Afhalen van goederen; btw-nultarief?

27 februari 2019
Blog

Bij goederenleveringen naar een andere lidstaat is zorgvuldigheid geboden bij toepassing van het nultarief. Die zorgvuldigheid wordt extra op de proef gesteld als uw afnemers de goederen bij u komen ophalen. Dit noemen wij afhaaltransacties. Afhaaltransacties vereisen extra oplettendheid om te voorkomen dat het zwaard van Damocles boven uw hoofd komt te hangen. 

 

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Klant haalt goederen op

Intracommunautaire levering

Het nultarief geldt als sprake is van een intracommunautaire levering (ICL). We spreken van een ICL als goederen geleverd worden aan een ondernemer en in het kader van de levering worden vervoerd naar een andere lidstaat. Van belang is dat u het nultarief aannemelijk kunt maken aan de hand van ‘boeken en bescheiden’. Oftewel, u moet aannemelijk maken dat goederen daadwerkelijk in het kader van de levering naar de andere lidstaat zijn vervoerd. 

Voorbeelden van documenten die een rol spelen bij het aannemelijk maken van het vervoer naar een andere lidstaat:

  • correspondentie koper;
  • gegevens op de website van de koper en verificatie gegevens;
  • controle btw-nummer koper via VIES-systeem;
  • factuur op naam van koper;
  • afstempelen van factuur door koper of handtekening en naam koper;
  • betalingsbewijs koper;
  • de persoon van de afnemer: wie is de afnemer, welke activiteiten oefent hij uit? Waar is zijn bedrijf gevestigd? Komen de gegevens van het bedrijf overeen met de gegevens van het btw-nummer uit het VIES-programma? 
  • kopie CMR-vrachtbrief enz. 

Afhaaltransacties; zorgvuldig handelen

Als uw buitenlandse afnemer de goederen zelf ophaalt, is het lastiger om aan te tonen dat de goederen daadwerkelijk naar een andere lidstaat worden vervoerd. Vaak ontbreekt een vervoersdocument, zoals een afgetekende CMR- vrachtbrief. Hierdoor neemt het belang van andere bescheiden toe.  

Vaste afnemers mogen gebruikmaken van een afhaalverklaring. Hierin staan gegevens van de vervoerder opgenomen en is vastgelegd (al dan niet namens de koper) dat de goederen naar de andere lidstaat worden vervoerd. Bij ‘incidentele’ afnemers kan het gebruik van een afhaalverklaring natuurlijk geen kwaad. Het vervoer van de goederen naar een andere lidstaat moet ook in een overeenkomst zijn vastgelegd of onderdeel uitmaken van de leveringsvoorwaarden. 

Van belang is dus dat het ‘plaatje’ klopt. Klopt dit niet, dan ontbreken gegevens die ertoe kunnen leiden dat de Belastingdienst meent dat u niet aan uw zorgplicht heeft voldaan. 

Twijfel? Btw in rekening brengen

Bij twijfel kunt u het best Nederlandse btw in rekening brengen of betaling te vragen van het btw-bedrag dat u vooralsnog niet voldoet. Na ontvangst van bewijs van uw koper dat de goederen op de plaats van bestemming zijn aangekomen, kunt u het bedrag restitueren. Ontvangt u geen bewijs, dan reikt u alsnog een factuur uit met Nederlandse btw en voldoet u de btw op aangifte. Het bewijs is vormvrij. Dus ook foto’s van de goederen op de plaats van de bestemming kunnen bijdragen aan het bewijs van het intracommunautair karakter van de levering.

Kortom, ga zorgvuldig te werk bij toepassing van het nultarief. De Belastingdienst kan u een naheffingsaanslag inclusief boete en belastingrente opleggen als u uw huiswerk niet goed heeft gedaan. 

Meer weten over het btw-nultarief?

Wilt u meer weten over het toepassen van het btw-nultarief bij het leveren van goederen? Neem contact op met Jason Vollering, via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail.

Ook interessant voor u:

 

Wilt u meer weten over toepassing van het btw-nultarief? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Portretfoto van Jason Vollering
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531320
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan