Verduurzamen in de logistiek? Persoonlijke afwegingen spelen een rol

26 juni 2024
Artikel

Verduurzaming is een hot topic in de logistieke sector. Er wordt veel informatie gedeeld over mogelijke verduurzamingsmaatregelen. Denk aan investeringen in elektrische vrachtauto’s, het verduurzamen van onroerend goed en terugdringen van fossiele energiebronnen. Welke keuzes u als logistieke ondernemer maakt, hangt af van uw persoonlijke visie op de markt. Verschillende afwegingen kunnen een rol spelen.  

Portretfoto van Mark Rebbens
Neem contact op met:
Mark Rebbens Relatiemanager
Weegschaal belangen

Zero emissie

Een voorbeeld van een ontwikkeling in de markt is het voornemen om zero-emissiezones in te stellen. Dit kan een rol spelen bij de investeringsbeslissingen voor logistieke dienstverleners die binnensteden bevoorraden. De eerste ondernemers beginnen hier al consequenties van te ervaren. Het zijn echter niet alleen logistieke dienstverleners die effecten merken, maar bijvoorbeeld ook marktkooplieden. Wit u zich goed voorbereiden op de aankomende zero-emissiezones? Denk dan goed na over de keuzes die u maakt. Gaat u investeren in elektrische voertuigen of een hybride vorm? Kiest u ervoor uw bedrijfsmodel anders in te richten? Het is belangrijk uw afwegingen goed en tijdig onder de loep te nemen. 

Voordelen investeringsbeslissingen bij aanbestedingen

Andere ondernemers merken voordelen van hun investeringsbeslissingen bij aanbestedingen. In steeds meer aanbestedingen wordt gevraagd of er geïnvesteerd wordt in duurzamere vrachtauto’s. In de situatie van zero-emissiezones kan het ervoor zorgen dat er geen toegang meer is tot binnensteden en dat logistieke ondernemers hun businessmodel onder de loep moeten nemen. Bij aanbestedingen kan dit juist kansen creëren. 

Twee situaties vanuit een andere invalshoek…

CSRD-rapportage

Er is ook een groep logistieke ondernemers waarbij de komst van de CSRD-rapportage van invloed is op het opzetten van hun duurzaamheidsagenda. Logistieke ondernemers die zich in een nichemarkt begeven en die zakendoen met grote ondernemingen waar CSRD speelt, hebben baat bij een dergelijke duurzaamheidsagenda. Hoe gaat u inzichtelijk maken hoe en op welke vlakken u met verduurzaming bezig bent?

Vrachtwagenheffing

Het kabinet is momenteel bezig met de invoer van een vrachtwagenheffing. Deze heffing, die vanaf 2026 van kracht wordt, gaat gelden voor alle vrachtwagens die meer wegen dan 3.500 kg. De zwaarte van de voertuigen speelt een rol en hoeveel kilometers in Nederland wordt gereden. Hoe duurzamer het voertuig, hoe lager de vrachtwagenheffing. Wederom een ontwikkeling die van invloed kan zijn op de afwegingen die u als ondernemer maakt. Welke investeringen zijn er nodig? Komt u in aanmerking voor subsidies? En wat leveren die investeringen u straks op? Welk rendement kunt u verwachten?

Aanpassingen bedrijfsmodel

Onder invloed van genoemde afwegingen kan het bedrijfsmodel van een logistieke dienstverlener wijzigen. Het is dan wel belangrijk om inzichtelijk te maken wat de impact is van bovenstaande ontwikkelingen. Daarnaast is het goed te kijken of er nog andere factoren zijn die meespelen. Denk aan subsidies en Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE’s).  

Meer weten?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u een keer sparren over de effecten van verduurzaming op uw bedrijfsmodel? Of wilt u weten welke kansen er liggen voor uw bedrijf? Het team logistiek van ABAB beschikt over veel kennis en ervaring op dit vlak en adviseert u graag. Of neem contact op met Mark Rebbens, relatiemanager, via telefoonnummer 013-4647226 of stuur Mark een e-mail

Wilt u weten welke kansen er liggen voor uw bedrijf? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mark
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan