Acht tips om uw bedrijfswaarde te vergroten

12 mei 2023
Artikel

Als ondernemer kunt u de bedrijfswaarde beïnvloeden. De waarde wordt bepaald door de mate waarin u in de toekomst in staat bent en blijft de financiële resultaten te realiseren, ongeacht of dankzij veranderingen die in de toekomst plaatsvinden. Er zijn diverse elementen binnen uw bedrijf die van invloed zijn op de waarde en die in orde moeten zijn om in te kunnen spelen op veranderingen. We hebben ze voor u op een rij gezet.

Portretfoto van Rob van Boxtel
Neem contact op met:
Rob van Boxtel Senior corporate finance adviseur
Rekenmachine om de waarde van uw bedrijf te berekenen

Tips om uw bedrijfswaarde te vergroten

 

Zorg voor een duidelijke visie, strategie en beleid

Wat is uw doel en dat van uw medeondernemers? Sluiten deze doelen aan bij de visie en strategie van de onderneming? Start met een duidelijke missie en visie en werk deze uit in strategische en operationele plannen. Leg de afspraken zo veel mogelijk vast, zodat iedereen weet wat er is afgesproken.

Verdiep u in uw markt en klanten

Welke ontwikkelingen komen er op u af? En welke invloed hebben deze op uw klanten en dus op u? Breng de markt en interne processen in kaart en benoem kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten. Zorg voor een goede marktspreiding. Als de producten en diensten slechts op één markt gericht zijn, kan dit grote risico’s met zich meebrengen. Immers, als het slecht gaat op die ene markt zonder de mogelijkheid om op andere markten terug te vallen, heeft dit directe gevolgen. Als de omzet wordt gehaald bij slechts enkele klanten, vormt dit ook een groot risico. Zorg daarom voor een gezonde spreiding van het klantenbestand.

Bepaal de relatie met uw leveranciers

Weet wat uw positie is om vervolgens mogelijkheden en samenwerkingsvormen te ontdekken. Hoe afhankelijker u bent van uw leveranciers, hoe groter de noodzaak om zaken af te spreken en vast te leggen. De afhankelijkheid van leverancier is een risico, maar is te beïnvloeden. Zorg daarom dat er alternatieven zijn voor uw leveranciers.

Afhankelijkheid dga

Hoe afhankelijk is de organisatie van u? Afhankelijkheid van enkele personen is het grootse ondernemingsrisico. Ook de klanten (klantcontacten) moeten zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van de directeur-grootaandeelhouder (dga). Bij het wegvallen van een van de sleutelfiguren binnen uw onderneming komen de resultaten direct onder druk te staan. Een toekomstige investeerder/koper zal een hoger rendement eisen vanwege het risico (en dus een lagere waarde toekennen aan uw bedrijf). Maak uzelf als eigenaar overbodig en zorg voor mensen in de organisatie die hetzelfde kunnen als u.

Investeer in uw organisatie

Zorg daar waar mogelijk dat meerdere mensen op verschillende gebieden kennis hebben van de organisatie, het productieproces, de klanten en toeleveranciers. Leg de werkwijzen in uw organisatie vast, zodat bij calamiteiten zaken relatief eenvoudig kunnen worden overgedragen.

Stuur met inzicht en overzicht in uw financiën

Vertaal wat u wilt ook financieel. Concretiseer uw plannen en ideeën in cijfers en meet achteraf wat ervan is uitgekomen en waarom er geen afwijkingen zijn.

Kies de juiste informatie- en communicatiesystemen

Zorg dat alle informatie binnen de organisatie is vastgelegd. Denk hierbij niet alleen aan financiële informatie maar ook aan intellectueel eigendom, productsamenstellingen, klantdata en personeelsgegevens. Om deze informatie inzichtelijk te krijgen en te kunnen meten is het noodzakelijk dat uw managementinformatie op orde is. Het management moet snel kunnen beschikken over essentiële informatie. Zorg daarom voor goede wekelijks/maandelijkse rapportages over de value drivers en de financiële prestaties van het bedrijf.

Kies een passende structuur

De basis van uw succes zit in de voorgaande punten. Optimaliseren kan door de juiste juridische en fiscale structuur te kiezen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het vergroten van uw bedrijfswaarde? Neem contact op met Rob van Boxtel, via telefoonnummer 013-4647231 of stuur Rob een e-mail.

Wilt u ondersteuning of advies bij bedrijfswaardering? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rob
Portretfoto van Rob van Boxtel
Senior corporate finance adviseur
Bel
0651337849
Download whitepaper bedrijfswaardering

Hoeveel is mijn bedrijf waard?

Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu