Btw-aftrek bij zorgboerderijen met nevenactiviteiten

5 mei 2022
Artikel

Voor de heffing van btw geldt een vrijstelling voor het verlenen van dagbesteding en dagopvang (de zorg) als deze zorg verleend wordt aan personen met een indicatie van de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of met een persoonsgebonden budget. Zorgboerderijen maken gebruik van deze vrijstelling. Vanwege de toepassing van de vrijstelling is de btw op de kosten niet aftrekbaar als voorbelasting.

Profielfoto Urban Luijkx
Neem contact op met:
Urban Luijkx Relatiemanager
Kruiwagen

Belaste nevenactiviteiten

Als binnen de onderneming naast de vrijgestelde activiteiten ook belaste omzet wordt gerealiseerd, dan moet een splitsing plaatsvinden van de btw op de uitgaven. De btw op de uitgaven die geheel toerekenbaar zijn aan het behalen van belaste omzet komt geheel in aftrek als voorbelasting. Voor uitgaven die zowel betrekking hebben op het behalen van vrijgestelde als belaste omzet (gemengde kosten) moet een splitsing plaatsvinden. Deze splitsing vindt voor een onroerende zaak plaats op basis van het werkelijke gebruik, bijvoorbeeld op basis van oppervlakte. Voor overige gemengde kosten vindt splitsing plaats naar rato van de omzet.

Lees meer over onze agrarische dienstverlening.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw (of bijna nieuwbouw) van een zorggebouw loont het de moeite om te onderzoeken of u belaste activiteiten kunt ontplooien om een gedeelte van de btw op de bouwkosten in aftrek te kunnen brengen. Twee voorbeelden.

Voorbeeld 1
U bent voornemens om een gebouw te realiseren voor een bedrag van € 500.000 exclusief btw. Het gebouw wordt uitsluitend gebruikt voor dagbesteding van ouderen. De btw op de bouwkosten komt niet in aftrek. De bouwkosten inclusief 21% btw bedragen € 605.000 (€ 500.000 + € 105.000 btw).

Voorbeeld 2
Dezelfde situatie als in voorbeeld 1, maar nu richt u de bovenverdieping geheel in als logiesruimten in het kader van vakantiebesteding. De verhuur van logiesruimte is belast tegen het verlaagde btw-tarief (9%). De btw op de uitgaven komt deels in aftrek. Stel dat de extra uitgaven voor inrichting als logiesruimte € 30.000 exclusief btw bedragen. De totale investeringsuitgaven bedragen dan € 530.000 exclusief btw. Als het werkelijk gebruik van het gebouw wordt vastgesteld op 50% voor belaste prestaties, dan bedragen de bouwkosten inclusief btw € 585.650 (€ 530.000 + 50% van de btw). Uw totale investeringsuitgaven zijn hiermee dus € 19.350 lager dan in voorbeeld 1, terwijl u bovendien over een ingerichte logiesruimte beschikt.

De btw op de bouwkosten van een gebouw kan gedeeltelijk in aftrek komen als het gebouw ook voor btw-belaste prestaties wordt gebruikt. Voor de hoogte van de aftrek is het werkelijk gebruik bepalend en niet de omzet. Hierop kan handig worden ingespeeld door naast de vrijgestelde zorgactiviteiten ook belaste activiteiten te ontplooien.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de vrijstelling van btw-heffing voor zorgboerderijen of wilt u meer weten over de dienstverlening van ABAB? Onze adviseurs helpen u graag. Neem contact op met Urban Luijkx, relatiemanager, via telefoonnummer 0492-579820 of stuur Urban een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Urban
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu