Oproepkrachten: dit zijn uw verplichtingen als werkgever

27 oktober 2023
Artikel

Werkt u regelmatig met oproepkrachten? Dan is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de verplichtingen die dat met zich meebrengt. Weten welke dat zijn? Zeven vragen en antwoorden.

Portretfoto van Daphne Osseman
Neem contact op met:
Daphne Osseman Manager Salaris- en Personeelsdiensten
kassiere

Wanneer is uw medewerker een oproepkracht?

Een oproepkracht is een werknemer die komt werken zodra u hem oproept. Dit kan voor een paar uur op een dag zijn, maar ook voor een aantal dagen per week. Vanwege het wisselend aantal uren betaalt u uw oproepkracht dus geen vast maandloon, maar op basis van gewerkte uren. U bent verplicht om op zijn loonstrook aan te geven dat er sprake is van een oproepovereenkomst.

Wat is de oproeptermijn voor oproepkrachten?

Dit is vier dagen. Dus stel, u wilt donderdag gebruikmaken van een oproepkracht. Dan moet u hem dit uiterlijk de zondag ervoor laten weten. De werkdag zelf telt niet mee. Is de oproepperiode korter dan vier dagen? Dan is uw oproepkracht niet verplicht om gehoor te geven aan uw verzoek. Houd er rekening mee dat u uw oproep schriftelijk moet doen.  

Let op: is een cao van toepassing, dan kunnen andere afspraken gelden.

Wat is het minimum aantal uur dat u moet betalen per oproep? 

Een oproepkracht heeft recht op minimaal drie uur loon per oproep. Dit minimum geldt dus ook als hij  feitelijk minder uren werkt.

Als een oproepkracht twaalf maanden voor u gewerkt heeft, moet u hem een aanbod doen voor een vaste arbeidsovereenkomst. Welke overeenkomsten tellen mee voor de berekening van deze maanden?

U telt de verschillende arbeidsovereenkomsten bij elkaar op. Dus ook de overeenkomsten die geen oproepovereenkomsten zijn, waaronder zelfs uitzendovereenkomsten.

In de dertiende maand van de arbeidsovereenkomst biedt u uw oproepkracht schriftelijk een vaste arbeidsomvang aan. Wanneer worden deze nieuwe afspraken van toepassing?


Uw werknemer heeft een maand de tijd om uw voorstel te aanvaarden. Het moment van aanvaarding is bepalend voor de start ervan. Dit betekent dat de nieuwe arbeidsomvang uiterlijk op de eerste dag van de vijftiende maand ingaat.

Stel, een werknemer houdt liever een flexibele invulling van zijn arbeidsovereenkomst. Verandert er dan iets?

Uw werknemer mag zelf kiezen of hij uw aanbod aanvaardt of afwijst. U doet er als werkgever goed aan om een schriftelijke afwijzing te vragen van het aanbod, zodat u hier bewijs van heeft. De arbeidsovereenkomst blijft daarna als oproepovereenkomst gelden. Heeft uw oproepkracht opnieuw twaalf maanden op deze manier voor u gewerkt? Dan bent u wederom verplicht een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang.

Uw aanbod moet ten minste gelijk zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang van de afgelopen twaalf maanden. Daarbij gaat het om álle verloonde uren, inclusief ingetrokken uren. Wat nu als er veel uren ingetrokken zijn en de gemiddelde arbeidsomvang daardoor hoger wordt dan toegestaan volgens de Arbeidstijdenwet?

Zowel werkgever als werknemer moeten ervoor zorgen dat dit niet voorkomt. In een eerdere zaak kwam de rechter tot de volgende uitspraak: een eventuele strijdigheid met de Arbeidstijdenwet beïnvloedt van rechtswege niet de geldigheid van een tussen de partijen gesloten en geldende arbeidsovereenkomst.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen.

Wilt u meer weten over de inzet van oproepkrachten en de bijbehorende verplichtingen? Of wilt u meer weten over de dienstverlening van ABAB Salaris- en Personeelsdiensten? Neem contact op met Daphne Osseman (Uden), via telefoonnummer 0413-336549 of stuur Daphne een e-mail of met Louise van Rooij (Breda), via telefoonnummer 076-5438035 of stuur Louise een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Daphne
Portretfoto van Daphne Osseman
Manager Salaris- en Personeelsdiensten
Bel
0413-336549
Icoon quickscan personeelsbeleid

Quickscan Personeelsbeleid

Beter inzicht in uw personeelsbeleid
Quickscan invullen
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan