Over de waarde en waardering van ondernemingen bestaan veel misverstanden. Bijvoorbeeld dat de waarde gelijk is aan de prijs die voor een (gelijksoortige) onderneming is betaald, aan het eigen vermogen of aan x-keer de winst of omzet. Veel van die misverstanden ontstaan door onduidelijkheid over begrippen als economische waarde of markttransacties.

Waarderen

Dagelijks is iedereen bewust of onbewust bezig met waarderen. Bij elke aankoop die wij doen wordt de transactieprijs gebaseerd op de waarde die vrager en aanbieder hieraan hechten. De consument beoordeelt de aankoop op basis van het ‘nut’ dat de aankoop toevoegt aan haar behoeftes. Bij de waardering van een onderneming is het niet anders. U bent bereid een bepaalde prijs te betalen als de waarde die u eraan toekent hoger is dan de prijs die u ervoor moet betalen.

In dit whitepaper gaan we in op onderdelen van bedrijfswaardering, zoals vrije geldstroom, vermogenskostenvoet en de APV-methode. Wilt u weten wat de waarde van uw onderneming is? Download dan het gratis whitepaper.