Schenken als ondernemer: alles wat u moet weten in één overzicht

5 januari 2024
Artikel

Als u als ondernemer geld en andere bezittingen nalaat, moet uw erfgenaam daar belasting over betalen. Door op een slimme manier te schenken, kunt u veel geld aan erfbelasting besparen. Schenken bij leven is een mogelijkheid. Zorg er dan voor dat u jaarlijks de schenkingsvrijstelling benut. Dit bespaart uw erfgenamen veel geld.

Portretfoto van Marloes Brands
Neem contact op met:
Marloes Brands Estate planner en fiscalist
Poppetjes van een gezin waarvan ouders gaan schenken

Jaarlijks belastingvrij schenken

Afhankelijk van de relatie tussen u en de ontvanger, mag u jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken. In 2024 mag u uw (pleeg)kinderen € 6.633 belastingvrij schenken. Let hierbij op het volgende: schenkingen van ouders ziet de fiscus als één schenking, ook als ze gescheiden zijn.

Belastingvrij schenken: eenmalige verhoging voor kinderen

U mag uw kinderen één keer in hun leven € 31.813 belastingvrij schenken. De vrijstelling geldt ook als de (geregistreerd) partner van uw kind tussen de 18 en 40 jaar is. In beide gevallen telt ook de dag van de 40ste verjaardag nog mee. Aan deze gewone verhoogde vrijstelling zitten geen bestedingsvoorwaarden. Uw kind mag het bedrag dus vrij besteden.

Wilt u weten wat u belastingvrij kunt schenken in 2024? Download het gratis stroomschema.

Schenken voor eigen woning

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, beter bekend als de jubelton, is vanaf 2024 vervallen. De ontvanger heeft echter nog wel twee kalenderjaren om het ontvangen bedrag te gebruiken voor de eigen woning. Bij een schenking in 2022 moet het bedrag dus uiterlijk 31 december 2024 zijn gebruikt. Bij een schenking in 2023 is dat 31 december 2025.

Belastingvrij schenken: studie

Gaat uw kind studeren? En kost die studie meer dan € 20.000 per jaar? Dan kunt u gebruik maken van een schenkingsvrijstelling. In 2024 bedraagt de eenmalige verhoogde vrijstelling voor studies € 66.268. Ook bij deze schenking moet uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Schenkt u meer dan € 31.813? Dan gelden een aantal extra voorwaarden. Zo moet uw kind het geld aantoonbaar aan een dure studie besteden en moet hij óf zij het bedrag binnen twee kalenderjaren na het jaar van schenking besteden. Ook moet de schenking notarieel worden vastgelegd.

Wat als u meer schenkt?

Schenkt u uw kinderen in 2024 een bedrag van meer dan € 6.633 zonder dat dit valt onder verhoogde vrijstellingen, dan bedraagt het belastingtarief 10% over het meerdere tot € 152.368. Boven dit bedrag is het tarief 20% over het meerdere. Voor kleinkinderen zijn de tarieven 18% tot € 152.368 en 36% over het meerdere. Voor willekeurige derden is het tarief 30% tot € 152.368 en 40% over het meerdere. 

Schenking terugdraaien

Het kan gebeuren dat u de schenking wilt terugdraaien, omdat bijvoorbeeld de bijstandsuitkering van de ontvanger in gevaar komt doordat zijn vermogen te veel is gestegen of omdat de ontvanger het geld uitgeeft aan niet-afgesproken zaken. Door ‘herroepelijk’ te schenken, kunt u een schenking altijd terugdraaien. U moet dit vooraf vastleggen. Laat de schenkingsakte met herroepingsclausule vastleggen om problemen te voorkomen.

Schoonzoon of –dochter uitsluiten

Door vooraf een uitsluitingsclausule op te nemen in de schenkingsakte, wordt het geschonken bedrag privévermogen van uw eigen kind, ook als het in gemeenschap van goederen is getrouwd. Het is belangrijk dat de ontvanger dit op een aparte bankrekening zet. Doet hij of zij dit niet, dan is het lastig om bij een eventuele scheiding aan te tonen aan wie het toebehoort. Sinds 1 januari 2018 trouwen stellen standaard in beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat schenkingen en erfenissen verkregen voor of tijdens het huwelijk privévermogen blijven, tenzij u voorwaarden op laat stellen dat het gehele vermogen gemeenschappelijk wordt. Neemt u bij de schenking een uitsluitingsclausule op, dan blijft de schenking altijd privé, wat het kind zelf ook vastlegt.

Schenken voor overlijden

De Belastingdienst beschouwt schenkingen die binnen honderdtachtig dagen voor het overlijden van de schenker worden gedaan als onderdeel van de erfenis. Dit om te voorkomen dat mensen vlak voor hun dood nog snel grote bedragen weggeven en zo de erfbelasting ontwijken. Er zijn enkele uitzonderingen op de honderdtachtigdagen-regeling. Die geldt bijvoorbeeld niet als de schenker gebruikmaakt van een eenmalig verhoogde vrijstelling zoals die voor een koopwoning of studie.

Schenken is dus nog niet zo eenvoudig! Wilt u binnenkort een schenking doen? Laat u dan adviseren door een van onze estate planners.

Bedrijfsopvolgingsregeling

In de successiewet is voor bedrijfsoverdracht tijdens leven of bij overlijden een regeling opgenomen om deze overdracht deels vrij te stellen van schenk- of erfbelasting. Als de waarde van de over te dragen onderneming lager is dan € 1.325.253 is (er zeer waarschijnlijk) geen schenk- of erfbelasting verschuldigd. Lees meer in het artikel Schenk- en erfbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling.

Meer weten?

Bij ABAB Legal zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over schenkingsvrijstellingen? Neem contact op met Marloes Brands, estate planner, via telefoonnummer 040-2942666 of stuur Marloes een e-mail.

Wilt u advies bij uw schenking? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Marloes
Portretfoto van Marloes Brands
Estate planner en fiscalist
Bel
040-2942666
Whitepaper downloaden

Schenken in 2024

Download het whitepaper
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu