is daardoor minder belastend voor het milieu. Investeren in groene waterstoftechnologieën is, naast verduurzaming, ook interessant als u toegang wilt krijgen tot groeiende markten voor schone mobiliteit. Zo kunt u nieuwe inkomstenstromen genereren en uw activiteiten verbreden. Denk aan kansen om schonere voertuigen te ontwikkelen, produceren en onderhouden. Maar ook aan uitbreiding naar andere markten, zoals energieproductie en industriële toepassingen van groene waterstof. Deze verbreding kan u helpen om u aan te passen aan de veranderende marktvraag en om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren.

Meer weten over de mogelijkheden van waterstof en de subsidies die u daarbij kunnen helpen? De experts van onze dochteronderneming Epiic adviseren u graag over de subsidiemogelijkheden.

Versnellen verduurzaming

De geplande vrachtwagenheffing die vanaf 2026 actueel wordt, gaat bijdragen aan het versnellen van de verduurzaming van de sector. Nederland heeft daarbij voor een unieke benadering gekozen. De netto-opbrengst van de vrachtwagenheffing zal terugvloeien naar de transportindustrie, en wel in de vorm van subsidies gericht op innovatie en verduurzaming. Een essentieel onderdeel van het plan is de voorfinanciering van beoogde investeringen van de ondernemer om te verduurzamen. Om hierbij geen vertraging op te lopen, onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of de toekomstige opbrengsten van de vrachtwagenheffing al in 2024 en 2025 benut kunnen worden. Zo loopt de verduurzaming van de sector geen vertraging op.

De verschillende maatregelen binnen het programma hebben allemaal een eigen doelstelling, gericht op het bevorderen van duurzaamheid en innovatie in de sector. Denk aan het stimuleren van batterij-elektrisch vrachtvervoer, waterstof vrachtvervoer en het optimaliseren van de logistieke keten door het behalen van een hogere beladingsgraad en kilometerreductie.

Aan de slag

Voor u als ondernemer is het belangrijk aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een strategie gericht op innovatie en groei. Het begrijpen van waar uw bedrijf staat, het identificeren van de juiste innovaties en het implementeren ervan is uitdagend. Maar het is ook cruciaal om te kunnen groeien en uw concurrentievermogen voor de lange termijn te vergroten. Onze experts adviseren u graag over de juiste strategie en de financiering daarvan, zodat u uw plannen kunt uitvoeren op weg kunt naar een gezonde, duurzame en winstgevende toekomst.

Meer weten of een keer sparren?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Joost Janssen, manager innovatie, via telefoonnummer 06-2392845 of stuur Joost een e-mail.

Wilt u meer weten over duurzame mobiliteit? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Joost
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan