Investering of onderhoud

16 januari 2023
Blog

Vaak is het wel duidelijk of een uitgave een investering betreft of dat het onderhoud is. De aanschaf van een nieuwe stapmolen is duidelijk een investering. Deze investering komt op de balans te staan onder ‘materiele vaste activa’, waarop vervolgens gedurende een bepaalde periode wordt afgeschreven over het verschil van de aanschafwaarde en de restwaarde. Het laten schilderen van de rijhal is duidelijk een geval van onderhoud. Deze uitgave is direct aftrekbaar als kosten. 

Portretfoto van Peter van der Veeken
Neem contact op met:
Peter van der Veeken Senior accountant
Paard in de bak

Onduidelijke situaties

Soms is het niet duidelijk of er sprake is van een investering of van onderhoud. Stel, u hebt op uw erf een pad met klinkers die op veel plaatsen zijn ingezakt. U besluit om het pad opnieuw te laten bestraten met dezelfde klinkers. Hoe moet u deze uitgaven dan rubriceren?

Zakelijke uitgaven die u doet om het betreffende bedrijfsmiddel in stand te houden, kunnen worden gezien als onderhoudskosten. Als er sprake is van een verbetering, dan dient de uitgave als investering te worden bezien. Van een verbetering is sprake als aan een bedrijfsmiddel wezenlijke veranderingen worden aangebracht, waardoor de inrichting, aard of omvang verandert. 

Terug naar de vraag. Zijn de uitgaven voor het opnieuw laten bestraten nu onderhoud of investering? In dit geval kunnen we spreken van onderhoud. We maken immers kosten voor het in stand houden van het pad, waarbij er geen sprake is van een verbetering. Dat zou wellicht anders zijn als u nieuwe klinkers gebruikt die een hogere kwaliteit hebben en dus een langere levensduur. Dan geldt (een deel van) de uitgaven als investering.

Vastlegging van de keuze

In de regelgeving is duidelijk omschreven wanneer er sprake is van investering of onderhoud. Echter in de praktijk is het soms onduidelijk als een uitgave beide elementen in zich heeft. Maak in dit geval een goede vastlegging van de keuze die is gemaakt, gebaseerd op een redelijke uitleg. De adviseurs van ABAB Agro Advies kunnen u hierbij uiteraard ook altijd helpen.

Meer weten?

Wilt u weten of uw kosten als investering of onderhoud gerubriceerd moeten worden of hoe u de keuze goed vastlegt? Neem dan contact op met Peter van der Veeken, senior accountant, via telefoonnummer 0416-683138 of stuur Peter een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Peter
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu