Let op correcte toepassing verleggingsregeling btw

3 april 2023
Artikel

Soms betaalt niet de presterende ondernemer de btw, maar juist de afnemer van de goederen of diensten. De verschuldigdheid van btw wordt dan verlegd naar de kopende partij. Dit heet de verleggingsregeling. De btw wordt vooral verlegd bij prestaties aan een in het buitenland gevestigde afnemer, onderaanneming of uitlenen van personeel ‘in de bouwsector’ en bij de verkoop van onroerende zaken waarbij partijen ervoor kiezen btw in rekening te brengen (optie belaste levering).

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
rekenmachine en pen met grafiek

Let op bij verleggen van btw  

Houd scherp in de gaten dat bij het onjuist wel/niet verleggen van de btw de Belastingdienst naheffingsaanslagen (en boetes) kan opleggen of de aftrek van btw kan weigeren.  Daarnaast is het belangrijk dat u als prestatieverrichter (uitreiker factuur) én als prestatieontvanger (ontvanger factuur) goed in de gaten houdt of de btw (on)terecht aan u wordt verlegd. De Belastingdienst kan namelijk de btw naheffen bij de prestatieverrichter (de btw is ten onrechte verlegd) óf de aftrek van btw weigeren bij de prestatieontvanger (de btw is ten onrechte verlegd of de prestatieverrichter factureert ten onrechte met btw en draagt de btw niet af) en daarbij boetes opleggen. Ook in situaties met een buitenlandse afnemer kan het onterecht verleggen van btw tot vervelende situatie leiden van naheffing. Immers, er is dan ten onrechte geen Nederlandse btw betaald. Van belang is dat u te goeder trouw handelt en de nodige zorgvuldigheid in acht neemt. 

Let op: zorg ervoor dat u op uw factuur duidelijk vermeldt dat u de btw-verlegt en geef het btw-nummer van uw afnemer aan waar de btw naar wordt verlegd. Als u de buitenlandse btw naar een buitenlandse afnemer verlegt, is het van groot belang dat uw verleggingsfactuur correct is opgesteld om te voorkomen dat de buitenlandse btw bij u wordt nageheven, wat ook kan leiden tot flinke boetes.

Zakendoen met een buitenlandse afnemer

De verleggingsregeling wordt vaak toegepast als u diensten verricht aan een buitenlandse afnemer of als een buitenlandse afnemer een dienst aan u verricht. Tenminste, als u btw-ondernemer bent in Nederland. Aan een particulier wordt geen btw verlegd. Bij het verleggen van de btw betaalt uw afnemer (de buitenlandse) btw in zijn eigen land. Soms heerst er onduidelijkheid als uw buitenlandse afnemer niet in Nederland is gevestigd, maar wel een Nederlands btw-nummer heeft. In de meeste gevallen moet u de btw dan toch verleggen. Ook is niet altijd duidelijk in welk land de door u verrichte of ontvangen dienst voor de btw belast is. Dat is vaak ook afhankelijk van het soort dienst dat u verricht. Neem bij twijfel altijd contact op met uw belastingadviseur bij ABAB. 

Onderaanneming of uitlenen personeel

In specifieke sectoren moet de btw worden verlegd wanneer er - bij bepaalde werkzaamheden - sprake is van onderaanneming of uitlenen van personeel. Het gaat hierbij om de sectoren bouw, scheepsbouw, schoonmaakbedrijven en hoveniers.

U kunt alleen de btw verleggen voor fysieke werkzaamheden aan onroerende zaken of schepen die voornamelijk op locatie van het onroerende goed plaatsvinden. Bij uitlenen van personeel adviseren wij u goed na te gaan of u de btw moet verleggen. Als de btw niet moet worden verlegd, kan het daarnaast zo zijn dat de dat de inlener aansprakelijk is voor de door de uitlener verschuldigde btw (inleneraansprakelijkheid). 

Verkoop onroerende zaken

De levering van een onroerende zaak is meestal vrijgesteld van btw. Toch kunt u als koper of als verkoper bij de verkoop overeenkomen dat er btw wordt berekend: de optie belast levering. In dat geval wordt de btw verlegd naar u als kopende partij. Als de verkoop van een onroerende zaak (volgens de wet) verplicht met btw-belast is, kunt u de verleggingsregeling btw niet toepassen.

Voorkom problemen

De verleggingsregeling in de btw is soms behoorlijk complex. Bij ten onrechte niet of wel verleggen van btw loopt u als prestatieverrichter, maar ook als prestatieontvanger een btw-risico.

Meer weten?

Wij adviseren u om op tijd te schakelen met onze belastingadviseurs om problemen te voorkomen. Wilt u meer weten over de verleggingsregeling? Neem contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail.

Wilt u meer weten over de verleggingsregeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan