Bespaar btw bij samenwerkingen in de btw-vrijgestelde sector

7 april 2023
Artikel

In (semi)publieke sectoren kiezen ondernemers steeds vaker voor samenwerkingsverbanden. Maar hoe zorgt u ervoor dat u btw bespaart bij de verdeling van de gezamenlijke kosten en dit inzet van personeel?

Ondernemer en adviseur in gesprek over fiscaal advies

Samenwerkingsovereenkomst

In de medische-, sociale, culturele, sport- en onderwijssector vinden vaak activiteiten plaats waarvoor een btw-vrijstelling geldt. De afnemers betalen dan geen btw, dit is vaak een voordeel. Het nadeel is dat de btw op kosten in deze sector niet of maar gedeeltelijk aftrekbaar is. Bij samenwerkingen in deze sector is het de kunst om ervoor te zorgen dat de btw geen kostenpost is.

In sectoren waarin de btw niet of slecht deels aftrekbaar is, wordt vaak een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin afspraken worden gemaakt over de ondersteunende taken en inzet van de (gedeelde) personeelsleden. De kosten worden in eerste instantie betaald door één ondernemer (de penvoerder) en later verdeeld onder de deelnemers. Als partijen het zogenoemde leerstuk “kosten voor gemene rekening” goed uitwerken, hoeft er voor de onderlinge verrekening van de kosten geen btw te worden gefactureerd.  Zo hoeft de factuurontvanger geen niet-aftrekbare btw te betalen.

We bespreken twee voorbeelden waarbij de btw op de facturen niet aftrekbaar is.

Voorbeeld 1: medische sector
In een medisch centrum zijn vier huisartsenpraktijken en één fysiotherapeutpraktijk gevestigd. Vanwege efficiencyvoordelen en kostenbeperking sluiten zij een samenwerkingsovereenkomst over de gedeelde inzet van twee baliemedewerkers. Huisartsenpraktijk A is formeel de werkgever en stuurt een factuur mét btw aan de andere huisartsenpraktijken én fysiotherapeutpraktijk voor hun aandeel in de kosten en de overheadkosten van de twee baliemedewerkers. Zij kunnen de btw hierover niét aftrekken. De btw is dus een kostenpost.

Voorbeeld 2: onderwijssector
Een stichting voert het bestuur over een aantal openbare scholen van de gemeente. De stichting richt na een aantal jaren een bedrijfsbureau op. De medewerkers van het bedrijfsbureau verlenen hun diensten ook aan de aangesloten openbare scholen. De afspraken over de samenwerking worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De openbare scholen kunnen géén btw aftrekken. Het bedrijfsbureau (de penvoerder) stuurt een factuur met btw voor de gemaakte kosten van de ingeschakelde en uitgeleende medewerkers.

Kosten voor gemene rekening

Werkt u in een sector waarin personeel wordt gedeeld? Of waar er gezamenlijke kosten worden gemaakt? Dan is het zonde als de btw een onnodige kostenpost vormt. U kunt hier iets aan doen, mits u aan een aantal voorwaarden voldoet.

  • Werk de voorwaarden uit in een samenwerkingsovereenkomst. Het is essentieel om afspraken schriftelijk goed vast te leggen.
  • Belast de kosten voor werkelijke bedragen volgens een vooraf overeengekomen verdeelsleutel.
  • Draag de risico’s van de kosten volgens de afgesproken verdeelsleutel.  

Laat uw samenwerkingsovereenkomsten testen

De Belastingdienst is erg streng in de toepassing van dit ‘leerstuk’. Het beste is om uw samenwerkingsovereenkomst te laten toetsen door een specialist en bij twijfel vooraf af te stemmen met de Belastingdienst.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe u belasting kunt besparen bij samenwerkingsverbanden? Onze belastingadviseurs helpen u graag. Neem contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan