De gevolgen van een eigen woning voor uw belastbaar inkomen

21 december 2021
Artikel

Indien u eigenaar bent van een woning in uw privébezit, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van uw belastbaar inkomen. Enerzijds wordt er over de WOZ-waarde een bijtelling berekend over de waarde van uw woning tot het inkomen en anderzijds heeft u mogelijk een aftrekpost voor kosten, zoals de rente over de eigenwoninglening. Hoe werkt dit en wat zijn de verschillen tussen de wetgeving in 2020 en 2021? 

Portretfoto van Sophia Vos
Neem contact op met:
Sophia van Vijfeijken-Vos Belastingadviseur
Ontwikkelingen in de eigenwoningregeling

Eigenwoningforfait 

Het woongenot dat de eigenaar van een woning heeft, wordt gezien als inkomsten vanuit de eigen woning. Deze inkomsten worden belast tegen het progressieve tarief in box 1. 
Het eigenwoningforfait wordt berekend over de WOZ-waarde van de woning. Met ingang van 2021 wordt het percentage van het eigenwoningforfait met 0,10% verlaagd ten opzichte van 2020. Aangezien de WOZ-waarde van woonhuizen voor 2021 stijgt in vergelijking met 2020, verschilt de hoogte van de bijtelling op basis van het eigenwoningforfait in deze jaren niet veel.

Het eigenwoningforfait wordt toegerekend aan de inkomsten in box 1: het belastbaar inkomen uit werk en woning. Deze inkomsten worden progressief belast. Het hoogste belastingtarief (vanaf ongeveer € 68.000) bedraagt zowel in 2020 als in 2021 49,50%.

Aftrekbare kosten eigen woning en daling tarief 

In het verleden gold voor de kosten die in aftrek mogen worden gebracht hetzelfde tarief als het tarief dat geldt voor het belastbaar inkomen. In de afgelopen jaren is het aftrektarief al gematigd. In 2020 kunnen de kosten voor maximaal 46% in aftrek worden gebracht. In 2021 daalt dit aftrektarief naar 43%. De komende jaren daalt het tarief waartegen de kosten maximaal in aanmerking worden genomen met 3% tot een percentage van 37,10% in 2023. Dit percentage is op dat moment gelijk aan het tarief in de laagste belastingschijf.

Optimaliseren belastbaar inkomen uit woning in de aangifte inkomstenbelasting

Fiscale partners kunnen de inkomsten uit eigen woning vrij toedelen. Het gaat hierbij om het saldo van inkomsten (het eigenwoningforfait) en de aftrekbare kosten. Dit zal in de regel een negatief bedrag zijn. In voorgaande jaren was het voordelig de aftrekbare kosten in rekening te brengen bij de partner met het hoogste inkomen. Dit leidde immers tot de hoogste aftrek. 

Vanaf 2020, maar zeker ook de jaren daarna moet u elk jaar opnieuw beoordelen hoe de inkomsten uit eigen woning het gunstigst verdeeld kunnen worden om tot een optimum bij de belastingheffing te komen. Het tarief van de kostenaftrek wordt de komende jaren ieder jaar lager, waardoor het voordeliger kan zijn om aftrekbare kosten toe te rekenen aan de minst verdienende partner.

Hillen-aftrek

Bij een lager bedrag aan aftrekbare rente dan de bijtelling op basis van het eigenwoningforfait werd het saldo tot 2019 volledig geneutraliseerd door een wettelijke regeling, waardoor het inkomen uit eigen woning per saldo op nihil uitkwam. Op deze wijze wilde de overheid de aflossing van eigen woningleningen stimuleren. Doordat deze regeling is voortgekomen uit een initiatiefwetsontwerp van oud-Tweede Kamerlid Hillen wordt dit ook wel het ‘Hillen-voordeel’ genoemd. Nu de wetgeving met betrekking tot de renteaftrek op eigen woningleningen in 2012 is gewijzigd, heeft de wetgever gemeend deze regeling in de komende 30 jaar af te bouwen.

Vanaf 2019 wordt dit voordeel in 30 jaar afgebouwd met jaarlijks 3 1/3%. In 2020 is de Hillen-aftrek 96 2/3% en in 2021 daalt het percentage naar 90%. Dit houdt in dat als het eigenwoningforfait hoger is dan uw aftrekbare kosten, u vanaf 2019 jaarlijks over een groter aandeel belasting moet betalen.

Jaarlijkse optimalisatie tussen fiscale partners

De tarieven en percentages om het belastbaar inkomen uit eigen woning en de kostenaftrek te berekenen, wijzigen de komende jaren. Het is daarbij van belang om elk jaar bij de aangifte inkomstenbelasting te beoordelen wat de optimale verdeling is tussen fiscale partners. Uiteraard kan uw adviseur u van persoonlijk advies voorzien. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de eigenwoninglening in familieverband? Neem contact op met Sophia van Vijfeijken, belastingadviseur, via telefoonnummer 0485-561335 of stuur Sophia een mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Sophia
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu