Belang vermogenskostenvoet bij waardebepaling

10 juni 2023
Artikel

De discounted cashflow-methode (DCF-methode) is de meeste zuivere methode om de waarde van een onderneming te bepalen. Een belangrijke parameter bij het uitvoeren van een waardering gebaseerd op een DCF-methode is de vermogenskostenvoet.

Portretfoto van Rob van Boxtel
Rob van Boxtel Senior corporate finance adviseur
Middelen om te komen tot vermogenskostenvoet

Belang van vermogenskostenvoet en tijdvoorkeur

De vermogenskostenvoet is belangrijk om de toekomstige vrije geldstromen terug te rekenen naar het waarderingsmoment (het zogenaamde disconteren). Een bedrag van €100.000 dat over één jaar vrijkomt of datzelfde bedrag dat over vijf jaar vrijkomt; de contante waarde zal in het eerste geval veel hoger zijn. Tijd heeft invloed op de waarde; met de tijdswaarde van geld wordt rekening gehouden.

De vermogenskostenvoet verschilt per onderneming

De vermogenskostenvoet verschilt per onderneming. Bij het Capital Asset Pricing Model (CAPM) wordt de vermogenskostenvoet samengesteld uit de risicovrij voet (vaak de rente van 10-jarige Nederlandse staatsobligaties) plus de marktrisicopremie (de premie die investeerders in eigen vermogen eisen boven de risicovrij voet) vermenigvuldigd met de Bèta (de graadmeter hoe de opbrengsten van specifieke groepen van ondernemingen/branches zich verhouden tot de opbrengsten van een relevante marktbenchmark) plus een specifieke ondernemingspremie.

De specifieke ondernemingspremie is een toeslag die gebaseerd is op de onderneming zelf. Verschillende elementen die de bedrijfswaarde en/of verkoopbaarheid beïnvloeden, spelen hierin een rol. Voor een onderneming die kleinschaliger wordt, moet hiervoor een extra premie worden toegekend. Ook de grote mate van afhankelijkheid van het management bij kleine onderneming kan meespelen. Voor een zeer specifieke, kleine onderneming is het vaak lastiger een koper te vinden.

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat - als alle andere variabelen gelijk zijn - een hogere vermogenskostenvoet leidt tot een lagere bedrijfswaarde. Het omgekeerde is ook waar. U zult merken dat een afwijking in de vermogenskostenvoet van slechts één procent een grote invloed heeft op de uitkomst. Het spreekt voor zich dat de vermogenskostenvoet daarom zorgvuldig moet worden vastgesteld.

Meer informatie

Wilt u meer weten over bedrijfswaardering? Neem contact op met Rob van Boxtel, senior corporate finance adviseur, via telefoonnummer 013-4647231 of stuur Rob een e-mail.

Wilt u meer weten over waardebepaling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rob
Portretfoto van Rob van Boxtel
Senior corporate finance adviseur
Bel
0651337849
Download whitepaper bedrijfswaardering

Hoeveel is mijn bedrijf waard?

Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu