Wijzigingen woning- en vastgoedmarkt 2023

20 februari 2023
Artikel

In het Belastingplan 2023 is een aantal wijzigingen voor de schenkbelasting, overdrachtsbelasting en verhuurderheffing opgenomen. We zetten ze voor u op een rij.

Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Hoofd vaktechniek Belastingadvies
Huizen op een rij

Schenkbelasting: Verlagen vrijstelling ten behoeve van de eigen woning

Het kabinet verlaagt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) per 1 januari 2023 tot € 28.947. De vrijstelling wordt volledig afgeschaft per 1 januari 2024.

Verhoogde schenkingsvrijstelling

Op basis van de huidige regelgeving kan een persoon tussen de 18 en 40 jaar eenmaal in zijn of haar leven per schenker een beroep doen op een verhoogde schenkingsvrijstelling van maximaal € 106.671. Deze vrijstelling geldt voor één kalenderjaar en is een verhoging van de jaarlijkse vrijstelling. De vrijstelling geldt zowel voor giften in de relatie ouder-kind als voor giften tussen derden.

Schenking eigen woning

De schenking voor de eigen woning kan daarnaast vanaf 2023 niet meer verspreid plaatsvinden. Ook zijn schenkingen die in 2022 gedaan worden, beperkt tot verspreiding over maximaal twee jaren. Concreet betekent dit dat bij een schenking in 2022 het onbenut gebleven deel van de vrijstelling van € 106.671 nog kan worden benut voor een schenking in 2023, maar niet meer voor een schenking in 2024. Wel blijft het mogelijk om de voor het eerst in 2022 ontvangen schenkingen ten behoeve van de eigen woning uiterlijk in 2024 te besteden mits aan de overige voorwaarden is voldaan.

Eenmalige schenking

Ouders hebben naast de jubelton ook de mogelijkheid om hun kind eenmalig een bedrag van € 27.231 (bedrag 2022) belastingvrij te schenken. Dit bedrag mag het kind dan vrij besteden. De jubelton wordt in 2023 verlaagd naar ditzelfde vrij besteedbare bedrag. Voor 2023 bedraagt dit € 28.947. Ouders kunnen dit bedrag dan schenken voor de eigen woning of voor vrije besteding. Beide vrijstellingen toepassen kan niet.

Overdrachtsbelasting: Verhogen algemene tarief overdrachtsbelasting

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%. Het algemene tarief geldt voor de verkrijging van niet-woningen en woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woning gaan wonen.

Verhogen woningwaarde grens bij startersvrijstelling

Starters kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van de vrijstelling in de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van een woning. De vrijstelling is van toepassing als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De verkrijger is een meerderjarig natuurlijk persoon jonger dan 35 jaar (dus 18 tot en met 34 jaar).
  • De verkrijger heeft de vrijstelling niet eerder toegepast (de vrijstelling kan per persoon maar één keer worden toegepast).
  • De verkrijger gaat de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gebruiken.
  • De verkrijger verklaart duidelijk, stellig en zonder voorbehoud in een schriftelijke verklaring dat hij de vrijstelling niet eerder heeft toegepast en dat hij de woning anders dan tijdelijk hoofdverblijf zal gebruiken.
  • De waarde van de woning is niet meer dan € 400.000.

De grens van € 400.000 wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar € 440.000.

Verhuurderheffing: Afschaffen verhuurderheffing

De verhuurderheffing wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Dit betekent dat verhuurders vanaf 2023 geen aangifte verhuurderheffing meer hoeven te doen. Zij hoeven dan ook geen heffingsverminderingen meer aan te vragen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aangekondigde wijzigingen op de woning- en vastgoedmarkt? Neem contact op met Robert Gall, hoofd vaktechniek Belastingadvies, via e-mail.

Bekijk alle fiscale wijzigingen uit het Belastingplan 2023.

Wilt u meer weten over de wijzigingen op de woning- en vastgoedmarkt? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Portretfoto van Robert Gall
Hoofd vaktechniek Belastingadvies
Bel
06-30393419
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan