Geen verlaging bijdrage Zvw bij stakingslijfrente

9 maart 2022
Artikel

Als u stopt met uw onderneming en de stakingswinst omzet in een bankspaar- of lijfrenteproduct, kunt u deze aftrekpost voor de inkomstenbelasting niet gebruiken om het bijdrage-inkomen voor de inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet (Zvw) te verlagen.

Portretfoto van Luc Adriaansen
Neem contact op met:
Luc Adriaansen Senior belastingadviseur
Een agrarische ondernemer en adviseur in gesprek

Bijdrageplicht Zorgverzekeringswet

Bij een inkomen in box 1 is naast de te betalen inkomstenbelasting een inkomensafhankelijke premie Zvw verschuldigd. De hoogte van deze premie is afhankelijk van de hoogte van het inkomen met een grens van het bijdrage-inkomen van € 59.706 (in 2022). Daarnaast is de hoogte afhankelijk van het soort inkomen in box 1 en of u de AOW-leeftijd al heeft bereikt.

Een betaalde lijfrentepremie verlaagt de grondslag voor de inkomstenbelasting, maar komt niet in mindering op het bijdrage-inkomen voor de premie Zvw. Dit veroorzaakt een dubbele belastingheffing als de afstorting tot een lager inkomen leidt dan de grens van € 59.706.

Afname FOR

Zet u de opgebouwde fiscale oudedagsreserve (FOR) om in een bankspaar- of lijfrenteproduct? Dan wordt de vrijval van deze FOR gezien als winst. De lijfrenteaftrek is voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Vanaf 2018 is dit deel van stakingslijfrente ook voor de premie Zvw aftrekbaar. In dat jaar is in een arrest van de Hoge Raad geoordeeld dat de omzetting van de FOR in een stakingslijfrente ten onrechte niet tot een lagere grondslag voor de premie Zvw leidt. Naar aanleiding van dit arrest is de wet op dit punt aangepast.

Omzetten stakingswinst in lijfrente

Bij het geheel of gedeeltelijk staken van een onderneming kan naast de vrijval van de FOR de stakingswinst worden omgezet in een lijfrente. Uitgaven voor deze inkomensvoorziening worden in mindering gebracht op het inkomen uit box 1 voor de inkomstenbelasting. De vraag die in een gerechtelijke procedure aan de orde is gesteld, is of deze uitgave ook de grondslag van de premie Zvw verlaagt. Zowel de rechter als de Hoge Raad concluderen dat dit niet het geval is. Vanuit deze rechtspraak volgt dat de rechters van oordeel zijn dat de belastingplichtige niet ongelijk wordt behandeld als deze lijfrente niet in mindering wordt gebracht op de heffingsgrondslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Dubbele belastingheffing

Door deze uitspraak betaalt de belastingplichtige over het grootste gedeelte van zijn stakingswinst de bijdrage Zvw. Toekomstige lijfrente-uitkeringen uit banksparen of een lijfrenteverzekering worden tot het bijdrage-inkomen gerekend, waardoor sprake is van een dubbele belastingheffing.

De vraag die in de praktijk naar voren komt is of stakende ondernemers die hun stakingswinst omzetten in een lijfrente ongelijk behandeld worden ten opzichte van ondernemers die hun FOR omzetten in een lijfrente en mensen met een verplichte pensioenregeling. Dit is volgens de Hoge Raad niet het geval, maar daar wordt in de praktijk anders over gedacht.

Meer weten?

Heeft u onlangs een stakingswinst omgezet in een stakingslijfrente of wilt u dit op korte termijn doen? Neem dan contact op met Luc Adriaansen, belastingadviseur. U bereikt Luc via e-mail. Ook voor andere vragen op het gebied van fiscaal advies staan onze belastingadviseurs graag voor u klaar.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Luc
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu