Ondernemen doet u samen. Zonder samenwerking geen verandering of vooruitgang. En om vooruitgang te boeken, maken veel bedrijven gebruik van co-creatie. Maar wat doen Nederlandse mkb-ondernemers precies als het om co-creëren gaat? Om hierin inzicht te krijgen heeft ABAB een onderzoek laten uitvoeren naar co-creatie in het mkb. Het trendrapport geeft inzicht in het wat, hoe en waarom van co-creatie.

Onderzoek naar co-creatie

Wat doen Nederlandse mkb-ondernemers precies als het om co-creëren gaat? Wat verstaan ze eronder? Hoe pakken ze dat aan? Wat zijn hun ervaringen? Waar lopen ze tegenaan? Wat heeft het opgeleverd? Wat missen ze en welke wensen zijn er nog? Vragen die ABAB graag beantwoord ziet, zodat bedrijven van elkaar kunnen leren. Juist in deze tijd. Want ondernemend Nederland, net als de gehele samenleving, heeft te maken met een turbulente periode. De noodzaak tot verandering, vernieuwing en innovatie is daarom misschien wel groter dan ooit. Onrustige geopolitiek en conjunctuur, enorme krapte op de arbeidsmarkt, veranderende supply chains en een gewenste of gedwongen verduurzaming. Uitdagingen die om antwoorden smeken.

Download trendrapport voor belangrijkste resultaten

In dit trendrapport zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek beschreven, aangevuld met praktische tips en duurzame adviezen om co-creatie succesvol toe te passen.

Trendrapport co-creatie

Dit trendrapport is tot stand gekomen uit kwantitatief onderzoek. Het totaal

aantal respondenten bedraagt 54. Ook hebben twee experts hun licht laten schijnen over de uitkomsten. 

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op via telefoonnummer 013-4647100 of stuur ons een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!