Uitzenden of payrolling?

19 juli 2023
Artikel

Sinds het van kracht worden van de  Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is het verschil tussen uitzenden en payrolling groter en duidelijker geworden. De regering wil hiermee voorkomen dat payrolling alleen nog maar wordt ingezet om goedkoper te kunnen verlonen. Maar wat zijn de consequenties van de WAB precies? En wat is nu precies het verschil tussen uitzenden en payrolling?

Portretfoto van Bart Leusink
Neem contact op met:
Bart Leusink Manager ABAB Salaris- en Personeelsdiensten
Man bekijkt bedrijfsresultaten op zijn mobiele telefoon

Grootste verschillen

Het grootste verschil tussen uitzenden en payrolling is de manier waarop de overeenkomst tussen opdrachtgever (inlener) en derde (uitzendkracht/payrollmedewerker) tot stand is gekomen:

  • Bij uitzenden worden vraag en aanbod door het uitzendbureau bij elkaar gebracht, de zogenaamde allocatiefunctie.
  • Bij payrolling krijgt een payrollbureau de medewerker aangeleverd vanuit de opdrachtgever (inlener)

Al eerder stelde de rechter de uitzendovereenkomst en de payrollovereenkomst gelijk. Hierdoor konden payrollbureaus ook gebruikmaken van de CAO voor Uitzendkrachten. Die is flexibeler dan de sectorale cao’s, waaraan opdrachtgevers voorheen gebonden waren. Dit betekende onder andere meer vrijheid in contractvormen en uitsluiting van loondoorbetaling. De rechter gaf toen ook aan dat de wet aangepast diende te worden als de beslissing ongunstig zou uitpakken voor payrollmedewerkers.

Aanpassing van de wet

Als er sprake is van een payrollovereenkomst, dan is artikel 7:691 BW (het zogenaamde uitzendbeding) sinds 2020 niet meer van toepassing. Er mag geen gebruik meer worden gemaakt van de faseregeling uit de cao voor Uitzendkrachten. Daarnaast heeft de payrollwerknemer recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers van de inlener in dezelfde of gelijkwaardige functies. Verder moet het payrollbureau aangesloten worden bij een scholingsfonds in de branche van de inlener en moet een pensioenvoorziening worden getroffen.

Is payrolling nog mogelijk?

Payrolling is nog steeds mogelijk, maar wordt door allerlei maatregelen een stuk duurder. De payrollwerkgever kan geen gebruik meer maken van het flexibele cao voor Uitzendkrachten. Ook moet hij op de secundaire arbeidsvoorwaarden gelijke kosten dragen. Payrolling moet straks dus vooral toezien op het ontzorgen en het dragen van risico's. En zo was het oorspronkelijk ook bedoeld.

Kiezen tussen payrolling en uitzenden

Als werkgever moet u sinds 1 januari 2020 kiezen tussen payrolling en uitzenden: payrolling is de beste keuze als u ontzorgd wilt worden op het gebied van verloning en juridische werkgeversrisico's, want:

  • Een payrollbureau moet uw medewerkers hetzelfde betalen. 
  • Alle secundaire arbeidsvoorwaarden moeten hetzelfde zijn als die van uw overige medewerkers in dezelfde of gelijkwaardige functie. 

Daarnaast is de reguliere ketenregeling gewijzigd. Sinds 1 januari 2020 zijn maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar toegestaan. Een uitzendbureau is de beste keuze als u:

  • Geholpen wilt worden met de werving van nieuwe medewerkers.
  • Gebruik wilt kunnen maken van flexibele contracten.
  • Ontzorgd wilt worden op het gebied van verloning en juridische werkgeversrisico’s.

Laat u goed adviseren

Welke optie voor u het beste is, hangt af van uw specifieke situatie. Onze specialisten helpen u graag door uw werkelijke loonkosten in kaart te brengen. Wij kunnen de verwerking van de salarisadministratie volledig voor u verzorgen. Doorgaans zijn de kosten daarvoor lager dan die van een uitzendbureau of payroll-bedrijf.

Meer weten

Wilt u meer weten over uitzenden of payrolling? Neem contact op met Bart Leusink, manager ABAB Salaris- en Personeelsdiensten, via telefoonnummer 0413-336515 of stuur Bart een mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Portretfoto van Bart Leusink
Manager ABAB Salaris- en Personeelsdiensten
Bel
0413-336515
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan