Wijzigingen woning- en vastgoedmarkt 2024

19 september 2023
Artikel

In het Belastingplan 2024 is een aantal wijzigingen opgenomen voor de schenkbelasting, overdrachtsbelasting en verhuurderheffing. We zetten ze voor u op een rij.

Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Hoofd vaktechniek Belastingadvies
Huizen op een rij

Aanpak van vastgoedaandelentransacties

Bij het leveren van nieuwe onroerende zaken is in principe omzetbelasting verschuldigd. Deze leveringen zijn op grond van de zogenoemde samenloopvrijstelling vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Het is ook mogelijk om nieuwe onroerende zaken via een aandelentransactie over te dragen. Dan is er op dit moment geen omzetbelasting én geen overdrachtsbelasting  verschuldigd. Het kabinet vind dit niet wenselijk en past daarom de samenloopvrijstelling aan. Er vindt dan onder omstandigheden in die specifieke gevallen heffing van 4% overdrachtsbelasting plaats.

Meer hierover weten? Zie het artikel ‘Vrijstelling overdrachtsbelasting aandelentransacties’.

Derdenrekening notaris en aandeel in vermogen van VvE vallen onder banktegoeden

Een aandeel in het vermogen van een derdengeldenrekening van een notaris valt onder de huidige box 3-wetgeving volgens de Belastingdienst nog in de categorie ‘overige bezittingen’. Dit geldt ook voor een aandeel in het vermogen van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze posten vallen met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 onder de categorie ‘banktegoeden’. Het fictief rendement op banktegoeden is lager dan het rendement op overige bezittingen. Hierdoor betaalt u minder belasting. Zie ook ‘Belangrijkste wijzigingen voor particulieren’.

Beperking afschrijvingsmogelijkheid onroerende zaken in de inkomstenbelasting

Als een onroerende zaak tot het ondernemingsvermogen behoort in de inkomstenbelasting dan wordt hier jaarlijks over afgeschreven. Dit wordt beperkt door de afschrijvingsbeperking voor bedrijfsgebouwen die geld in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Per 1 januari 2024 kan ook voor de inkomstenbelasting nog maar slechts op een onroerende zaak worden afgeschreven voor zover de boekwaarde meer bedraagt dan 100% van de WOZ-waarde. In 2023 was dit nog 50% van de WOZ-waarde.  Er geldt wel overgangsrecht in bepaalde gevallen. Zie voor meer informatie ook 'Wijzigingen voor ondernemers in de inkomstenbelasting'.

Wijzigingen  bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR)

Vanaf 2024 vinden er gefaseerd diverse wijzigingen plaats in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR). Zo vallen onder meer vastgoedbeleggingen niet meer onder de regeling.

Wijziging no cure no pay-procedures WOZ

Op 23 maart 2023 werd het ‘Plan van aanpak no cure no pay-problematiek’ gepubliceerd. Het kabinet wil hiermee het grote aantal WOZ-procedures tegengaan, vooral omdat veel van deze procedures eigenlijk bedoeld zijn om op een oneigenlijke manier (schade)vergoedingen van de overheid te ontvangen. Als onderdeel van dit plan zijn in het Belastingplan 2024 twee maatregelen opgenomen. Vanaf 1 januari 2024 wordt:

  • een eventuele proceskostenvergoeding rechtstreeks overgemaakt op de bankrekening van de belanghebbende.
  • differentiatie en verlaging van de proceskostenvergoeding doorgevoerd.
  • de hoogte van de vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn wettelijk vastgelegd voor zover het procedures betreft op grond van de Wet WOZ en de Wet BPM 1992.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de aangekondigde wijzigingen op de woning- en vastgoedmarkt? Neem contact op met Robert Gall, hoofd vaktechniek Belastingadvies, via e-mail.

Bekijk alle fiscale wijzigingen uit het Belastingplan 2024

Wilt u meer weten over de wijzigingen op de woning- en vastgoedmarkt? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan