Terugwerkende kracht bij splitsing? Zo zit het

7 maart 2023
Artikel

Om verschillende redenen kunt u besluiten uw onderneming te herstructureren, bijvoorbeeld door uw bv te splitsen. Vaak gebeurt dit met terugwerkende kracht naar het begin van het lopende boekjaar. Let op: dit is niet in alle gevallen mogelijk.

Portretfoto van Rolf Brouwer
Rolf Brouwer Senior belastingadviseur
bekijken mogelijkheden splitsing bv

Welke splitsingsvormen zijn er?

Er zijn twee mogelijke splitsingsvormen:

  1. Zuivere splitsing, waarbij een bv zich splitst in twee of meer nieuwe bv’s en de ‘oude bv’ ophoudt te bestaan;
  2. Afsplitsing, waarbij een bv een deel van haar vermogensbestanddelen afsplitst naar één of meer nieuwe bv’s en de ‘oude bv’ blijft bestaan.

Lees meer over onze fiscale dienstverlening.

Wat zijn de fiscale gevolgen van splitsing?

Bij beide vormen van splitsing gaat vermogen over van de ene bv naar één of meer andere bv’s. Dit leidt meestal tot heffing van vennootschapsbelasting over de stille reserves in de overgedragen vermogensbestanddelen. Onder voorwaarden kunt u gebruikmaken van de fiscale splitsingsfaciliteit. Hierdoor treedt de overnemende bv voor de verkregen vermogensbestanddelen in de plaats van de overdragende bv. De overnemende bv gaat dan verder met dezelfde fiscale boekwaarden. Op deze manier neemt de overnemende bv de fiscale claims van de overdrager over, waardoor de afrekening als gevolg van de splitsing achterwege kan blijven zonder claimverlies voor de Belastingdienst.

Terugwerkende kracht

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit onder voorwaarden goedgekeurd dat de splitsing met terugwerkende kracht kan plaatsvinden naar het begin van het boekjaar als er gebruik wordt gemaakt van de fiscale splitsingsfaciliteit. Is dit niet het geval? Dan is terugwerkende kracht niet mogelijk.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde dat (ook) geen terugwerkende kracht mogelijk is als bij de splitsing geen winst wordt behaald. Volgens de rechtbank kan in zo’n geval geen beroep worden gedaan op de splitsingsfaciliteit, waardoor ook geen recht bestaat op toepassing van terugwerkende kracht. Mogelijk is deze uitspraak niet juist. De staatssecretaris van Financiën gaf namelijk eerder aan dat ook in een situatie waarin de winst nihil of negatief is, om toepassing van de faciliteit kan worden verzocht. Dan is terugwerkende kracht wel mogelijk.

Meer weten?

Overweegt u een herstructurering waarbij u een bv wilt splitsen en wilt u weten of u gebruik kunt maken van de splitsingsfaciliteit met terugwerkende kracht? Onze belastingadviseurs helpen u graag.

Neem voor meer informatie of advies contact op met Rolf Brouwer, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over het splitsen van uw bv? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rolf
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan