Fiscale wijzigingen op milieugebied

15 september 2020
Artikel

In het kader van het Klimaatakkoord en de milieumaatregelen zal de komende jaren ook op fiscaal gebied het een en ander wijzigen. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste fiscale veranderingen.

Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Senior belastingadviseur
(Fiscale wijzigingen) milieugebied.

Invoering CO2-heffing voor bedrijven

Vanaf 1 januari 2021 gaat het kabinet een heffing invoeren op CO2-emissies voor de industrie.  Het uitstoten van CO2 wordt hierdoor duurder. De heffing wordt alleen geheven als de uitstoot boven een bepaalde vrijgestelde drempel uitkomt, de zogenoemde ‘dispensatierechten’. Het aantal dispensatierechten dat een onderneming krijgt, is afhankelijk van het niveau en de aard van de activiteiten en wordt jaarlijks achteraf vastgesteld. In 2021 is de vrijgestelde uitstoot nog vrij hoog. Deze vrijgestelde uitstoot wordt vervolgens jaarlijks verlaagd. Hiermee krijgt de industrie de tijd om haar CO2-uitstoot de komende jaren te verminderen.

De heffing geldt niet voor glastuinbouwers, ziekenhuizen, universiteiten, Schiphol en veilinghallen . Voorwaarde daarbij is dat de uitstoot voortkomt uit eigen warmtegebruik of elektriciteitsproductie.

Walstroomregeling energiebelasting

Het kabinet gaat de energiebelasting op walstroom voor de scheepvaart verlagen. Walstroom is elektriciteit afkomstig van het distributienet aan land die wordt geleverd aan schepen die zijn afgemeerd. Voor leveringen van elektriciteit aan een walstroominstallatie die aan de voorwaarden voldoet voor de energiebelasting zal een verlaagd tarief van € 0,0005 per kWh gelden.

Wijziging Postcoderoosregeling

De Regeling Verlaagd Tarief, oftewel de Postcoderoosregeling, voor de energiebelasting wijzigt. Voor lokaal opgewekte energie geldt een speciaal tarief in de energiebelasting. De energie moet dan wel afkomstig zijn van een coöperatie van particuliere kleinverbruikers of een vereniging van eigenaren (VvE). De regeling komt erop neer, dat de leden van een coöperatie of VvE zich in hetzelfde postcodegebied moeten bevinden als de installatie waarmee de elektriciteit wordt opgewekt of in direct daaraan grenzende postcodegebieden. Deze regeling is momenteel behoorlijk complex. Met ingang van 1 januari 2021 wordt deze regeling daarom vervangen door een subsidieregeling. De subsidie zal uitbetaald worden aan de energiecoöperatie of de VvE en moet vervolgens zelf onder de leden verdeeld worden.

Overige maatregelen op milieugebied

Op het gebied van klimaat én milieu heeft het kabinet de volgende maatregelen voorgesteld:

  • Het verlaagd tarief van de energiebelasting voor laadpalen wordt verlengd.
  • De accijns op diesel wordt per 2021 met € 0,01 verhoogd en per 2023 opnieuw met € 0,01. Meer informatie over fiscale wijzigingen voor auto’s en bestelbussen vindt u in het overzicht.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aangekondigde wijzigingen? Neem contact op met Robert Gall, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 024-6485808 of stuur Robert een e-mail.

Bekijk alle fiscale wijzigingen uit het Belastingplan 2021.

Wilt u meer weten over fiscale wijzigingen op milieugebied ? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan