Schenk- en erfbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

5 april 2024
Artikel

Voor bedrijfsoverdracht tijdens leven of bij overlijden is in de successiewet een regeling opgenomen om deze overdracht deels vrij te stellen van schenk- of erfbelasting: de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Per 1 januari 2025 wordt deze regeling versoberd.

Portretfoto van Sander Janssens
Neem contact op met:
Sander Janssens Estate planner en fiscalist
Man leest informatie over schenk- en erfbelasting

De regeling was al niet van toepassing als er in de onderneming structureel te veel overtollige liquide middelen of beleggingen aanwezig waren die niet tot het ondernemingsvermogen behoren. De overdracht van deze zaken valt namelijk niet onder de vrijstelling. Per 1 januari 2025 wordt deze beperking nog verder uitgebreid. 

Beperking bedrijfsmiddelen die tot het keuzevermogen behoren

Op dit moment kunnen bedrijfsmiddelen die deels voor privé en deels voor het bedrijf en dus tot het keuzevermogen behoren, door de ondernemer als ondernemingsvermogen worden aangemerkt.  Vervolgens valt het bedrijfsmiddel dan ook onder de bedrijfsopvolgingsregeling. Per 1 januari 2025 kan een bedrijfsmiddel dat tot het keuzevermogen behoort, alleen nog onder de bedrijfsopvolgingsregeling vallen als het bedrijfsmiddel ook daadwerkelijk voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt. Met de wetswijziging wil het demissionair kabinet voorkomen dat ondernemers bijvoorbeeld een auto of onroerend goed met een hoge waarde als ondernemingsvermogen aanmerken.

Omdat het in de praktijk lastig is om vast te stellen of een bedrijfsmiddel zakelijk of voor andere doeleinden wordt gebruikt, geldt de maatregel alleen voor bedrijfsmiddelen met een waarde van meer dan € 100.000 en die voor meer dan 10% privé worden gebruikt. Dit percentage wordt op de passendste wijze bepaald. Hierbij wordt gekeken naar de aard van de onderneming en het langetermijngebruik en de bestemming van het bedrijfsmiddel. 

Voor (dure) auto’s wordt de verhouding tussen zakelijke en niet-zakelijke kilometers als uitgangspunt genomen. Woon-werkverkeer wordt hierbij tot de zakelijke kilometers gerekend. Onroerende zaken die voor meer dan 10% gebruikt worden voor privédoeleinden, kunnen niet meer onder de bedrijfsopvolgingsregeling vallen. 

Beperking onroerende zaken die extern verhuurd worden

Onroerende zaken die langdurig aan derden worden verhuurd, worden voortaan tot het beleggingsvermogen gerekend. Hiervoor moeten een feitelijkgebruiktoets en een oogmerktoets plaatsvinden. De feitelijkgebruiktoets houdt in dat bekeken moet worden wie het onroerend goed feitelijk in gebruik heeft op moment van de bedrijfsovername. De oogmerktoets houdt in dat bekeken moet worden waarvoor de onroerende zaken bestemd zijn. 

Op grond van de feitelijkgebruiktoets vormen onroerende zaken die in afwachting van projectontwikkeling of verkoop ter beschikking gesteld zijn aan een andere partij, beleggingsvermogen. Door de oogmerktoets valt een onroerende zaak die leegstaat en niet voor actieve ondernemingsactiviteiten gebruikt wordt, ook onder beleggingsvermogen. 

In de parlementaire behandeling is wel opgenomen dat als een onroerende zaak op het moment van de bedrijfsovername nog in de projectontwikkelingsfase zit, wel tot het ondernemingsvermogen gerekend kan worden en dus ook onder de bedrijfsopvolgingsregeling valt. Dit geldt ook als de onroerende zaak na de oplevering ter beschikking wordt gesteld aan een ander. 

Onderneming overdragen met de bedrijfsopvolgingsregeling

Wilt u uw onderneming overdragen en daarbij gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling? Dan is het belangrijk om vooraf goed te bekijken welke bedrijfsmiddelen die tot het keuzevermogen behoren of onroerende zaken die aan derden verhuurd gaan worden, als ondernemingsvermogen kunnen worden aangemerkt. 

Of er sprake is van ondernemingsvermogen, verschilt per onderneming. Laat daarom ruim voor het moment van overdracht toetsen of bedrijfsmiddelen die tot het keuzevermogen behoren of onroerende zaken die aan derden verhuurd (gaan) worden nog tot het ondernemingsvermogen behoren en dus onder de bedrijfsopvolgingsregeling vallen. Door tijdig maatregelen te nemen, voorkomt u eventuele schenk- en erfbelasting.

Meer weten?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over schenk- en erfbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling? Neem contact op met Sander Janssens, senior belastingadviseur. U bereikt Sander via e-mail.

Wilt u ondersteuning en/of advies? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Sander
Whitepaper downloaden

Schenken in 2024

Download het whitepaper
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan