Dit zijn de wijzigingen sociale zekerheid voor thuiswerkende grensarbeiders

6 juli 2023
Artikel

Per 1 juli wijzigen de sociale zekerheidsregels voor grensarbeiders die vanuit huis (tele)werken voor een werkgever in een ander land. Let op: de nieuwe regels gelden niet voor alle grensarbeiders.

Portretfoto van Loes van Baast
Neem contact op met:
Loes van Baast Global mobility specialist | Tax
Mensen op een rij

Sociale zekerheid grensarbeiders: de hoofdregel

Volgens Europese wetgeving is een werknemer sociaal verzekerd in het land waar hij woont (woonland) als hij minimaal 25% van zijn arbeidstijd verricht in het woonland. Tijdens de coronapandemie werd er een uitzondering gemaakt om te voorkomen dat de sociale zekerheidspositie van grensarbeiders wijzigde doordat zij vanuit huis werkten. Die uitzondering is vanaf 1 juli 2023 niet meer van toepassing.

Nieuwe regels vanaf 1 juli 2023

Om grensarbeiders en hun werkgevers tegemoet te komen, is er een raamovereenkomst opgesteld. Met deze overeenkomst kunnen grensarbeiders onder voorwaarden tot 50% van hun arbeidstijd vanuit huis werken, zonder dat ze sociaal verzekerd worden in het woonland. Deze overeenkomst geldt alleen als zowel het woon- als het werkland de overeenkomst ondertekenen. Nederland, België en Duitsland hebben de overeenkomst inmiddels getekend.  De nieuwe regels gelden vanaf 1 juli 2023.

Een voorbeeld: een werknemer woont in België en werkt voor een in Nederland gevestigde werkgever. Voorheen werden de werkzaamheden volledig in Nederland verricht, maar inmiddels werkt de werknemer twee van de vijf dagen per week vanuit huis. De raamovereenkomst kan worden toegepast: de werknemer blijft verzekerd in Nederland. De werkgever hoeft geen premies voor de werknemer af te gaan dragen in België.

Wanneer geldt de nieuwe regel niet?

Om de raamovereenkomst te kunnen toepassen, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. In de volgende situaties kan de overeenkomst niet worden toegepast:

  • Werken in meer dan twee landen: de raamovereenkomst kan alleen worden toegepast als de werknemer werkzaamheden verricht in het woonland en in het land waar de werkgever is gevestigd. Als de werknemer uit het voorbeeld werkzaamheden in Frankrijk verricht, geldt de regeling niet.
  • Werken op buitenlandse vestiging concern: de raamovereenkomst kan alleen worden toegepast voor werknemers die telewerken vanuit huis. Als de werknemer uit het voorbeeld regelmatig werkzaam is op de Belgische vestiging van het concern van de werkgever, is niet aan de voorwaarden voldaan.
  • Manuele werkzaamheden: de raamovereenkomst geldt alleen voor werknemers die vanuit huis telewerken. Onder telewerken worden werkzaamheden verstaan die locatie-onafhankelijk zijn en waarbij er een digitale connectie blijft met de werkomgeving van de werkgever. Bij manuele/handmatige werkzaamheden (zoals montage- en installatiewerkzaamheden) is geen sprake van telewerken. 
  • Zelfstandigen: De raamovereenkomst geldt alleen voor werknemers en kan niet worden toegepast voor zelfstandigen.

Als niet aan de voorwaarden voor de raamovereenkomst is voldaan, dan geldt de hoofdregel. Bij substantieel (meer dan 25%) werken in het woonland zal de werknemer in principe in het woonland sociaal verzekerd zijn.

Als wel aan de voorwaarden is voldaan, dan moet een A1-verklaring worden aangevraagd in het land waar de werkgever is gevestigd om de raamovereenkomst toe te passen. De A1-verklaring kan sinds 1 juli 2023 worden aangevraagd.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over werken met medewerkers in verschillende landen? Neem contact op met Loes van Baast, global mobility specialist - tax, via telefoonnummer 040-2942601 of stuur Loes een e-mail.

Wilt u meer weten over de regels voor grensarbeid? Loes helpt u graag verder!

E-mail Loes
Portretfoto van Loes van Baast
Global mobility specialist | Tax
Bel
+31402942601
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu