Fiscale wijzigingen op het gebied van milieu in 2023

20 september 2022
Artikel

In het kader van het Klimaatakkoord en de milieumaatregelen verandert de komende jaren ook op fiscaal gebied het een en ander. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Hoofd vaktechniek Belastingadvies
Milieugebied

Aanpassing bijtelling elektrische auto

Uit het Klimaatakkoord volgt dat de stimulering van emissievrije auto’s met stapsgewijze aanpassingen voort wordt gezet tot en met 2025. Dit betekent dat de korting ieder jaar afneemt tot uiteindelijk 0% in 2026. Vanaf 2026 geldt dan het algemene bijtellingspercentage van 22%.

De korting geldt tot een bepaalde cataloguswaarde. In 2022 bedraagt deze € 35.000. Per 1 januari 2023 wordt deze verlaagd naar € 30.000. In de volgende tabel zijn de verlaagde bijtellingspercentages weergegeven en de daarmee samenhangende korting.

Afschaffen btw op zonnepanelen

De levering en installatie van zonnepanelen is momenteel belast met 21% btw. Particuliere zonnepaneelhouders kunnen deze btw geheel of gedeeltelijk terugvragen door zich te registreren als onderneming voor de omzetbelasting en aangifte btw te doen. Dit zorgt voor een aanzienlijke administratieve last voor zowel zonnepaneelhouders als de Belastingdienst.

Het kabinet verlaagt de btw op de levering en installatie van zonnepanelen op of in onmiddellijke nabijheid van woningen naar 0%. Hierdoor drukt er geen btw meer op de aanschaf of installatie van de zonnepanelen. Particuliere houders hoeven de btw dan ook niet meer terug te vragen.

Meer informatie hierover kunt u terugvinden in het artikel wijzigingen in de nationale btw-regels.

Verhogen budgetten EIA en MIA

De budgettaire ruimte voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Energie-investeringsaftrek (EIA) worden verhoogd. Het budget van de EIA en de MIA wordt met ingang van 1 januari 2023 structureel verhoogd met respectievelijk € 100 miljoenen € 50 miljoen per jaar.

Overige wijzigingen op milieugebied

Op het gebied van klimaat en milieu heeft het kabinet onder andere de volgende maatregelen voorgesteld:

  • De tariefstructuur van de energiebelasting wordt aangepast. Het gaat om een incidentele verlaging van de energiebelasting voor aardgas en elektriciteit. Ook vindt er een verhoging plaats van de belastingvermindering in de energiebelasting.
  • Het belastingdeel van de energierekening wordt per 2023 structureel verlaagd door een verhoging van de belastingvermindering door te voeren van € 284,39 (exclusief btw) ten opzichte van het niveau van 2022.
  • Aanscherping van de CO2-heffing industrie. Dit zorgt vooral per saldo voor een (versnelde) lineaire afbouw van het aantal dispensatierechten voor de industrie. Het tarief blijft daarbij vooralsnog ongewijzigd.
  • Verlaging van het tarief in de tweede en derde schijf van de Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE).
  • Het loslaten van de koppeling van de uitgaven in het kader van de Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE) aan de belastinginkomsten uit de Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). De ODE-tarieven worden per 1 januari 2023 verlaagd, waarna de ODE formeel per 2024 wordt afgeschaft.
  • De vliegbelasting wordt verhoogd van € 8 per vertrekkende passagier naar € 26,43 per vetrekkende passagier. Deze wijziging treedt per 1 januari 2023 in werking.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de fiscale wijzingen op milieugebied? Neem contact op met Robert Gall, senior belastingadviseur, via e-mail.

Bekijk alle fiscale wijzigingen uit het Belastingplan 2023

Wilt u meer weten over de fiscale wijzingen op milieugebied? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Portretfoto van Robert Gall
Hoofd vaktechniek Belastingadvies
Bel
06-30393419
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan