Btw-vrijstelling in de kinderopvang: de regels

19 mei 2023
Artikel

Naast administratieve en organisatorische zaken spelen fiscale aspecten een belangrijke rol bij kinderopvangorganisaties. Een belasting die extra aandacht verdient, is de omzetbelasting. Komt u in aanmerking voor vrijstelling van de btw? De voorwaarden op een rij.

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Kinderen aan het spelen in de kinderopvang

Voorwaarden btw-vrijstelling

Biedt u kinderopvang of gastouderopvang aan? Dan komt u in aanmerking voor vrijstelling van de omzetbelasting. Daarnaast geldt er een vrijstelling voor het toezichthouden op schoolgaande kinderen. Dit beperkt zich tot het toezicht tijdens de middagpauze. Eventuele pedagogische werkzaamheden voor of in een kinderopvangcentrum zijn wél belaste diensten voor de btw.

Is er sprake van een gastouderbureau of geregistreerd kindercentrum en wordt bemiddeld in gastouderopvang, dan is deze bemiddeling vrijgesteld van btw als:

  • de kinderopvang waarvoor bemiddeld wordt, vrijgesteld is;
  • de bemiddeling van dusdanige kwaliteit is dat vraagouders zonder bemiddeling geen gelijkwaardige opvang kunnen vinden.

Van dit laatste is sprake als de bemiddelaar toetst op kwaliteit en bijvoorbeeld potentiële gastouders op zijn kosten een cursus laat volgen. Een andere voorwaarde is dat de bemiddelaar vooraf een gesprek voert met de vraagouders over hun wensen. Breng de verzamelde gegevens op basis van dit gesprek in, in een computersysteem om zo te bepalen welke gastouders het beste passen bij de wensen van de vraagouders. Hierbij biedt de bemiddelaar ook de mogelijkheid om na verloop van tijd eventueel andere gastouders in te zetten.

Lees meer over onze fiscale dienstverlening.

Overleg Belastingdienst

Het kan verstandig zijn om vooraf te overleggen met de Belastingdienst over de btw-vrijstelling en de toepassing hiervan op uw werkzaamheden. Levert u als kinderopvang naast uw primaire dienstverlening bijvoorbeeld goederen of andere diensten? Dan kan het zijn dat deze activiteiten niet onder de btw-vrijstelling vallen. Met name bij de inzet van zzp’ers kan hierover onduidelijkheid optreden, omdat de vraag of btw in rekening moet worden gebracht onder andere afhankelijk is van de aard van de werkzaamheden en de rechtsbetrekking tussen partijen. Door vooraf overleg te hebben, voorkomt u discussie achteraf.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de btw-vrijstelling binnen de kinderopvang en de regels die van toepassing zijn op uw organisatie? Neem contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail.

Wilt u meer weten over btw-vrijstelling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan