Wijziging vermogensrendementsheffing en schenkingen op papier

23 september 2022
Artikel

Per 1 januari 2026 komt er een einde aan de vermogensrendementsheffing. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 is er overgangsrecht van toepassing. Hier moet u rekening mee houden.

Portretfoto van Linda Pijpers
Neem contact op met:
Linda Pijpers Estate planner en jurist personen- en familierecht
Advisering gevolgen wijziging vermogenrendementsheffing

Vanaf 1 januari 2023 zijn er drie vermogenscategorieën, te weten:

  • Spaargeld;
  • Overige bezittingen;
  • Schulden.

Per categorie gelden andere rendementspercentages. Zo wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij het werkelijke rendement van het betreffende jaar.

Gedefiscaliseerde vorderingen en schulden

Het forfaitaire rendementspercentage op schulden (2,46%) is beduidend lager dan dat op overige bezittingen (5,69%). En dat terwijl het forfaitaire rendementspercentage op spaargeld (0,01%) weer veel lager is dan dat op overige bezittingen. Dit heeft onder andere gevolgen voor niet gedefiscaliseerde vorderingen en schulden, die ontstaan zijn door schenking.  Denk daarbij aan de zogenaamde schenkingen op papier (schuldigerkenningen).

Fiscale neutraliteit verbroken

Met deze wetswijziging wordt de fiscale neutraliteit verbroken die voorheen bestond. Onder de huidige vermogensrendementsheffing is sprake van fiscale neutraliteit bij niet gedefiscaliseerde schuldverhoudingen. De waarde van de vordering in de rendementsgrondslag van de schuldeiser correspondeert namelijk met de waarde van de schuld in de rendementsgrondslag van de schuldenaar. Als gevolg van de differentiatie per vermogenscategorie vanaf 1 januari 2023 wordt deze fiscale neutraliteit verbroken wat nadelige gevolgen kan hebben voor de notariële praktijk. In het nieuwe stelsel wordt de vordering bij uw kind namelijk zwaarder belast in box 3, terwijl u als ouders minder voordeel van de schuld in box 3 heeft. Mogelijk dat het daarom gunstiger is om constructies van schenkingen op papier te beëindigen doordat u als ouders de schuld aan uw kinderen gaat aflossen. Dan moet u hiervoor natuurlijk wel voldoende liquide middelen hebben.

Schenken op papier: de regels

Deed u een schenking op papier? Dan bent u de geschonken bedragen schuldig aan uw kinderen gebleven. De bedragen zijn in principe pas opeisbaar na uw overlijden. De geschonken bedragen worden bij u als ouder(s) als schuld in aanmerking genomen in box 3, zodat het saldo van uw box 3 vermogen lager wordt. De vorderingen van uw kinderen naar aanleiding van de aan hen geschonken bedragen zijn bij hen belast in box 3. Dit omdat de vorderingen en schulden ontstaan door schenkingen op papier niet gedefiscaliseerd zijn.

Voor het doen van een schenking op papier is vereist dat dit wordt gedaan met een notariële akte. Ook moet u jaarlijks een rente van 6% vergoeden aan uw kinderen, omdat u de geschonken bedragen aan hen schuldig blijft. Deze 6% rente moet u daadwerkelijk jaarlijks aan uw kinderen voldoen anders accepteert de fiscus de constructie van het schenken op papier niet. Dit kan onder meer tot gevolg hebben dat de geschonken en schuldig gebleven bedragen bij overlijden gewoon bij het saldo van de nalatenschap worden opgeteld en er alsnog erfbelasting over betaald moet worden. Behalve verlaging van het box 3 vermogen streeft de constructie van het doen van schenkingen op papier namelijk ook verlaging van de verschuldigde erfbelasting bij overlijden na.

Verlaging van de verschuldigde erfbelasting bij overlijden is met name de reden dat er in de notariële praktijk in het verleden vaak op papier geschonken is. Zeker wanneer men niet ruimschoots de middelen had om de kinderen schenkingen in contanten te doen, terwijl men bijvoorbeeld wel een eigen woning bezat met een geringe of geen hypotheekschuld. Op die manier kon men toch al vermogen aan de kinderen overdragen zonder daar bij overlijden erfbelasting over te moeten betalen.

Huidige constructies mogelijk niet langer voordelig

Let op: constructies van schenkingen op papier zijn wellicht niet langer voordelig meer door de verbreking van de fiscale neutraliteit, die de nieuwe wetgeving met zich mee brengt. Geheel afhankelijk van uw overige bezittingen en schulden moet dit per individueel geval beoordeeld worden.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u in het verleden schenkingen op papier aan uw kinderen gedaan? En wilt u weten of de nieuwe wetgeving mogelijk nadelige gevolgen voor u en uw kinderen heeft? Onze specialisten helpen u graag. Neem contact op met Linda Pijpers, jurist personen- en familierecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Linda een e-mail.  

Wilt u meer weten over de gevolgen van de wijziging vermogensrendementsheffing? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Linda
Portretfoto van Linda Pijpers
Estate planner en jurist personen- en familierecht
Bel
0485-561325
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu