Indoor farming een revolutie in de landbouw?

Het snel groeiende indoor farming biedt interessante kansen als het om de toekomst van de landbouw gaat. Deze innovatieve vorm van telen biedt een oplossing voor de behoefte aan een duurzamere en gezondere teelt. Voor ondernemers die willen investeren in indoor farming zijn er verschillende mogelijkheden op het gebied van subsidies en financiering.

Portretfoto van Maarten Romme
Neem contact op met:
Maarten Romme Consultant innovatie
pepers die groien onder phylo licht

In Nederland, maar ook wereldwijd komt een steeds grotere discussie op gang over hoe wij onze ruimte moeten (her)indelen. Daarbij komen verschillende vragen naar boven, zoals: loopt het huidige landbouwsysteem tegen zijn grenzen aan? En: wat voor soort innovatie biedt kansen voor ondernemers?

De Europese Commissie heeft in haar ‘van-boer-tot-bord-strategie’ en biodiversiteitsstrategie opgenomen dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen vóór 2030 gehalveerd moeten worden. Ook moet het kunstmestgebruik met 20% gereduceerd zijn. Beide strategieën zijn onderdeel van de Green Deal. Uit onderzoek van de Wageningen University & Research blijkt dat de strategieën een negatief effect hebben op de opbrengst van gewassen. Voedselproducenten komen onder steeds grotere druk te staan van afnemers, consumenten en de overheid om voedsel duurzaam te produceren. Enerzijds moeten producten een zo’n groot mogelijke opbrengst per vierkante meter hebben om voedselzekerheid en betaalbaar voedsel te garanderen. Anderzijds moeten producten zo kwalitatief, duurzaam en zuiver mogelijk geproduceerd worden. Daarnaast heeft de coronapandemie laten zien dat supply chains onder druk kunnen komen te staan, waardoor wereldsteden minder afhankelijk willen zijn van export.

Indoor farming als oplossing

Oplossingen voor genoemde uitdagingen zijn innovaties in de indoor farming industrie (daglichtvrije teelt of vertical farming). In de jaren ‘80 zijn de eerste pioniers begonnen met indoor farming en de laatste jaren heeft deze industrie een enorme vlucht genomen. De productieprocessen van indoor farming zijn momenteel echter nog energie-intensief omdat alle processen kunstmatig zijn. Dit kan een bedreiging vormen als energieprijzen hoog zijn. De toename van duurzame energiebronnen biedt daarentegen kansen voor de energieprijs.

Bij sommige gewassen kan de conclusie zijn dat de huidige teelt prima functioneert. Bij andere gewassen is indoor farming juist weer veelbelovend. Het biedt namelijk de mogelijkheid om 365 dagen per jaar te sturen op optimale teelt van onder andere verse groenten, kruiden, fruit, stoffen voor medicijnen en industriële grondstoffen. Daarnaast bieden deze nieuwe teeltsystemen kansen om veredeling en vermeerderingsprocessen te versnellen en verbeteren.

Subsidies voor innovatie

Waar geïnnoveerd wordt, liggen subsidiekansen. Zo zijn er verschillende projectsubsidieregelingen die passen bij internationale innovaties en ontwikkelingen in indoor farming:

  • MEI: subsidie voor het verduurzamen van energiesystemen in kassen;
  • EFRO: subsidie voor regionale ontwikkeling en innovatie;
  • MIT: subsidie voor innovatieprojecten binnen een van de tien Topsectoren;
  • EIC: subsidies en financiering voor innovatieve projecten en startende ondernemingen in Europa

Daarnaast zijn er fiscale regelingen mogelijk zoals:

  • WBSO: een fiscale financieringsregeling voor R&D projecten;
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil: fiscaal voordeel op milieuvriendelijke investeringen. Denk aan apparatuur voor het binden van CO₂.;
  • Energie-investeringsaftrek (EIA): fiscaal voordeel voor energiezuinige investeringen, zoals een ledverlichtingsysteem.

Financieren en intellectueel eigendom

Naast subsidies zijn er ook andere interessante financieringsmogelijkheden als u kapitaal nodig heeft voor uw innovatie. Financieringsvraagstukken zijn vaak complex. Ze vereisen een multidisciplinaire samenwerking op zowel fiscale als juridische aspecten. Financiers willen begrijpen wat ze financieren. Daarom helpt ABAB u met een businesscase en due diligence scan, een financieringsstrategie, financiële prognoses en waardebepalingen. En natuurlijk kunnen we u ook adviseren over het beschermen van uw intellectueel eigendom. Een belangrijk aandachtspunt bij kostbare innovaties.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die ABAB kan bieden voor uw bedrijf? Neem contact op met Maarten Romme, consultant innovatie, via telefoonnummer 040-2942652 of stuur Maarten een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Maarten
Portretfoto van Maarten Romme
Consultant innovatie
Bel
040-2942652
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan