Gecombineerde opgave 2024

12 juli 2024
Artikel

Heb je je afgelopen voorjaar aangemeld voor subsidies uit het het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Dan moet je naast de aanvraag 2024, in het najaar van 2024 ook de aanmelding GLB 2025 indienen. 

Portretfoto van Wim Dirks
Wim Dirks Agrarisch bedrijfsadviseur
Kavelgrond

De gecombineerde opgave is een belangrijk meetmoment van je bedrijfssituatie. In deze opgave geef je elk jaar gegevens door voor de Landbouwtelling, de GLB-subsidies en de mestwetgeving. Het afgelopen jaar waren er enkele veranderingen in het GLB en het mestbeleid. We zetten ze voor je op een rij.

Eco-activiteit Weidegang

De benaming voor de eco-activiteit ‘Verlengde weidegang’ werd aangepast naar ‘Weidegang’. Voor het uitvoeren van deze eco-activiteit moet je gecertificeerd zijn door Stichting Weidegang. De keuze is niet meer ‘Overdag’ en ‘Dag en nacht’, maar je kiest nu voor ‘Minimaal 1.500 uur beweiding’ of ‘Minimaal 2.500 uur beweiding’. 

Vier procent niet-productief bouwland (GLMC 8) in 2024

Vanaf 2024 is het verplicht om vier procent van jouw bouwland niet-productief te laten. Vul je dat in met landschapselementen, zoals sloten, houtwallen of bomenrijen? Dan moeten deze op of langs bouwland liggen dat je zelf in gebruik hebt. Je mag niet-productief bouwland het hele jaar niet beweiden. Een perceel dat in 2023 blijvend grasland was, mag je dit jaar niet inzetten voor niet-productief. In 2024 geldt er een uitzonderingsmogelijkheid (derogatie): dit jaar mag je vier procent invullen met braakliggende grond, landschapselementen, stikstofbindende gewassen en vanggewassen. 

Toestemming eigenaar grond

In Mijn percelen geeft je per perceel de gebruikstitel op: eigendom, pacht of andere vormen van gebruik. Heb je grond in gebruik, maar ben je niet de eigenaar? Dan heb je altijd toestemming nodig van de eigenaar. De eigenaar moet die toestemming kunnen bevestigen. Kun je bij controle geen bewijs van toestemming aan RVO laten zien? Dan telt het perceel niet mee voor de basispremie en kan zelfs de hele ecopremie in gevaar komen. 

Wat je doet om je bedrijfssituatie actueel te houden

Vanaf je aanmelding tot en met 2 december 2024 ben je verplicht je bedrijfssituatie actueel te houden. Je houdt in deze periode wijzigingen in je situatie bij in Mijn percelen en/of de Gecombineerde opgave. Denk hierbij aan de wijziging van een hoofdteelt of volgteelt maar ook eco-activiteiten die je niet of gedeeltelijk uitvoert. In het laatste geval moet je het perceel splitsen. Heb je wijzigingen aangebracht? Vergeet dan niet om je opgave opnieuw te versturen. 

Gevolgen als je je bedrijfssituatie niet actueel houdt

RVO controleert en handhaaft op de feitelijke situatie. De GLB-subsidie wordt uitgekeerd op basis van de daadwerkelijke oppervlakte. Is de oppervlakte die je in je aanvraag doorgaf kleiner dan die in de aanmelding? Dan kan dit gevolgen hebben voor je punten en waarde berekening in de eco-regeling. Voldoet (een deel van) je landbouwgrond niet aan de voorwaarden? Dan wordt voor dat deel geen subsidie toegekend toe. Heb je je bedrijfssituatie niet actueel gehouden? In dat geval geldt in de meeste gevallen eerst een waarschuwing. Bij herhaling in een volgend jaar krijg je korting op de GLB-subsidie. In  sommige gevallen krijg je direct een korting, namelijk als je een perceel opgeeft dat je niet meer in gebruik hebt, als je bewust probeert meer subsidie te krijgen dan waar je recht op hebt of na een controle ter plaatse door de NVWA of monitoring met een satelliet.

Met nutriënten verontreinigd gebied (NV-gebied)

Liggen jouw percelen in een met nutriënten verontreinigd gebied (NV-gebied)? Dan informeert RVO bij die percelen over een korting van vijf procent op de stikstofgebruiksnorm per hectare. Ligt het perceel ook in een grondwaterbeschermingsgebied (GWB-gebied) op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg? Dan geldt een korting van tien procent. Vanaf 2024 geldt geen derogatie meer voor percelen die in een derogatievrije zone liggen. Hiervoor geldt nu dezelfde norm als in Natura 2000-gebieden. 

Bufferstroken in 2024

In 2023 was er de nodige ophef over de waterlopen en bijbehorende breedte van de bufferstroken. In Mijn percelen zie je vernieuwde kaartlagen Waterlopen en Bufferstroken. RVO paste deze aan in samenwerking met de waterschappen. De typering van de waterlopen is op een nieuwe manier bepaald, op basis van grondwaterstanden, peilbesluiten en slootdiepte. In 2024 wijzigden de regels voor de waterlopen. Er zijn waterlopen die het hele jaar droog staan en waterlopen die een deel van het jaar droogvallen. Droge sloten hoeven geen bufferstroken meer te hebben. Bufferstroken tellen niet mee voor de gebruiksnormen (mestplaatsingsruimte). RVO heeft daarom de oppervlakte bufferstroken al afgetrokken van de opgegeven oppervlakte mest. 

Bedrijfsoverdracht en GLB 2024

Ga je binnenkort een bedrijfsoverdracht doen of heb je onlangs een bedrijf overgenomen? Dit kan gevolgen hebben voor de aanmelding, aanvraag en uitbetaling van de GLB-subsidies. Nadat je de bedrijfsoverdracht hebt doorgegeven aan de KvK, doe je bij RVO de melding overdracht of beëindiging agrarische bedrijf. Daarin geef je aan of je de aanmelding GLB-subsidies wel of niet overdraagt. 

Meer weten?

Wil je meer weten over de Gecombineerde Opgave? Neem contact op met Wim Dirks, agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942773 of stuur Wim een e-mail.

Wil je meer weten over de Gecombineerde opgave? Onze specialist helpt je graag verder!

E-mail Wim
Portretfoto van Wim Dirks
Agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
040-2942773
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu