Circulair ondernemen: van waarde creëren naar waarde behouden

Waarde creëren is altijd het doel van ondernemen. Iets toevoegen in de keten. In de circulaire economie komt dit op de tweede plaats. Daar ligt de focus op waarde behouden. Maar hoe maakt u als ondernemer die omslag? In dit artikel een aantal handvatten voor deze transitie en het vermarkten van uw nieuwe propositie.

Portretfoto van Bernard Oenema
Neem contact op met:
Bernard Oenema Manager Accountancy
reuse, reduse en recycle

Waarom wilt u circulair ondernemen?

Als ondernemer bent u altijd gefocust op waarde creëren. Het is belangrijk u allereerst af te vragen wat uw motivatie en drijfveren zijn om vol te gaan voor een circulaire economie. Waarom kiest u voor ondernemen binnen de natuurlijke grenzen van onze planeet, met behoud van het sociaal fundament? Hoe verhoudt zich dit tot uw commerciële doelen? En: hoe authentiek is uw intentie om circulair te ondernemen eigenlijk? Komt deze uit uzelf of is het een ‘gedwongen’ transitie, waar de markt om vraagt? Een duidelijke propositie in de markt start met uw motivatie en drijfveren. Die vertaalt u vervolgens naar een duidelijke visie en missie.

Vertaal uw ambitie in een circulaire strategie

De volgende stap is om uw doel helder te krijgen. Wilt u bijvoorbeeld een volledig gesloten grondstofketen of streeft u het terugdringen van afval na? Uw einddoel en uw strategische keuzes bepalen welke (hulp)middelen u nodig heeft om circulair te kunnen ondernemen. Dit kan betekenen dat u investeert in recycling- of hergebruikstechnologieën of samenwerkt met andere bedrijven om duurzame oplossingen te ontwikkelen. Veel gebruikte strategieën hebben als basis de R-ladder:

  • Reduce: het verminderen van consumptie en productie en het slimmer maken en gebruiken van producten.
  • Re-use: het verlengen van de levensduur van producten en onderdelen daarvan.
  • Recycle: het nuttig toepassen van materialen, die anders gestort worden.

Als u niet over de juiste strategie en middelen beschikt, kan dit leiden tot een beperkte impact van uw inspanningen. Uw circulaire intenties moeten onderdeel zijn van uw bedrijfsstrategie.

Ontwikkel een nieuw businessmodel

Een circulaire economie vraagt om samenwerking tussen bedrijven en andere partijen om een waardecyclus te realiseren. Naast financiële waarden gaat het daarbij ook om het creëren van sociale en ecologische waarden. U kunt bijvoorbeeld onderscheid maken in drie typen businessmodellen:

  • Platform businessmodellen
    In dit model worden bijvoorbeeld capaciteit en beschikbaarheid ‘gemakeld’. Door dat te doen hoeven er minder spullen gemaakt te worden. 
  • Product-as-a-Service
    Dit businessmodel integreert een product met een dienst. Hierbij gaat het niet om het bezit van het product, maar om het gebruik.
  • Circulaire businessmodellen

Een circulair businessmodel beschrijft de wijze waarop waardecreatie en -behoud tussen partijen worden georganiseerd.

Triple Layered Business Model Canvas

Om een bestaand of nieuw te ontwikkelen bedrijfsmodel te belichten vanuit het circulaire perspectief, kan het Triple Layered Business Model Canvas een goed hulpmiddel zijn. Voor dit sjabloon is het veelgebruikte Business Model Canvas uitgebreid met een ecologische en sociale dimensie. De ecologische laag is gebaseerd op het levenscyclusperspectief. De sociale laag gaat uit van het stakeholderperspectief en kijkt naar wie er belangen hebben.

Ontwikkel een nieuw verdienmodel

Met een businessmodel verdient u niets. Er moet een verdienmodel aan worden gekoppeld. Kiest u bijvoorbeeld voor een Product-as-a-Service businessmodel, wat wordt dan uw verdienmodel? Moet uw klant betalen voor het gebruik of voor het beschikbaar stellen van uw product? Of een combinatie ervan? Uw waardepropositie moet dusdanig interessant zijn dat uw klant ervoor wil betalen. Hetzij in geld, hetzij in sociale of ecologische waarde.

ABAB helpt

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Meer weten over strategisch groeiadvies? Ben u bezig met een circulaire transitie of wilt u eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden? Neem vandaag nog contact op met Bernard Oenema via telefoonnummer 0413-336595 of stuur Bernard een e-mail

Wilt u meer weten over circulaire ondernemen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bernard
Portretfoto van Bernard Oenema
Manager Accountancy
Bel
0413-336595
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan