Kansen en ontwikkelingen in de vleeskuikenhouderij 2023

19 september 2023
Artikel

Onlangs bracht Deloitte een rapport uit over hun Consumentenonderzoek 2023. Hierin vermelden zij onder andere dat de trend minder vlees en meer vleesvervangers is. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen.

Profielfoto Urban Luijkx
Neem contact op met:
Urban Luijkx Relatiemanager
Kuikens

Stabilisatie in minder vlees eten

Voor het jaarlijkse Consumentenonderzoek wordt sinds 2022 de vraag gesteld of de consument van plan is om volgend jaar meer of minder vlees te gaan eten. De 6% mensen die geen vlees eten, blijft gelijk. Van de groep van 35% die de afgelopen jaren minder vlees aten dan het jaar ervoor, wil volgend jaar 27% nog minder vlees eten. De groep die volgend jaar evenveel vlees verwacht te eten stijgt naar 65% en er is nog steeds een groep van 2% die volgend jaar meer vlees wil eten. Vanzelfsprekend zou nader onderzoek moeten worden gedaan om tot een wetenschappelijk onderbouwde conclusie te komen. Het lijkt er echter op dat de trend om minder vlees te eten, zich stabiliseert. Dit biedt kansen voor de Nederlandse vleeskuikensector.

Duurzaamheid

Een ander item dat Deloitte heeft onderzocht is de mate waarin de consument duurzaamheid belangrijk vindt. De belangrijkste factor daarbij is de mate van dierenleed (71%). Daarnaast blijkt dat ongeveer de helft van de respondenten (erg) veel behoefte heeft aan informatie op producten over de mate van dierenleed (48%). Met de omschakeling naar dit concept, biedt dit ook kansen voor de Nederlandse vleeskuikensector. Het lijkt erop dat de consument geen of in ieder geval te weinig kennis heeft van hoe diervriendelijk de sector is.

Nederland loopt voorop

In Nederland hebben de supermarkten weliswaar besloten alleen maar conceptvlees aan te bieden, maar in de rest van Europa is dat nog niet het geval. Door de bevolkingsgroei en de komst van meer immigranten is de verwachting dat de consumptie van pluimveevlees op peil blijft. De minder koopkrachtige consument heeft de voorkeur voor goedkoop pluimveevlees. Hierdoor is de verwachting dat de zelfvoorzieningsgraad voor pluimveevlees in Noordwest-Europa afneemt. Ook voor de reguliere vleeskuikenhouders zijn er dus voldoende kansen.

LBV(+) regeling

Naar verwachting zullen weinig potentiële vleeskuikenhouders deelnemen aan de LBV of LBV+ regeling. Vaak zijn de relatief oude stallen goed onderhouden, waardoor ze nog altijd goed functioneren om vleeskuikens te houden. De vergoeding die de overheid biedt is in de meeste gevallen te laag om een deelname aan een regeling te overwegen.

Terugblik en vooruitkijken

Als we terugkijken naar de cijfers over het eerste halfjaar 2023 valt het op dat veel vleeskuikenhouders bezig zijn met de omschakeling van reguliere kuikens naar het concept van 1 Ster Beter Leven Kuikens. Het betreft veelal een omschakeling zonder dat daarbij de uitlopen al gerealiseerd worden, omdat de vergunningverlening stilligt. Bovendien is er nog veel onzekerheid over de ammoniakuitstoot.

Vooruitkijkend naar de rest van dit jaar, verwachten we voor zowel de reguliere vleeskuikenhouderij als de conceptkuikens goede resultaten. Wel blijven er aandachtspunten. Denk aan het tijdig in beeld hebben van de verwachte belastingaanslagen, de mogelijkheid voor het 50% versneld afschrijven van in 2023 gedane investeringen in nieuwe machines/inrichting en het vormen van een buffer voor slechtere tijden.

Meer informatie

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u samen met een ABAB adviseur bekijken wat de kansen en bedreigingen zijn voor uw pluimveehouderij? Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden die bij u en uw bedrijf passen. Neem contact op met Urban Luijkx, senior relatiemanager, via telefoonnummer 0492-579820 of stuur Urban een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Urban
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu