Werkt u met vertegenwoordigers in het buitenland? Let op de fiscale gevolgen

17 februari 2020
Artikel

Verricht een werknemer in dienst van uw onderneming buiten Nederland werkzaamheden? Dan kan er sprake zijn van vaste vertegenwoordiging met mogelijk verstrekkende fiscale gevolgen. De vaste vertegenwoordiging kan er namelijk toe leiden dat uw onderneming een vaste inrichting in het betreffende werkland krijgt. In dat geval bent u belasting verschuldigd over de winst.

Portretfoto van Clea Cremers
Neem contact op met:
Clea Cremers Global mobility specialist | Tax
vergadertafel

Een vaste inrichting

Een vaste inrichting is een onzelfstandig onderdeel van een Nederlandse onderneming, waarmee activiteiten in een ander land worden verricht. Denk hierbij aan een kantoorpand of fabriek, maar een vaste inrichting kan ook bestaan uit slechts één of meerdere werknemers. Als sprake is van een vaste inrichting, mag het land waar deze vaste inrichting is gevestigd in beginsel belasting heffen over de winsten van deze vaste inrichting. Daar waar kosten en opbrengsten worden gegenereerd, moeten deze ook worden belast. Landen waarborgen hiermee zo veel mogelijk hun belastinginkomsten. 

Vaste vertegenwoordiger: vorm van vaste inrichting 

Eén medewerker kan onder voorwaarden als vaste inrichting gekwalificeerd worden. Dit is onder andere het geval als deze medewerker kwalificeert als vaste vertegenwoordiger. Een vaste vertegenwoordiger is iemand die bevoegd is juridisch bindende contracten te sluiten namens de onderneming en die deze bevoegdheid ook geregeld uitoefent. In de praktijk wordt deze kwalificatie op kunstmatige wijze omzeild door contracten feitelijk te laten ondertekenen door het hoofdhuis, terwijl de vertegenwoordiger deze (volledig) onderhandelt. Om deze schijnconstructies tegen te gaan, wordt de uitleg van het begrip ‘vaste vertegenwoordiger’ uitgebreid. Enkel het feit dat een werknemer de contracten namens de werkgever onderhandelt, leidt onder deze nieuwe uitleg tot een vaste vertegenwoordiger.

Gevolgen vaste vertegenwoordiger 

Een werknemer aangemerkt als vaste vertegenwoordiger en daarmee vaste inrichting leidt tot gevolgen op het gebied van winstbelasting en btw voor u als werkgever. 

Gevolgen voor winstbelasting

Vaste vertegenwoordigers en vaste inrichtingen kunnen leiden tot aangifteverplichtingen en administratieve verplichtingen op grond van nationaal recht. Daarnaast kunnen zij leiden tot een recht om belasting te heffen over ondernemingswinsten in dat land, conform het aldaar geldend nationaal recht. Om de aan dat land toe te rekenen omzet en kosten te bepalen, bestaan wettelijke regels. Daarnaast wordt een onderneming door toedoen van een vaste vertegenwoordiger mogelijk geconfronteerd met de verplichting om te voldoen aan uitgebreide transfer pricing documentatieverplichtingen in de vorm van het opstellen van een local file, masterfile en country-by-country report. 

Gevolgen voor de btw

Voor de btw kan een vaste vertegenwoordiger er mogelijk voor zorgen dat deze als zelfstandige entiteit voor de btw wordt behandeld. In dit geval moet de vertegenwoordiger voldoen aan extra administratieve eisen en de buitenlandse btw zelfstandig in rekening brengen en afdragen.

Gevolgen voor de loon- en inkomstenbelasting

Als sprake is van een vaste vertegenwoordiger in het buitenland kan dit leiden tot inhoudingsplicht van de onderneming in het buitenland. Dat betekent mogelijk dat uw onderneming buitenlandse loonbelasting moet inhouden op het salaris van de vaste vertegenwoordiger naar het recht van dat land. De vaste vertegenwoordiger is op zijn beurt wellicht inkomstenbelasting verschuldigd in de landen waarin hij werkt. 

Meer weten? 

Het tewerkstellen van één medewerker over de grens kan vergaande fiscale consequenties hebben. Schakel daarom altijd met uw belastingconsulent alvorens u een werknemer in het buitenland tewerkstelt om aan alle verplichtingen te voldoen en om boetes te voorkomen. Voor meer informatie over grensoverschrijdend werken kunt u contact opnemen met Clea Cremers, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 077-3217715 of stuur Clea een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Clea
Portretfoto van Clea Cremers
Global mobility specialist | Tax
Bel
077-3217715
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan