Afschaffing jubelton: benut dit jaar nog de verhoogde schenkvrijstelling

6 juli 2022
Artikel

Op dit moment kunt u nog een schenking doen van maximaal € 106.671 voor (de aankoop van) een eigen woning, waarbij dit volledige bedrag, onder voorwaarden, is vrijgesteld van schenkbelasting. Deze vrijstelling wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar ruim € 27.000 en vanaf 1 januari 2024 afgeschaft.

Portretfoto van Frank Rademaekers
Neem contact op met:
Frank Rademaekers Manager Belastingadvies
spaarvarken

Schenkingsvrijstelling eigen woning

De schenkingsvrijstelling eigen woning (ook wel jubelton genoemd) houdt in dat u een bedrag van € 106.671 (bedrag 2022) kunt schenken aan uw kinderen en derden, waarbij zij geen schenkbelasting verschuldigd zijn als zij dit bedrag gebruiken voor hun eigen woning. Let op: de ontvanger mag niet eerder gebruik hebben gemaakt van een verhoogde schenkvrijstelling.

In de huidige regelgeving is het mogelijk om de schenking in termijnen uit te smeren. Dat kan op twee manieren:

  • Als in het eerste jaar een bedrag wordt geschonken dat lager is dan maximale vrijstelling, is het mogelijk om in de twee daaropvolgende jaren deze schenking aan te vullen tot € 106.671.
  • De tweede variant is dat de gehele schenking in het eerste jaar wordt gedaan, maar wordt aangewend in het betreffende kalenderjaar en de twee daaropvolgende kalenderjaren.

De leeftijd van de ontvanger speelt een rol bij de keuze voor een van de twee varianten: bij de eerste variant mag de ontvanger in het derde jaar niet ouder zijn dan 39 jaar. Bij de tweede variant mag de ontvanger in het eerste jaar niet ouder zijn dan 39 jaar.

Wilt u een beroep doen op de verhoogde schenkvrijstelling eigen woning, dan moet u dit aangeven in een aangifte schenkbelasting.

Afschaffing jubelton en benutten spreidingsmogelijkheden

Vanuit de politiek wordt er al enige tijd op aangedrongen om de jubelton af te schaffen. Inmiddels is aangekondigd dat de vrijstelling per 1 januari 2023 wordt verlaagd naar € 27.231, gelijk aan het bedrag van de reguliere verhoogde vrijstelling. Per 1 januari 2024 komt de vrijstelling voor de schenking in verband met aankoop van een eigen woning geheel te vervallen.

De afschaffing heeft ook gevolgen voor de spreidingsmogelijkheden bij schenkingen in verband met aankoop eigen woning. De staatssecretaris van Financiën stelde in een brief naar de Tweede Kamer voor om de spreidingsmogelijkheid te laten vervallen voor schenkingen die voor het eerst in 2023 worden gedaan en de spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die in 2022 zijn gedaan, te beperken tot twee jaar. Dit betekent dat als in 2022 een gedeelte van het totale bedrag wordt geschonken, het onbenutte deel van de vrijstelling enkel in 2023 kan worden aangevuld en dus niet meer in 2024.

In het voorstel wordt niet toegelicht wat er gebeurt in de situatie dat het volledige vrijgestelde bedrag wordt geschonken in 2022. Onder de huidige regelgeving heeft de begiftigde dan de tijd om dit bedrag in 2022, 2023 of 2024 te benutten voor de bouw of verbouwing van een eigen woning. Het is op dit moment nog niet bekend of de termijn van deze spreidingsmogelijkheid ook gaat wijzigen. De kans bestaat dat voor deze manier van spreiden wordt aangesloten bij de termijnen van de eerder genoemde spreidingsmogelijkheid.

Standpunt Belastingdienst waarderingsmethodiek

Door de afschaffing van de jubelton, overwegen ouders die een woning aan hun kind verhuren, het huis over te dragen aan die kinderen, met gebruikmaking van de hoge schenkvrijstelling. Belangrijk hierbij is tegen welke waarde de woning wordt overgedragen: de werkelijke waarde of de WOZ-waarde. Uit een recent besluit blijkt dat de kennisgroep van de Belastingdienst aanvankelijk van mening was dat bij een verkoop moest worden aangesloten bij de werkelijke waarde van de woning. Door voortschrijdend inzicht van dezelfde kennisgroep blijkt nu dat de omvang van de schenking op basis van de WOZ-waarde kan worden bepaald. Dit is door de Belastingdienst nog niet aangepast in de toelichting op het aangiftebiljet schenkbelasting. Let op: de WOZ-waarde geldt overigens niet als waardegrondslag voor de overdrachtsbelasting.

Meer informatie of advies

Wilt u nog in 2022 gebruikmaken van de jubelton en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Frank Rademaekers, manager Belastingadvies. U bereikt Frank via e-mail. Ook voor andere vragen op het gebied van fiscaal advies staan onze belastingadviseurs graag voor u klaar.

Wilt u meer weten over schenkingsvrijstelling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Frank
Portretfoto van Frank Rademaekers
Manager Belastingadvies
Bel
0495-459042
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu