Vooruitblik Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2024

17 november 2023
Artikel

In grote lijnen blijft het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2024 hetzelfde als in 2023. Al moet de Europese Commissie wel nog goedkeuring geven. De wijzigingen? Enkele conditionaliteit-eisen en de ECO-regelingen. Voldoet u niet aan deze eisen? Dat betekent geen deelname aan het GLB (Basispremie, ECO-betaling en ANLb).

Portretfoto van Wim Dirks
Neem contact op met:
Wim Dirks Agrarisch bedrijfsadviseur
Koeien in de wei

GLMC 7 Gewasrotatie op bouwland

Wat zijn de voorwaarden om te voldoen aan GLMC 7?

  • Op minimaal 1/3e van het bouwland, op bedrijfsniveau moet u jaarlijks een ander gewas (andere gewascode) telen dan in het voorgaande jaar.
  • Op ieder perceel moet u één keer in de vier jaar een ander gewas als hoofdteelt telen.
  • Op zand- en lössgrond moet u in de periode van 2023 t/m 2026 tenminste één jaar een rustgewas telen (1:4-teelt). Dit geldt ook voor de periode 2027-2029 (1:3-teelt).

De verplichte gewasrotatie kunt u ook invullen door het telen van een volgteelt (vanggewas) na een hoofdteelt. Dit vanggewas moet u aansluitend aan de hoofdteelt inzaaien en moet blijven staan tot de start van de nieuwe hoofdteelt van het opvolgende jaar.

GLMC 8a Niet-productief areaal

Vanaf 2024 mag u niet-productief areaal het hele kalenderjaar niet beweiden. Ook na de invulling van GLMC 8 met groene braak mag u in het betreffende kalenderjaar niet oogsten of bemesten en geen gewasbeschermingsmiddelen en/of biociden gebruiken. Het toepassen van akkerranden, eventueel op bufferstroken, is een mogelijkheid. Op een beheerde akkerrand moet u een gewas inzaaien. Op een onbeheerde akkerrand komen de gewassen spontaan op.

De tijdelijke vrijstelling voor GLMC 7 en GLMC 8a voor alle bedrijven vervalt. Er geldt nog wel een vrijstelling voor bedrijven met bijvoorbeeld ‘> 75%-gras’ en biologische bedrijven. De vrijstelling voor GLMC 7 geldt alleen voor de ‘1/3e-eis’ en ‘iedere vier jaar een andere hoofdteelt’.

GLMC 4 en GLMC 10 Bufferstroken

GLMC 10 geldt nu alleen voor sloten die onder normale omstandigheden droog staan in de periode van 1 april t/m 1 oktober, maar in de winter wel water bevatten. De verplichte bufferstrook langs deze sloten is 1 meter breed. Een sloot die het gehele jaar droog staat valt niet (meer) onder GLMC 10. Hiervoor geldt geen bufferstrook meer. Ook niet vanuit de mestwetgeving.

Aanpassingen ECO-regeling

De instapeis voor de eco-regeling 2024 is het totaal aantal hectare maal vijf punten. In 2023 was dit 4,5 punten. Er komen drie nieuwe eco-activiteiten bij die u kunt uitvoeren voor deze regeling; precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie.

Onder de eco-regeling rustgewassen vallen in 2024 ook bladrammenas, boekweit, Japanse haver, gele mosterd, zwarte mosterd, niger, sarepta mosterd/caliente, tagetes erecta, tagetes patula en zwaardherik (aaltjesvanggewas). De eco-regeling Groene braak past u minimaal 9 maanden achter elkaar toe waarbij in het voorafgaande jaar op het perceel geen blijvend grasland stond.

Voor overdag én dag en nacht weiden moet u vanaf 2024 deelnemen aan een door de Minister van LNV erkend certificeringsschema voor weiden. Dit om te voldoen aan de voorwaarden van deze eco-activiteiten. Deze namen veranderen overigens in ‘weiden categorie 1’ en ‘weiden categorie 2’. Vanaf 2024 kunt u deelnemen aan ‘weiden categorie 1’ en ‘weiden categorie 2’ waarbij het gaat om minimaal 1.500 respectievelijk 2.500 uren weidegang per jaar tussen 15 april en 1 oktober. De overheid stelt dan geen verplichting meer aan de momenten waarop u weidt.

De aanmelding voor het GLB 2024 loopt nog eenmalig via de Gecombineerde Opgave 2024 in de periode 1 maart tot en met 15 mei. In het najaar 2024 moet, naast de Aanvraag 2024, ook de Aanmelding GLB 2025 plaatsvinden.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over het Gemeenschappelijk landbouwbeleid? Neem contact op met Wim Dirks, agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942773 of stuur Wim een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Wim
Portretfoto van Wim Dirks
Agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
040-2942773
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu