Loonbeslag en privacy, wat zijn de regels?

22 november 2023
Artikel

Als een van uw werknemers financiële problemen heeft en hij betaalt zijn rekeningen niet meer, dan kan de deurwaarder beslag leggen op (een deel van) zijn loon. U moet hier als werkgever aan meewerken. Maar hoe zit het met de privacyregels?

Portretfoto van Louise van Rooij
Neem contact op met:
Louise van Rooij Teamleider senior payroll professional
beschermen data computer

Gebruik persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens moet u voldoen aan de regels vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Concreet betekent dit dat persoonsgegevens alleen gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Mogelijke verwerkingsgrondslagen zijn:

  • wettelijke verplichting;
  • uitvoering van een (arbeids)overeenkomst;
  • toestemming;
  • beschermen vitale belangen;
  • vervulling taak van algemeen belang of openbaar gezag;
  • zwaarwegende belangen.

Loonbeslag

Als de deurwaarder beslag legt op het loon van uw werknemer, ontvangt u een beslagexploot, waarin het loonbeslag wordt aangekondigd. Ook staat hierin hoe hoog het bedrag is.  Zolang het beslag loopt, worden de persoonsgegevens verwerkt op grond van een wettelijke verplichting. Verwerking van persoonsgegevens mag niet verder gaan dan wat noodzakelijk is, in dit geval dus het toepassen van het loonbeslag in uw salarisadministratie.  

Mogelijk valt het verwerken van persoonsgegevens daarnaast ook nog onder een van de andere verwerkingsgrondslagen, zoals ‘uitvoering van de arbeidsovereenkomst’. Bijvoorbeeld als u met uw werknemer afspreekt zijn leidinggevende te informeren over het loonbeslag.

Bewaren loonadministratie

U bent als ondernemer verplicht om uw (loon)administratie zeven jaar te bewaren. Dat geldt dus ook voor loonspecificaties met betrekking tot loonbeslag. Bewaar ook de bijbehorende documenten, zoals het beslagexploot. Overige gegevens en documenten, zoals gespreksverslagen, vallen niet onder de bewaarplicht. Het is dan ook verstandig deze te verwijderen. U wilt tenslotte
zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw medewerkers.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen.

Wilt u meer weten over hoe te handelen bij loonbeslag? Neem contact op met Daphne Osseman (Uden), via telefoonnummer 0413-336549 of stuur Daphne een e-mail of met Louise van Rooij (Breda), via telefoonnummer 076-5438035 of stuur Louise een e-mail.

Wilt u meer weten over het leggen van loonbeslag? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Louise
Portretfoto van Louise van Rooij
Teamleider senior payroll professional
Bel
076-5438035
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan