Aanmeldperiode GLB 2023 uitgesteld en verlengd

19 oktober 2022
Artikel

De aanmeldperiode voor GLB 2023 is uitgesteld en loopt van 1 maart tot en met 15 mei 2023. Dit komt onder andere door de langer durende onderhandelingen over de derogatie 2022-2025. Door de grote onduidelijkheid en de toenemende administratieve last, wordt het sanctiebeleid in 2023 versoepeld.

Portretfoto van Wim Dirks
Neem contact op met:
Wim Dirks Agrarisch bedrijfsadviseur
Luchtfoto agrarisch gebied

Voortgang goedkeuring NSP

De besprekingen tussen Nederland en de Europese Commissie over het GLB-Nationaal Strategisch Plan zijn op 30 september afgerond en het NSP ligt nu ter goedkeuring bij de Europese Commissie. Dit kan nog zes tot acht weken duren, waardoor er nog geen zekerheid bestaat over de daadwerkelijke uitwerking op detailniveau.

Verwachte wijzigingen

In de voorwaarden, de conditionaliteit, die worden gesteld om financiële steun uit het GLB te ontvangen, zijn aanpassingen aangebracht. De aanpassingen hebben betrekking op GLMC’s 4, 6 en 7. Daarnaast is GLMC 10 toegevoegd die betrekking heeft op droge sloten. Meer informatie over de wijzigingen in de GLMC’s vindt u in de kamerbrief. Ook de ecoregeling werd gewijzigd. Zo is de puntentoekenning en vergoeding van eco-activiteiten geactualiseerd en geoptimaliseerd. Biologische boeren en boeren in omschakeling naar biologische landbouw krijgen voortaan het niveau goud toegekend. Daarnaast werd de regiokaart aangepast om zo een logische indeling op basis van een dominant bouwplan te bewerkstelligen. Ook werd de eco-activiteit ‘vezelgewas’ toegevoegd aan de ecoregeling.

De steun aan jonge boeren wordt met een nieuwe regeling versterkt. De top-up voor jonge boeren in inkomenssteun wordt niet verlengd, maar uitgefaseerd. De middelen die hierdoor vrijkomen, worden toegevoegd aan het budget voor de vestigingssteun: jonge boeren die zeggenschap in het bedrijf hebben en een duurzaamheidsplan opstelden, krijgen eenmalig een bedrag van €25.000 euro.

Het definitieve NSP zet in op uitbreiding van het areaal biologische landbouw in Nederland tot 6% in 2027.

Implementatie GLB per 1 januari 2023

Het definitieve kader voor het NSP komt op een moment dat boeren hun bouwplannen voor volgend jaar veelal al hebben gemaakt. Dit zorgt voor onzekerheid bij zowel de boeren als de uitvoeringsorganisaties. Er is met RVO, provincies en vertegenwoordigers van de sector gezocht naar mogelijkheden om onzekerheden weg te nemen. Daarom worden de tijdlijnen voor aanmelding en openstelling voor de ecoregeling en basisinkomenssteun aangepast, net als de beschikkingsperiode voor het ANLb. Eenmalig worden ook de instapeisen voor de ecoregeling voor biodiversiteit en landschap versoepeld en worden de sancties in 2023 aangepast aan de huidige situatie.

Aangepaste termijnen openstelling en aanmelding

Door de vertraagde besluitvorming zijn de termijnen voor openstelling en aanmelding verschoven. De aanmelding voor de basisbetaling en ecoregeling gebeurt eenmalig van 1 maart tot en met 15 mei via de Gecombineerde Opgave. Voor het ANLb wordt de beschikkingsperiode verruimd en afgestemd op de aanmelding voor de ecoregeling. De provincies nemen in overleg met de collectieven nog een besluit hierover.

Versoepeling ecoregeling

Het uitstel (derogatie) voor GLMC 7 (gewasrotatie) en 8 (niet-productief areaal) geldt niet voor de ecoregeling en ANLb. Dat zou de drempel voor deelname voor boeren verhogen. Daarom wordt in 2023 de instapeis voor de ecoregeling éénmalig aangepast voor biodiversiteit en landschap. Hierdoor wordt het voor meer boeren mogelijk in 2023 deel te nemen en ervaring op te doen, waardoor de deelname over de gehele GLB-periode hoger kan liggen. Ook boeren die nu al keuzes hebben gemaakt voor hun bouwplan 2023, kunnen hierdoor makkelijker nog meedoen aan de ecoregeling.

Leerjaar

De korte voorbereidingstijd en de beschreven aanpassingen zorgen voor een grotere kans op administratieve fouten bij de aanvragers. Ook kunnen boeren op dit moment al keuzes gemaakt hebben die niet volledig aansluiten bij wat er in het GLB wordt gevraagd. Daarom wordt 2023 gezien als een leerjaar en wordt er een soepeler sanctieregime toegepast. Een boer kan immers niet gehouden worden aan eisen waarvan hij niet tijdig op de hoogte was.

Meer informatie of advies

Wilt u weten wat de voorgestelde wijzigingen betekenen voor uw bedrijf? Neem contact op met Wim Dirks, bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942773 of stuur Wim een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Wim
Portretfoto van Wim Dirks
Agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
040-2942773
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu