Medewerker met schulden? Dit kunt u doen als werkgever

8 februari 2024
Artikel

Medewerkers met schulden: het komt steeds vaker voor. Oók bij werknemers in de hogere salariscategorie. Belangrijk om hier als werkgever op tijd op in te spelen. Maar hoe zorgt u dat een medewerker zich veilig voelt om zijn geldzorgen te delen? En wat kunt u er vervolgens aan doen?

Portretfoto van Joost Snoeijen
Neem contact op met:
Joost Snoeijen HX-adviseur
Medewerker maakt zich zorgen

Impact schulden op de werkvloer

Tot voor kort waren geldproblemen vaak voorbehouden aan de lagere inkomensgroepen. Maar sinds de hoge energieprijzen en gestegen kosten van levensonderhoud komen ook werknemers met een hoger salaris vaker in de financiële problemen. En dat heeft niet alleen privé, maar ook op de werkvloer consequenties. Onderzoek laat zien dat werknemers met geldstress zich moeilijker kunnen concentreren, minder productief zijn en zich vaker ziek melden. Gelukkig is meer dan driekwart van de werkgevers bereid hun personeel te helpen bij financiële zorgen. En meer dan de helft ervaart dit zelfs als hun verantwoordelijkheid. Toch is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe komt u er überhaupt achter dat er financiële zorgen zijn?

Sociaal veilige werkomgeving is belangrijk

Loonbeslag is natuurlijk hét signaal dat er geldzorgen zijn. Maar als werkgever bent u liever eerder op de hoogte. Lastig is dat werknemers zich vaak schamen om hun problemen te delen. Het is daarom goed alert te zijn op signalen die kunnen duiden op geldzorgen. Denk aan verzoek om promotie, het werken van meer uren of het laten uitbetalen van verlofuren. Toch kunt u niet altijd op deze tekenen afgaan. Het is dus beter als werknemers zélf om hulp vragen. Een sociaal veilige werkomgeving is daarvoor belangrijk. Zes tips.

 • Zorg dat sociale waarden en normen op de werkvloer duidelijk zijn. Benoem wat gewenst gedrag is en spreek elkaar direct aan op situaties die onveilig voelen.
 • Bespreek het onderwerp sociale veiligheid met regelmaat op werkoverleggen.
 • Geef als leidinggevende zelf het goede voorbeeld. Reflecteer op uw eigen gedrag en zet daarbij uw ego aan de kant.
 • Zorg dat uw medewerkers zich gezien en gehoord voelen. Spreek regelmatig uw waardering uit voor hun functioneren.
 • Wees alert op de werkdruk binnen uw team. Hoge werkdruk heeft invloed op de onderlinge relaties tussen uw medewerkers en lokt sociale onveiligheid uit.
 • Stel een vertrouwenspersoon aan. Die kan ook ondersteuning bieden bij het vaststellen van beleid rond gewenste en ongewenste omgangsvormen.

Wat kunt u verder doen?

Geeft een medewerker aan te kampen met geldzorgen? Dan kunt u een aantal dingen doen.

 • Biedt een budgetcoach aan. Dit is vooral zinvol als de financiële problemen van uw medewerker een diepere oorzaak hebben en structurele begeleiding nodig is om zijn financiën op orde te krijgen.
 • Bespreek opleidingsmogelijkheden en betaal de studiekosten. Dit kan vooral mensen met een lager opleidingsniveau helpen. Door te investeren in opleiding en groei ontstaan er meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
 • Kijk naar mogelijkheden als het uitbetalen van verlofuren, een voorschot op vakantiegeld of salaris en het geven van een lening. Dit is uiteraard alleen zinvol als geldzorgen tijdelijk zijn. Een goede begeleiding blijft belangrijk gedurende deze periode.
 • Er zijn verschillende organisaties die kunnen helpen bij geldzorgen en schulden. Kijk samen met uw medewerker welke instantie ondersteuning zou kunnen bieden.

Let op: wordt er beslag gelegd op het loon van een van uw medewerkers? Het gedeelte van het inkomen waarop geen beslag gelegd mag worden, de beslagvrije voet, is per 1 januari 2024:

 • voor een alleenstaande: maximaal € 1.996,21;
 • voor een alleenstaande ouder: maximaal € 2.162,60;
 • voor gehuwden of samenwonenden zonder kinderen: maximaal € 2.631,49;
 • voor gehuwden of samenwonenden met een of meer kinderen: maximaal € 2.747,09.

Meer loyaliteit voor sociale werkgever

Het is belangrijk hulp aan te bieden als medewerkers te maken hebben met geldzorgen. En dat niet alleen omdat minder productiviteit, meer ziekteverzuim en hogere administratieve lasten door loonbeslag werkgevers jaarlijks veel geld kosten. Verantwoordelijkheid nemen bij geldproblemen draagt ook bij aan uw imago als sociale werkgever en zorgt voor meer loyaliteit onder uw medewerkers. Alle reden alert te zijn en op tijd het gesprek met uw medewerkers aan te gaan.

Meer weten?

Bent u op zoek naar handvatten voor een sociaal veilige werkomgeving? Neem contact op met Joost Snoeijen, HX-adviseur, via telefoonnummer 040-2942602 of stuur Joost een e-mail.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw medewerker tijdelijk financieel te ondersteunen bij geldzorgen? Neem contact op met Daphne Osseman via telefoonnummer 0413-336549 of stuur Daphne een e-mail.

Wilt u meer weten over medewerkers met schulden? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Joost
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan