Waar moet u op letten bij de verkoop van een paard?

12 april 2023
Artikel

Een paard is een kostbaar bezit, zowel financieel als emotioneel. Op het moment dat u als ondernemer de beslissing neemt om uw paard te verkopen, zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. Denk hierbij aan btw, factuurvereisten, een verkoopcontract en de extra verplichtingen als het een contante betaling betreft.

Portretfoto van Johan Verkuylen
Neem contact op met:
Johan Verkuylen Relatiemanager
Vier paarden in een stal

Aanscherping Wwft

Op 25 juli 2018 is de aangepaste Wet tegen witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) in werking getreden. Deze wet stelt onder meer verplichtingen bij verkooptransacties en hierbij in het bijzonder contante transacties van minimaal € 10.000. Krijgt u als ondernemer te maken met een dergelijke contante betaling? Dan bent u als ondernemer verplicht cliëntonderzoek uit te voeren vóórdat de transactie plaatsvindt. Een cliëntonderzoek houdt in dat u de identiteit van uw cliënt verifieert en documentatie hiervan verzameld.  

Meldingsplicht

Als u te maken krijgt met contante transacties van € 10.000 of meer, kan het zijn dat u, naast het cliëntonderzoek, verplicht bent om hiervan een melding te maken bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Bedrijven die hiertoe verplicht zijn, zijn bijvoorbeeld banken, advocaten en accountantskantoren, maar ook een handelaar of verkoper van goederen. Let hierbij op dat deze meldingsplicht relatief snel van toepassing is. Als u bijvoorbeeld een trainingsstal heeft en regelmatig een paard verkoopt, dan handelt u beroeps- of bedrijfsmatig en bent u meldingsplichtig. 

Deze meldingsplicht geldt per 25 juli 2018 niet alleen meer voor de verkopende partij, maar ook voor de inkoper. Vermoedt u dat de verkoper geld witwast of terrorisme financiert? Dan hebt u ook de plicht dit te melden.
Daarnaast bent u verplicht om de bewijsstukken te bewaren die aantonen dat u een transactie gemeld hebt. Vanaf 25 juli 2018 bent u daarnaast ook verplicht om de ontvangstbevestiging hiervan te bewaren.

Twijfelt u of u meldingsplichtig bent? Dan kunt u altijd contact opnemen met Bureau Financieel Toezicht, uw bank of uw accountant. Zij kunnen u meer informatie verstrekken over uw verplichtingen.

Wat betekent dit voor u als hippische ondernemer?

Voor u als ondernemer houdt dit voornamelijk in dat u eerder verplicht bent een melding te maken. Zo lag de minimumgrens voorheen op € 15.000. Nu is deze grens verlaagd naar € 10.000. Daarom is het van belang dat u uw afnemers identificeert en vaststelt met wie u zakendoet. Als u niet voldoet aan de meldingsplicht, bent u schuldig aan een economisch delict. Hiervoor kunt u een boete opgelegd krijgen. 

Voorwaarden voor de verkoopfactuur

Voor de omzet die u genereert, bent u verplicht een verkoopfactuur op te stellen. Deze factuur dient aan een aantal eisen te voldoen, namelijk:
-    de NAW-gegevens van u en uw afnemer;
-    uw btw-nummer en uw KvK-nummer;
-    de datum waarop de factuur is uitgereikt;
-    een opeenvolgend nummer; 
-    de aard en hoeveelheid goederen of diensten die u hebt geleverd;
-    de datum waarop de diensten of goederen zijn geleverd of de datum van een vooruitbetaling;
-    het bedrag dat u in rekening brengt exclusief btw;
-    het btw-tarief dat u in rekening brengt en het btw-bedrag;
-    het factuurbedrag.

Als u goederen of diensten verkoopt aan het buitenland en de afnemer is een btw-ondernemer, dan is het daarnaast verplicht om het btw-identificatienummer van de afnemer ook te vermelden op de factuur. 

Voorwaarden voor het verkoopcontract

Bij de verkoop van een paard kan het naast de factuur wenselijk zijn een aantal zaken vast te leggen in een verkoopcontract. In dit contract kunnen naast de afnemergegevens en het aankoopbedrag ook voorwaarden en eigenschappen van het paard worden vastgelegd. Op deze manier beperkt u uw risico en heeft u een goede documentatie over de voorwaarden van de verkoop.

Verkoopt u een paard aan het buitenland? Dan gelden daarnaast nog specifieke voorwaarden aan het toepassen van de verleggingsregeling, intracommunautaire leveringen of het toepassen van het 0%-tarief bij uitvoer buiten de EU. U moet namelijk als verkoper aannemelijk kunnen maken dat het paard daadwerkelijk vervoerd is naar het buitenland. 
Deze vervoersdocumenten worden normaliter verstrekt door uw transporteur. Een kopie van deze stukken bewaart u als bewijsvoering in uw administratie. Echter, als de koper het paard bij u op komt halen, is er sprake van een afhaaltransactie. Hierbij bent u verplicht om te bewijzen dat het paard het land van herkomst heeft verlaten. Dit kunt u doen door een vervoersverklaring bij uw verkoopcontract op te nemen. In deze vervoersverklaring moet u de volgende punten vastleggen:
•    de naam van de klant;
•    het kenteken van het voertuig waarmee de goederen worden vervoerd;
•    uw factuurnummer;
•    de plaats van bestemming;
•    de toezegging van de klant dat hij bereid is de Nederlandse Belastingdienst nadere informatie te geven over de bestemming van de goederen.

Let op: als u bij controle niet kunt aantonen dat uw paard Nederland heeft verlaten, moet u alsnog btw betalen. 

Verkoopt u als ondernemer een paard voor € 10.000 of meer en gaat het om een contante transactie? Dan bent u naast de fiscale verplichtingen (factuur en btw) verplicht de koper te identificeren en melding te maken bij FIU-Nederland.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Johan Verkuylen, klantadviseur, via telefoonnummer 073-6465423 of stuur Johan een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Johan
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu