Schenk- en erfbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

13 februari 2023
Artikel

In de successiewet is voor bedrijfsoverdracht tijdens leven of bij overlijden een regeling opgenomen om deze overdracht deels vrij te stellen van schenk- of erfbelasting. Als de waarde van de over te dragen onderneming lager is dan € 1.205.871 is geen schenk- of erfbelasting verschuldigd.

Portretfoto van Sander Janssens
Neem contact op met:
Sander Janssens Estate planner en fiscalist
Man leest informatie over schenk- en erfbelasting

Dit is echter alleen van toepassing als er in de onderneming geen structureel overtollige liquide middelen of beleggingen aanwezig zijn die niet tot het ondernemingsvermogen behoren. De overdracht van deze zaken vallen niet onder de vrijstelling. De heffing is dan afhankelijk van de hoogte van de liquide middelen 10% of 20% bij overdracht aan kinderen. Bij overige personen kan dit tarief oplopen tot 30% of 40%.

Bij een bedrijfsoverdracht van een onderneming waarin nog liquide middelen of beleggingen aanwezig zijn is het altijd de vraag of deze geheel onder de vrijstelling kunnen vallen. Op basis van Wet op de inkomstenbelasting moet getoetst worden of de liquide middelen en beleggingen tot het ondernemingsvermogen kunnen behoren. Er wordt dan beoordeeld of er bijvoorbeeld op termijn in de onderneming nog liquide middelen zijn voor bijvoorbeeld onderhoud van een pand. 

Voorbeeld 
In twee arresten werd een fors bedrag aan liquide middelen als ondernemingsvermogen aangemerkt. Het eerste arrest betrof een onderneming die handelde in stoomketels. Ze hadden een stoomschip laten bouwen dat fungeerde als onderzoeksboot, museumschip, en het schip kon stoom produceren voor afnemers van de onderneming. Op moment van overlijden van een van de ondernemers ontstond er discussie of het stoomschip en de gereserveerde liquide middelen voor de afbouw van het stoomschip, als ondernemingsvermogen kunnen worden aangemerkt. De rechter oordeelde dat het als ondernemingsvermogen kon worden aangemerkt en dus onder de vrijstelling voor de overdracht van een onderneming viel.

Het tweede arrest betrof een advocatenkantoor met een fors bedrag aan liquide middelen. Volgens de Belastingdienst was slechts een gering bedrag van de liquide middelen als ondernemingsvermogen aan te merken. De rechter is akkoord gegaan met de stelling van het advocatenkantoor dat de liquide middelen nodig waren als buffer ter compensatie van lagere winsten in de toekomst en als post voor toekomstige huisvesting van het kantoor.

Onderneming overdragen met de bedrijfsopvolgingsregeling

Wilt u uw onderneming overdragen met gebruik van de bedrijfsopvolgingsregeling? Dan is het belangrijk om vooraf goed te bekijken in hoeverre de liquide middelen en beleggingen in de onderneming als ondernemingsvermogen kunnen worden aangemerkt. Of er sprake is van ondernemingsvermogen verschilt echter per onderneming. Laat daarom ruim voor het moment van overdracht toetsen of de liquide middelen en beleggingen in uw onderneming tot het ondernemingsvermogen behoren en dus onder de bedrijfsopvolgingsregeling vallen. Door tijdig maatregelen te nemen, voorkomt u eventuele schenk- en erfbelasting.

Het kabinet kondigde onlangs aan dat de bedrijfsopvolgingsregeling te gaan versoberen. Houdt hiermee dus rekening als u al voornemens bent om uw onderneming over te dragen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over schenk- en erfbelasting bij bedrijfsopvolgingsregeling? Neem contact op met Sander Janssens, senior belastingadviseur. U bereikt Sander via e-mail. Ook voor andere vragen op het gebied van fiscaal advies staan onze belastingadviseurs graag voor u klaar.

Wilt u ondersteuning en/of advies? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Sander
Whitepaper downloaden

Schenken in 2023

Download het whitepaper
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan