Nieuwe regels voor de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

21 september 2021
Artikel

Per 1 januari 2022 wijzigt de termijn voor de verrekening van verliezen in de vennootschapsbelasting. Vanaf dat moment zijn verliezen onbeperkt in de tijd te verrekenen. Het maximaal te verrekenen verlies in een jaar wordt wél beperkt.

Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Hoofd vaktechniek Belastingadvies
grafieken, pen en een rekenmachine

Termijn verliesverrekening

Op dit moment worden verliezen in de vennootschapsbelasting op twee manieren verrekend:

  • Verrekening vindt plaats met de belastbare winst uit het voorgaande jaar (achterwaartse verliesverrekening);
  • Verrekening vindt plaats met de belastbare winst van maximaal de zes volgende jaren (voorwaartse verliesverrekening).

Verliesverrekening vindt eerst plaats met de winst van het voorgaande jaar. Is dit niet mogelijk of resteert er nog een verlies? Dan vindt verrekening plaats met de winsten van de toekomstige jaren.

Lees meer over onze fiscale dienstverlening

Aanpassing termijn voorwaartse verliesverrekening

Vanaf 1 januari 2022 vervalt de termijn voor voorwaartse verrekening van verliezen. Vanaf dat moment geldt dat verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar zijn. De termijn voor achterwaartse verliesverrekening blijft één jaar.

Beperking hoogte verrekenbaar verlies

Naast het verruimen van de termijn van verliesverrekening treedt er ook een ‘temporiseringsmaatregel’ in werking. Deze maatregel houdt in dat als de winst in een jaar meer is dan € 1 miljoen, het gedeelte van de winst boven € 1 miljoen slechts voor de helft kan worden verrekend met een verlies uit een ander jaar. Het kabinet wil hiermee bereiken dat grote ondernemingen in winstjaren altijd belasting zijn verschuldigd als de winst meer bedraagt dan € 1 miljoen.

Overgangsrecht

Deze nieuwe regels voor verliesverrekening gaan gelden voor verliezen die ontstonden in boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2013.

Rekenvoorbeeld toepassing nieuwe regels
Stel uw bv behaalt in 2021 een negatief resultaat van € 2.000.000. In 2022 behaalt uw bv een positief resultaat van € 1.600.000. Vanwege de ‘temporiseringsmaatregel’ kan uw bv niet de volledige winst verrekenen met het openstaande verlies. De winst tot € 1.000.000 kan namelijk volledig worden verrekend, maar het gedeelte daarboven slechts voor de helft. Dit betekent dat voor de bv in 2022 na verliesverrekening een positief resultaat resteert van € 300.000, waarover vennootschapsbelasting is verschuldigd. Er resteert een verlies uit 2021 van € 700.000. Dit verlies is in de toekomst te verrekenen, voor zover uw bv (voldoende) winst behaalt.

Bekijk alle fiscale wijzigingen uit het Belastingplan 2022

Meer weten?

Wilt u meer weten over verliesverrekening in de vennootschapsbelasting? Onze fiscale adviseurs helpen u graag. Neem contact op met Robert Gall, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over verliesverrekening in de vennootschapsbelasting? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan