Vermogensetikettering: de voordelen van twee systemen optimaal gebruiken

29 september 2017
Artikel

Het ministerie van Financiën heeft de cassatie tegen de zaak over vermogensetikettering ingetrokken. Volgens demissionair staatssecretaris Eric Wiebes gaat het bij het oordeel van het Hof niet om een onjuiste rechtsopvatting en is het instellen van cassatie daarom niet zinvol. Voor u als ondernemer kan dat goed nieuws betekenen.

Portretfoto van Hans van Dam
Geschreven door:
Hans van Dam Senior belastingadviseur
Twee heren in gesprek over vermogensetikettering

Vermogensetikettering is het indelen van vermogensbestanddelen: gaat het om zakelijk vermogen of privévermogen? Het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden oordeelde in februari dat de certificaten van de aandelen in een eigen bv door het aangaan van een vennootschap onder firma met die bv niet tot het verplichte ondernemingsvermogen van de ondernemer behoren.

Belastingdruk

Bij het aangifte doen van inkomstenbelasting is het ondernemerschap fiscaal aantrekkelijk. Denk hierbij aan zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling. Als u als ondernemer blijvend hoge winst maakt, is de keuze voor een bv interessant omdat de vennootschapsbelasting over de winst een lager tarief kent dan de inkomstenbelasting. De mogelijkheid bestaat ook dat u gebruikmaakt van beide belastingsystemen door als ondernemer een samenwerking aan te gaan met uw eigen bv.

Hybride structuur

Een belangrijk aandachtspunt is hoe de fiscus uw aandelen in de bv behandelt op het moment dat u besluit een samenwerkingsverband aan te gaan met uw eigen bv. Door het verdelen van de winst over meerdere vennoten, kunt u de belasting van uw onderneming drukken. U kiest dan als het ware voor een hybride structuur. Zo profiteert u van de voordelen van fiscaal ondernemerschap en de lagere belastingdruk van de bv. Als de aandelen onderdeel zijn van uw privévermogen in box 2, dan wordt de waardestijging bij verkoop (of dividend) belast met 25% inkomstenbelasting. Als de fiscus uw aandelen als ondernemingsvermogen ziet, dan kan de belastingheffing oplopen tot 45%. In het laatste geval verdwijnt echter het voordeel. Kiest u voor een dergelijk ondernemingsstructuur, dan dient u zich wel te realiseren dat de toetreding van een nieuwe vennoot wel realiteitsgehalte moet hebben en dat er sprake moet zijn van een zakelijke winstverdeling. Daarnaast is toetreding doorgaans voor langere termijn. Vraag u bij aanvang van de opzet dan ook af wat u gaat doen als er in de toekomst geen of weinig winst wordt gemaakt en hoe u dan de winst verdeelt.

Verplicht ondernemingsvermogen

Het is dus van belang om het antwoord op de vraag te weten of de aandelen in een bv bij een hybride structuur verplicht ondernemingsvermogen zijn. Volgens de rechter is dat alleen zo als de aandelen 90% of meer dienstbaar zijn aan uw onderneming. In de zaak voor de rechter was aan deze eis niet voldaan en daarom mochten de aandelen in box 2 worden aangegeven. Het ministerie van Financiën ging in cassatie, maar heeft zich nu bij de hofuitspraak neergelegd.

Het goede nieuws van de ingetrokken cassatie is dat als de bv naast het belang in de vof 10% of meer ander vermogen heeft (bijvoorbeeld spaargeld of lijfrente) u de aandelen tot het privévermogen in box 2 mag rekenen. U maakt hiermee een goede kans op fiscaal voordeel. Minder gunstig is dat de staatssecretaris situaties waarbij de bv alleen een aandeel in de vof heeft, niet als box 2-vermogen lijkt te beschouwen. Hierover bestaat echter nog geen duidelijkheid. Het is dan ook verstandig om ervoor te zorgen dat de bv naast het aandeel in de vennootschap onder firma beschikt over bijvoorbeeld een lijfrentevoorziening of belegd vermogen om zo discussie te voorkomen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Hans
Portretfoto van Hans van Dam
Senior belastingadviseur
Bel
0492-579888
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan