Afschrijfbeperking tuinkassen en vrijstelling OZB

22 januari 2024
Artikel

Per 1 januari 2024 is de afschrijving op vastgoed in de inkomstenbelasting gewijzigd. Deze is nu gelijk aan de regels die gelden voor de vennootschapsbelasting. Op gebouwen in eigen gebruik kan nog maar worden afgeschreven tot 100% van de WOZ-waarde van de betreffende gebouwen, in plaats van tot 50% van de WOZ-waarde van dat gebouw, hetgeen voor de inkomstenbelasting tot 2024 gold. 

Portretfoto van Sander Janssens
Neem contact op met:
Sander Janssens Estate planner en fiscalist
Luchtfoto glazen kas

Bezwaar maken tegen hoge WOZ-waarde

In de praktijk stelt de gemeente met regelmaat een te hoge WOZ-waarde vast. In sommige gevallen wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de vrijstelling voor de onroerendezaakbelasting (OZB) voor tuinbouwkassen en agrarische gronden.

Op grond van de wet blijft de afschrijving op bedrijfsgebouwen met aanhorigheden beperkt tot de bodemwaarde die op basis van de WOZ-waarde wordt gesteld. Het is in dat kader belangrijk dat deze correct wordt vastgesteld. In geval van twijfel over de juistheid van de taxatie is het verstandig om bezwaar te (laten) maken en te vragen om een hertaxatie van het onroerend goed.

Met name voor ondernemingen die in een bv-structuur worden uitgeoefend, wat in de tuinbouw vaak het geval is, is voorgaande van belang. Als de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, kan er hierdoor ten onrechte minder worden afgeschreven over de kassen en eventuele bedrijfsgebouwen. Hoe lager de WOZ-waarde is ten opzichte van de boekwaarde van de kassen met ondergrond, hoe meer er kan worden afgeschreven op de kassen.

Extra afschrijvingspotentieel

Er kan eventueel extra afschrijvingspotentieel worden gecreëerd door de ondergrond van de kassen intern door te verkopen tussen de bv’s. Dit is het geval als de actuele waarde van de ondergrond van de kassen hoger is dan de WOZ-waarde. Hierdoor kan mogelijk de boekwaarde van de gronden worden verhoogd door deze intern te verkopen. Door het verhogen van de boekwaarde van de gronden neemt de totale boekwaarde van de kassen met ondergrond toe, waardoor er mogelijk extra afschrijvingspotentieel ontstaat.

In principe is de afschrijving op WKK-installaties ook gebonden aan de WOZ-waarde. Deze installaties worden echter vaak niet vermeld in de WOZ-waarde. Het is dus aan te raden om ook te bekijken of de WKK-installatie is vermeld op de WOZ-taxatie.

Tenslotte kan nog bekeken worden op welke onroerende zaken die in eigendom zijn van de bv de afschrijvingsbeperking van toepassing is.

Laat u adviseren over afschrijvingsmogelijkheden

De WOZ-waarde is voor verschillende belastingen van belang en kan een voordeel opleveren. Heeft u uw WOZ-beschikking ontvangen en twijfelt u aan de WOZ-waarde? Bekijk daarom samen met Sander Janssens, senior belastingadviseur, welke mogelijkheden voor u het gunstigste zijn. Dit kan via telefoonnummer 076-5438032 of stuur Sander een e-mail.

Twijfelt u aan de vastgestelde WOZ-waarde of heeft u vragen? Neem contact op.

E-mail Sander
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu