Innovatiebox voor winst uit innovatie: voordeel en voorwaarden

4 april 2024
Artikel

De Innovatiebox is een unieke, fiscale regeling, speciaal ontworpen om innovatieve ondernemers te belonen voor hun R&D-inspanningen. Bedrijven die in aanmerking komen voor de Innovatiebox profiteren van een aanzienlijk verlaagd vennootschapsbelastingtarief op winsten uit innovatieve activiteiten. Of u nu een startup bent of een gevestigd bedrijf, de Innovatiebox biedt een kans om uw innovatieve successen te maximaliseren.

Portretfoto van Daniel van Meijgaarden
Neem contact op met:
Daniël van Meijgaarden Senior belastingadviseur
Innovatie levert geld op

Innovatiebox, zo werkt het

De winst uit innovatie wordt bij toepassing van de Innovatiebox belast met 9% vennootschapsbelasting. Dit in plaats van maximaal 25,8%. Een aanzienlijk verschil. Om gebruik te kunnen maken van de Innovatiebox moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De meest belangrijke zijn:

  • Uw bedrijf moet zelf en voor eigen rekening en risico een immaterieel activum ontwikkelen. RVO heeft voor deze ontwikkeling een WBSO-verklaring afgegeven.
  • Er gelden aanvullende voorwaarden als uw bedrijf meer dan € 250 miljoen omzet heeft behaald over de afgelopen vijf jaar of € 37,5 miljoen winst uit innovatie over dezelfde periode. In dat geval moet er een octrooi of patent zijn aangevraagd.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunnen onze consultants een vaststellingsoverkomst opstellen, die we indienen bij de Belastingdienst. Met de Belastingdienst onderhandelen we vervolgens hoe u de Innovatiebox mag toepassen. Deze afspraak heeft meestal een looptijd van vijf jaar.

Aandachtspunten bedrijfsstructuur

Om de toepassing van de Innovatiebox te optimaliseren, is het belangrijk om de huidige structuur van uw onderneming te beoordelen en eventueel aan te passen. Een aantal voorbeelden.

1. Beschermen van intellectueel eigendom
Vanuit juridisch oogpunt kan het wenselijk zijn om het intellectueel eigendom (IP) onder te brengen in een andere vennootschap dan de vennootschap waarin het is ontwikkeld. Mocht de ontwikkelingsvennootschap failliet gaan, dan blijft het eigendom van het IP beschermd:  

Holdingstructuur

 

In dit voorbeeld wordt het IP buiten de risicosfeer gehouden. Nadeel is dat u de Innovatiebox nu niet kunt toepassen. De werkmaatschappij heeft weliswaar het IP ontwikkeld, maar is niet de houder van het IP. In deze constructie bezit de tussenholding het IP, maar deze holding heeft de innovatie niet zelf ontwikkeld. Hierdoor kan geen van de vennootschappen gebruikmaken van de Innovatiebox. 

De oplossing is het aangaan van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting*. Alleen voor de heffing van vennootschapsbelasting worden de vennootschappen dan als één gezien. De scheiding tussen de houder van het IP en de ontwikkelaar verdwijnt dus voor alleen fiscale doeleinden. Resultaat is dat u nu wel een beroep kunt doen op de Innovatiebox. De bescherming bij faillissement is nog steeds van toepassing, omdat de fiscale eenheid alleen een fiscale werking heeft.

*Het aangaan of verbreken van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting heeft soms verregaande gevolgen. Die zijn nu niet nader uitgewerkt. Wij kunnen u hierover adviseren. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met onze adviseurs van het team Hightech maakindustrie.

2. Opgaan in grotere groep
Als de vennootschap die gebruik wil maken van de Innovatiebox voldoet aan de omzet- en winstgrens, moet er naast de WBSO nog een verzwarende eis zijn (een juridisch ticket). Dit kan bijvoorbeeld een octrooi zijn of programmatuur. Het is mogelijk dat als de onderneming (deels) wordt verkocht aan een groter concern, het bedrijf zelf niet voldoet aan de voorwaarden om als grootbedrijf te worden aangemerkt. Maar doordat het bedrijf wordt meegenomen in de consolidatie van de grotere groep wordt ook die omzet meegenomen. Als er bijvoorbeeld geen octrooi is afgegeven, is vanaf dat moment de Innovatiebox niet meer van toepassing.

Dit kunt u oplossen door voor de verkoop aan het concern goed te kijken naar het percentage dat wordt verkocht. Een alternatief is om vooruitlopend op verkoop al een octrooi e.d. aan te vragen.

3. Aantrekken investeerders
Wilt u investeerders aantrekken die ook aandeelhouder worden? Dan is het belangrijk om op voorhand al na te denken over de structuur.

Holdingstru
 

Stel, de huidige structuur is als volgt: de groene vennootschappen (uit bovenstaande figuur) vormen samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Op het moment dat investeerders willen toetreden en aandeelhouder worden, kan dat door een participatie in de werkmaatschappij of in de tussenholding. 

Hierbij moet de tussenholding minimaal 95% van de aandelen in de werkmaatschappij behouden. Mocht dat percentage lager worden, dan verbreekt de fiscale eenheid en is de Innovatiebox niet meer van toepassing.

Het is dus belangrijk om bij een grotere participatie dit op het niveau van de tussenholding vorm te geven. Zou houdt u de fiscale eenheid in stand. Let op: dit speelt ook op het moment dat medewerkers mogen participeren in het bedrijf.

Beoordeel de bedrijfsstructuur

Bij gebruik van de Innovatiebox worden winsten uit innovatie tegen een lager tarief belast in de vennootschapsbelasting. Bij het opzetten van de bedrijfsstructuur of bij een voorgenomen wijziging hierin is het belangrijk om de gevolgen hiervan voor de Innovatiebox te beoordelen. Eventueel moet de structuur worden aangepast om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de fiscale faciliteit. 

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de toepassing van de Innovatiebox en de impact op uw bedrijfsstructuur? Neem contact op met Daniël van Meijgaarden, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531348 of stuur Daniël een e-mail.

Wilt u meer weten over de innovatiebox? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Daniël
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan