Niet langer afroming fosfaatrechten bij bedrijfsoverdracht

2 mei 2023
Artikel

Goed nieuws! Als een melkveebedrijf overgaat in een besloten vennootschap (bv) is er geen afroming op fosfaatrechten meer van toepassing. Die uitspraak deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) onlangs op 28 februari 2023. Maar hoe zit het met een volledige bedrijfsoverdracht waarbij het geheel van productie-eenheden ongewijzigd blijft? Wij vroegen het aan RVO.

Erik van Gorp - Portretfoto
Neem contact op met:
Erik van Gorp Agrarisch bedrijfsadviseur
Een adviseur in gesprek met een melkveehouder

Afromingsregels fosfaatrechten

Op 1 januari 2018 ging het stelsel van fosfaatrechten in en werden er regels gesteld rondom de overgang van fosfaatrechten. Bij een overdracht van fosfaatrechten tussen derden, buiten de 3e graad bloed- of aanverwantschap, worden de fosfaatrechten sinds april 2022 met 10% afgeroomd. Eerder bedroeg de afroming namelijk nog 20%. Op het moment dat een melkveebedrijf werd verkocht tussen derden, waarbij ook fosfaatrechten betrokken waren, werd ook afroming toegepast.

Lees meer over onze agrarische dienstverlening.

Hoe om te gaan met eerder opgelegde afroming?

RVO heeft kort na de bewuste uitspraak van CBb laten weten dat zij de afromingsregels die zij eerder hanteerden opnieuw bekijken en later met een standpunt komen. Bedrijven die achteraf gezien onterecht te maken kregen met afroming en waar de overdracht van fosfaatrechten korter dan zes weken geleden heeft plaatsgevonden, kunnen bezwaar maken en een beroep doen op de bewuste uitspraak.  

Bij bedrijfsovername geen fosfaatrechten afromen

Door de uitspraak van het CBb moeten de regels voor afroming van fosfaatrechten bij een bedrijfsoverdracht worden herzien. Als u als gevolg van een herstructurering in de bedrijfsvoering overgaat van een eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap (cv) naar een bv hoeft u niet langer af te romen. Dat geldt dus ook wanneer u uw gehele bedrijf met fosfaatrechten verkoopt aan een derde. Het antwoord van RVO is nu duidelijk: als u overgaat van een ander rechtsvorm naar een bv óf als u de gehele onderneming uit de bv haalt - met alle productie-eenheden - en overdraagt, dan hoeft u niet langer afroming toe te passen op uw fosfaatrechten. Ook hoeft u geen leges te betalen.

Uitzondering: bij afsplitsing wél afroming toepassen

Als u het bedrijf (af)splitst, blijft het afromingsbeleid ongewijzigd. Bij een (af)splitsing wijzigt het geheel van productie-eenheden, waardoor u wel moet afromen en leges moet betalen. Het afromingspercentage is dan 10% op het moment dat er sprake is van bloed- of aanverwantschap buiten de 3e graad.

Onjuiste informatie op website RVO

RVO vermeldt op zijn website dat bij een overdracht van fosfaatrechten in het kader van een bedrijfsoverdracht in de hiervoor beschreven situaties sprake is afroming. Zij vermelden niet dat de informatie die hier staat niet meer actueel is, ondanks dat de uitspraak eind februari is gedaan. RVO heeft toegezegd de informatie op zeer korte termijn aan te passen.

Kansen voor u

De nieuwe afromingsregels bieden u mogelijk financiële voordelen. Het vervallen van de afroming leidt immers tot een hogere verkoopopbrengst of het maakt het fiscaal aantrekkelijker voor u om een inbreng in de bv toe te passen. Deze uitspraak van CBb biedt echter geen versoepeling in de regels rondom de overdracht van de Melkveefosfaatreferentie 2013 en de daaraan verbonden Wet Grondgebonden groei melkveehouderij. Dit blijft nog steeds een aandachtspunt bij een herstructurering van uw bedrijf.

Meer informatie

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen over de uitspraak en de kansen voor uw bedrijf? Wij adviseren u graag. Neem contact met Erik van Gorp, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942632 of stuur Erik een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Erik
Erik van Gorp - Portretfoto
Agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
040-2942632
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu