In dit whitepaper hebben wij alle zaken voor 2022 die uw aandacht vragen op een rij gezet. De volgende thema’s komen aan bod:

Fiscaal

 • Alle wijzigingen op het gebied van vennootschapsbelasting
 • Verhoging aanmerkelijkbelangtarief in de inkomstenbelasting
 • Invloed € 700.000-maatregel op leningen aan eigen bv van een dga

Salaris en personeel

 • Aanpassingen reiskosten- en thuiswerkvergoeding
 • Nieuwe regels betaald ouderschapsverlof
 • Daling van de PAWW-premie
 • Teruggave AWf-premie
 • Verdwijnen verruiming vrije ruimte Werkkostenregeling
 • Bijtelling elektrische auto van de zaak
 • Ontwikkelingen Aof-premie voor zieke werknemers

Personeel en pensioen

 • Gevolgen nieuw pensioenakkoord
 • Belang persoonlijke pensioenbegeleiding
 • Nut financiële foto pensioensituatie ondernemer

Werkgever en personeel

 • Veilig werken en het beleid rond coronamaatregelen
 • Vereisten rechtvaardiging bij verbod nevenwerkzaamheden
 • Kosten scholing voor werkgever en werknemer
 • Verbod op rookruimtes

Internationaal ondernemen

 • Nieuwe afspraken over belastingheffing en sociale
  zekerheid van grensarbeiders
 • Zakelijkheidsbeginsel met gelieerde lichamen
 • Europese aanpak van doorstroomvennootschappen

Subsidiekansen

 • Stimuleringsmaatregelen gericht op innovatie, personeelsontwikkeling en duurzame investeringen

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Vul dan het contactformulier in.

E-mail ABAB