Schenk- en erfbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

29 oktober 2018
Artikel

In de successiewet is voor bedrijfsoverdracht tijdens leven of bij overlijden een regeling opgenomen om deze overdracht deels vrij te stellen van schenk- of erfbelasting. Als de waarde van de over te dragen onderneming lager is dan € 1.071.987 is geen schenk- of erfbelasting verschuldigd. Dit is echter alleen van toepassing als er in de onderneming geen structureel overtollige liquide middelen of beleggingen aanwezig zijn die niet tot het ondernemingsvermogen behoren. De overdracht van deze zaken vallen niet onder de vrijstelling van € 1.071.987. De heffing is dan afhankelijk van de hoogte van de liquide middelen 10% of 20%.

Portretfoto van Sander Janssens
Geschreven door:
Sander Janssens Senior belastingadviseur
Man leest informatie over schenk- en erfbelasting

Bij een bedrijfsoverdracht van een onderneming waarin nog liquide middelen of beleggingen aanwezig zijn is het altijd de vraag of deze geheel onder de vrijstelling kunnen vallen. Op basis van Wet op de inkomstenbelasting moet getoetst worden of de liquide middelen en beleggingen tot het ondernemingsvermogen kunnen behoren. Er wordt dan beoordeeld of er bijvoorbeeld op termijn in de onderneming nog liquide middelen zijn voor bijvoorbeeld onderhoud van een pand. 

Voorbeeld

Onlangs zijn er twee arresten gewezen waarin een fors bedrag aan liquide middelen als ondernemingsvermogen is aangemerkt. Het eerste arrest betrof een onderneming die handelde in stoomketels. Ze hadden een stoomschip laten bouwen die fungeerde als onderzoeksboot, museumschip, en die stoom kon produceren voor afnemers van de onderneming. Op moment van overlijden van een van de ondernemers ontstond er discussie of het stoomschip en de gereserveerde liquide middelen voor de afbouw van het stoomschip, als ondernemingsvermogen kunnen worden aangemerkt. De rechter oordeelde dat het als ondernemingsvermogen kon worden aangemerkt en dus onder de vrijstelling voor de overdracht van een onderneming kunnen vallen.

Het tweede arrest betrof een advocatenkantoor met een fors bedrag aan liquide middelen. Volgens de Belastingdienst was slechts een gering bedrag van de liquide middelen als ondernemingsvermogen aan te merken. De rechter is akkoord gegaan met de stelling van het advocatenkantoor dat de liquide middelen nodig waren als buffer ter compensatie van lagere winsten in de toekomst en als post voor toekomstige huisvesting van het kantoor.

Overdragen met de bedrijfsopvolgingsregeling

Wilt u uw onderneming overdragen met gebruik van de bedrijfsopvolgingsregeling? Dan is het belangrijk om vooraf goed te bekijken in hoeverre de liquide middelen en beleggingen in de onderneming als ondernemingsvermogen kunnen worden aangemerkt. Of er sprake is van ondernemingsvermogen verschilt echter per onderneming. Laat daarom ruim voor het moment van overdracht toetsen of de liquide middelen en beleggingen in uw onderneming tot het ondernemingsverhogen behoren en dus onder de bedrijfsopvolgingsregeling vallen. Door tijdig maatregelen te nemen, voorkomt u eventuele schenk- en erfbelasting.

 

Wilt u ondersteuning en/of advies? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Sander
Portretfoto van Sander Janssens
Senior belastingadviseur
Bel
076- 5438032
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan