Fiscale reminders juni 2023

26 mei 2023

Iedere maand brengt ABAB u op de hoogte van fiscale aandachtspunten en tips. In juni 2023 vragen deze zaken uw aandacht:

  • Aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting
  • Loonbelasting
  • Voorlopige aanslag 
  • Betaling premie stakingslijfrente
  • Opstelling inbrengbeschrijving
  • Deponeren en publiceren fusie/splitsingsvoorstel
Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Hoofd vaktechniek Belastingadvies
fiscale reminders

Indienen aangiften IB/Vpb 2021

Heeft u uitstel gekregen voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2021 op basis van de uitstelregeling voor belastingconsulenten? Dan behoorde u vóór 1 mei 2023 de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2021 in te dienen. Heeft u dit nog niet gedaan? Onderneem dan direct actie.

Maandaangifte omzetbelasting mei 2023 

In het geval van maandaangiften, moet u uiterlijk 30 juni 2023 de aangifte omzetbelasting doen over mei 2023. De verschuldigde belasting moet ook op deze datum zijn betaald. 

Aangifte loonbelasting mei 2023

Uiterlijk 30 juni 2023 moet u de aangifte loonbelasting doen over mei 2023. Daarnaast moet de verschuldigde belasting op deze datum betaald te zijn. 

Indienen aangiften IB/Vpb 2022

Uiterlijk 30 april 2023 moest uw aangifte inkomstenbelasting 2022 ingediend zijn. De aangifte vennootschapsbelasting 2022 dient uiterlijk op 31 mei 2023 door de Belastingdienst ontvangen te zijn. Zijn deze termijnen voor het indienen niet haalbaar? Vraag dan zo snel mogelijk uitstel aan.

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting over 2022 en belastingrente 

Bent u naar verwachting inkomsten- of vennootschapsbelasting verschuldigd? Vraag dan een voorlopige aanslag aan om verschuldigde belastingrente (deels) te voorkomen. Dien voor de eerste dag van de vijfde maand na einde van het (fiscale) boekjaar een verzoek om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting in. Bij een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar, moet het verzoek dus zijn ingediend vóór 1 mei 2023 (bij een gebroken boekjaar geldt dat het verzoek binnen vier maanden na afloop van het boekjaar moet worden gedaan). Heeft u dit nog niet gedaan, onderneem dan zo snel mogelijk actie om de belastingrente zoveel mogelijk te beperken.

Betaling premie stakingslijfrente

Lijfrentepremies zijn gewoonlijk alleen aftrekbaar in het jaar van betaling van de premie. Werd uw onderneming echter (gedeeltelijk) gestaakt in 2022 en werd de stakingswinst omgezet in een lijfrente? Dan is de premie aftrekbaar als u vóór 1 juli 2023 een lijfrentepolis afsluit en u de premie hiervoor ook vóór deze datum betaalt. 

Opstellen inbrengbeschrijving

Voor de inbreng van een onderneming in een bv moet een inbrengbeschrijving opgesteld worden. De inbrengbeschrijving moet gebaseerd zijn op jaarcijfers die niet ouder zijn dan 6 maanden. Door de inbrengbeschrijving op te stellen vóór 1 juli 2023 hoeven in de meeste gevallen geen tussentijdse cijfers opgesteld te worden, omdat de cijfers uit de jaarrekening per 31 december 2022 gebruikt kunnen worden. Dit bespaart u kosten. 

Deponeren en publiceren fusie/splitsingsvoorstel

Als een juridische fusie of juridische (af)splitsing gewenst is, waarbij de balans van 31 december 2022 als uitgangspunt geldt, moet het fusie/splitsingsvoorstel (inclusief bijlagen) uiterlijk 30 juni 2023 zijn gedeponeerd en gepubliceerd. Let op dat er termijnen (1 maand) verbonden zijn aan de deponering en publicatie van het fusie- of splitsvoorstel voordat daadwerkelijk overgegaan kan worden tot notariële vastlegging van de juridische fusie/splitsing.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over dit onderwerp of over de fiscale dienstverlening van ABAB? Neem contact op met Robert Gall, hoofd vaktechniek Belastingadvies. U bereikt Robert via e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Portretfoto van Robert Gall
Hoofd vaktechniek Belastingadvies
Bel
06-30393419
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan