Box 3: ook bezwaar maken tegen nieuwe regeling?

10 november 2022
Artikel

Heeft u aanzienlijke ‘overige bezittingen’ in box 3? Dan kan uw belastingheffing in de jaren 2021-2025 hoog uitvallen. Het kan dan zinvol zijn om bezwaar te maken.

Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Hoofd vaktechniek Belastingadvies
bezwaar box 3 indienen

De spaarvariant

Als reactie op het Kerst-arrest, voerde de regering voor de jaren 2021-2025 een tijdelijke regeling in voor box 3: de ‘spaarvariant’. Deze regeling valt voor spaarders doorgaans gunstig uit. Dat kan echter anders zijn als u veel ‘overige bezittingen’ heeft. Deze categorie vermogen wordt belast op basis van een forfaitair rendement van circa 5,5% (2022), ook als het werkelijk rendement beduidend lager is.

En dat laatste is nogal eens het geval. Heeft u bijvoorbeeld geld uitgeleend aan familieleden tegen een rente van 2%? Dan wordt de belasting in box 3 berekend alsof u 5,5% rente heeft ontvangen. Of heeft u verpachte landbouwgronden in box 3? De daadwerkelijke pachtopbrengsten zijn doorgaans veel lager dan 5,5% van de waarde van die gronden, waardoor de belastingdruk hoog kan uitvallen.

Veel verschil

De categorie ‘overige bezittingen’ bestaat uit een breed scala aan bezittingen; als het maar geen bankrekeningen zijn. Zo vallen hieronder bijvoorbeeld:

  • onroerende zaken, bijvoorbeeld een tweede (vakantie)woning, verpachte landbouwgronden of verhuurde bedrijfspanden;
  • aandelen (zolang geen sprake is van een aanmerkelijk belang);
  • vorderingen;
  • (staats)obligaties;
  • cryptovaluta, zoals Bitcoin.

Het forfaitaire percentage van 5,5% beoogt een gemiddelde van al deze – en andere – posten te zijn. Het hangt dus af van de feitelijke samenstelling van uw ‘overige bezittingen’ en de werkelijk behaalde rendementen of de heffing hoog of laag uitvalt.

Bezwaar maken?

Valt in uw situatie het werkelijke rendement op uw ‘overige bezittingen’ duidelijk lager uit dan het forfaitaire rendement? Dan kan het lonen om bezwaar te maken tegen uw box 3-aanslag. Hoewel de kans klein is dat de rechter uiteindelijk uw aanslag zal verminderen, valt dit sinds het Kerst-arrest ook zeker niet uit te sluiten.

Maak dus bezwaar als naar uw inschatting het werkelijk rendement wezenlijk lager is dan het forfaitaire rendement op uw bezittingen in box 3. Neem daarvoor contact op met uw belastingadviseur, die u hierbij kan ondersteunen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen op het gebied van box 3? Neem contact op met Robert Gall, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen op het gebied van box 3? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan