Verrekening voorheffing in de vennootschapsbelasting

21 september 2021
Artikel

In Nederland gevestigde lichamen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting kunnen voorheffingen volledig verrekenen met het bedrag aan verschuldigde vennootschapsbelasting. Per 1 januari 2022 is dit mogelijk tot de in een jaar verschuldigde vennootschapsbelasting.

Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Hoofd vaktechniek Belastingadvies
adviseur in gesprek met twee mensen

Ingehouden voorheffingen volledig terugkrijgen

Belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting die in Nederland zijn gevestigd, kunnen ingehouden dividendbelasting en/of kansspelbelasting (binnenlandse voorheffingen) volledig verrekenen met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Hierdoor kunnen in Nederland gevestigde lichamen in geval van een verliessituatie de eventueel ingehouden voorheffingen volledig terugkrijgen.

Geen mogelijkheid voor lichamen in het buitenland

Lichamen die in het buitenland zijn gevestigd en niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, hebben deze mogelijkheid niet. Dit verschil in behandeling is mogelijk niet gerechtvaardigd, zo blijkt uit een eerdere uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (Sofina).

In het Belastingplan 2022 is daarom nu de maatregel opgenomen dat de verrekening van voorheffingen wordt beperkt tot de in een jaar verschuldigde vennootschapsbelasting. De eventuele niet-verrekende voorheffingen kunnen (onbeperkt) worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Voortwenteling kan alleen plaatsvinden als het bedrag aan voort te wentelen voorheffingen door de inspecteur is vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking. Deze zogenoemde ‘voorheffingenbeschikking’ moet de inspecteur gelijktijdig met de aanslag van dat jaar opleggen. De nieuwe regeling geldt vanaf 1 januari 2022.

Sofina-arrestbesluit

Totdat de temporele beperking van verrekening van voorheffingen in werking treedt, is een beleidsbesluit van kracht. Op basis van dit besluit kan een inspecteur - in lijn met het arrest in de zaak Sofina - in bepaalde situaties teruggaaf van voorheffing verlenen aan niet in Nederland gevestigde lichamen. Het gaat dan om lichamen die niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Het besluit wordt tegelijk met de inwerkingtreding van de voorgestelde maatregel ingetrokken. 

Invloed op reorganisatiefaciliteiten en fiscale eenheidsregime

Het wetsvoorstel bevat ook een aantal flankerende maatregelen. Deze zijn nodig om de samenloop van de verrekeningsbeperking met fiscale reorganisatiefaciliteiten én met het fiscale eenheidsregime te regelen.

Bekijk alle fiscale wijzigingen uit het Belastingplan 2022.

Meer weten?

Wilt u meer weten over verrekening van voorheffingen in de vennootschapsbelasting? Onze fiscale adviseurs helpen u graag. Neem contact op met Robert Gall, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over verrekening van voorheffingen in de vennootschapsbelasting? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan