De wintergarten zou vergoed moeten worden!

23 januari 2024
Artikel

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft recentelijk een beslissing genomen over een aanvraag Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv-regeling) met piekbelasting. In de beslissing werd de aanwezige wintergarten, waarvoor ook subsidie aangevraagd was, buiten beschouwing gelaten. ABAB vindt dat dit onjuist is en onderneemt actie.

Portretfoto van Kees Ligthart
Neem contact op met:
Kees Ligthart Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Kippen buiten in het gras

Wat is het standpunt van RVO?

RVO neemt momenteel het standpunt in dat de waarde van een (overdekte) uitloop is verdisconteerd met de waarde van het gebouw. En daarom ook niet valt onder dierenverblijf. In de uitleg verwijzen zij naar een standaard stal uit KWIN Veehouderij 2020 - 2021 en een rapportage van de WUR 2021 - 019 Forfaitaire vervangingswaarde van veehouderijstallen. Bij ABAB zijn we van mening dat er hier sprake is van een interpretatiefout.

Wintergarten wél meerekenen

Bij de huidige Beter Leven keurmerk 1 ster volgens de dierenbescherming is de staloppervlakte van de koude scharrelruimte een onderdeel van de bruikbare oppervlakte van de kip. Bij de toetsing van de minimale oppervlakte per hen of per vleeskuiken kan en mag deze ruimte meegerekend worden (uiteraard als aan de voorwaarden voldaan wordt). Ook in het nieuwe ‘Besluit houders van dieren’ is de wintergarten volgens de definitie een onderdeel van de leefoppervlakte.

Wat betekent dit in de huidige regeling?

Door een wintergarten niet als dierenverblijf te kwalificeren, wordt u als pluimveehouder ernstig benadeeld. In feite krijgt u nu een gedeelte van de te slopen stal niet vergoed en dat terwijl u zonder wintergarten minder leghennen had mogen houden. Een leghennenbedrijf met een wintergarten waarvoor u geen subsidie krijgt, ontvangt ongeveer 20% van de gecorrigeerde vervangingswaarde minder. Dit betekent dat u voor 20% van uw dierplaatsen geen vergoeding krijgt. Dit kan nooit de bedoeling zijn van de beëindigingsregelingen.

Besluit aanpassen of aanvechten

ABAB wil altijd van betekenis zijn voor zijn klanten. Daarom was dit een reden om in de bres te springen en deze kwestie aan te kaarten. In samenwerking met de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) en de Wageningen University & Research (WUR) hebben we eerst met het ministerie van LNV overlegd om te kijken of we de kwestie via deze weg kunnen herstellen. Mocht dit geen positieve uitkomst geven dan kaarten we dit via de juridische weg aan. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Is bovenstaande ook bij u aan de orde? Schroom dan niet om contact op te nemen. Dit kan bij Kees Ligthart, senior bedrijfsadviseur, op telefoonnummer 06-13604343 of stuur Kees een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Kees
Portretfoto van Kees Ligthart
Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
013-4647290
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu